Hoppa till huvudinnehåll

Sibbos budget för 2020 ser ut att gå på minus – kommundirektören: ”Det här är en oroväckande utveckling”

En man som ser bekymrad ut.
Kommundirektör Mikael Grannas har aldrig tidigare budgeterat ett underskott i Sibbo. (Arkivbild från invånarmöte om Söderkulla skola 30.9.) En man som ser bekymrad ut. Bild: Yle/Hedvig Sandell kommundirektörer,mikael grannas

Sibbo kommuns budgetförslag för nästa åt visar ett underskott på 0,6 miljoner euro. Om förslaget håller i sig blir det Sibbos första budgetunderskott på flera år.

– Jag har aldrig tidigare gjort en budget i Sibbo där resultatet skulle vara negativt, säger Mikael Grannas, som har varit kommundirektör sedan 2011.

En kombination av ökade utgifter och minskade intäkter har lett till att resultatet nu ser ut att bli negativt.

– Kostnadsutvecklingen har varit väldigt hög, och intäktsutvecklingen lägre än väntat. Vi har flera osäkerheter i skatteintäkterna som påverkar för stunden.

Det här är inget kommunen tänker ta med en klackspark.

– Det här är en oroväckande utveckling, konstaterar Grannas.

En nationell utveckling

Grannas är inte ensam om att känna oro.

– Jag vet att många av mina kolleger (andra kommundirektörer) är i en mycket svårare sits.

Den negativa kostnadsutvecklingen har redan pågått en tid i kommunerna. Utvecklingen är oroväckande inom hela kommunsektorn, säger Grannas.

– Det här är ett nationellt dilemma.

Mynt i staplar
Hela den finländska kommunsektorn står inför utmaningar (arkivbild). Mynt i staplar Bild: Mostphotos / Andrey Popov pengar,mynt,affärer,public budget,tillväxt (samhälleliga fenomen),investering

Sibbo kommer att lösa problemet genom att anpassa servicenivån till de kostnadsramar som fullmäktige godkänner.

Fullmäktige kommer att inleda budgetbehandlingen den 11 november. Kommunstyrelsen behandlar budgeten den 14–15 oktober.

I början av 2020 beslutar kommunen om vilka åtgärder som behöver vidtas. För att budgeten ska kunna uppnås bör driftsekonomin anpassas med cirka 2,3 miljoner euro.

Kommundirektören vill undvika permitteringar och uppsägningar

Grannas förutspår att nästan all kommunal verksamhet kommer att drabbas av nedskärningar.

– Det är många bäckar små som gäller. Nedskärningarna kommer att fördela sig över alla verksamheter.

Två alternativ drar sig Grannas ändå från att ta till.

– Det finns två åtgärder jag själv kommer att undvika in i det sista. De är permitteringar och uppsägningar.

Social- och hälsovård, bildningen och den tekniska sidan kan drabbas värst

Tre områden tror Grannas å andra sidan att kan ligga risigt till.

– Det kommer fortsättningsvis att vara kämpigt på social- och hälsovårdssidan. Bildningen måste också se över sin servicenivå. Den tekniska sidan som helhet får vi likaså fundera väldigt mycket på: vad har vi för möjligheter och vad har vi råd med?

De åtgärder som vidtas kommer ändå att vara grundligt genomtänkta.

– Jag vill inte att vi tar till snabba, temporära lösningar, utan till lösningar som är hållbara för serviceutvecklingen.