Hoppa till huvudinnehåll

"Vi behöver ett radikalt nytänk kring persondata, för att undvika digitalt slaveri" – My data-rörelsen ökar i popularitet

Katryna Dow på konferensen My data i Helsingfors.
Katryna Dow driver ett företag som vill ge användarna mer makt över sina data. Katryna Dow på konferensen My data i Helsingfors. Bild: Yle/Niklas Fagerström porträtt,Katryna Dow

Vi ska alla så småningom få mer makt över den information som handlar om oss själva. Det är ett stort skifte på gång inom den digitala världen och Finland har en framträdande roll här.

Vi behöver ett radikalt nytänk kring hur persondata hanteras, betonar aktiva inom den så kallade My data-rörelsen som jobbar för folks rätt till sina egna persondata.

– Ny teknik behövs för att gynna demokratin, mänskliga rättigheter och det digitala samhället. Det är livsviktigt, säger Katryna Dow som är grundare och vd vid Meeco – ett ursprungligen australiskt företag som jobbar för folks rätt till sina egna persondata.

Dow säger att stora teknikföretag i nuläget lätt kan missbruka eller sälja stora mängder data om dig eller mig.

Hon drar paralleller till det feodala samhället där det fanns en extrem koncentration av makt och pengar, och där vissa hade rättigheter och andra inte.

– Det som riskerar att ske härnäst, om vi inte ser till att fixa det digitala samhället, är att det uppstår digitalt slaveri, betonar hon.

Hon tillägger att det i framtiden riskerar att födas barn till vår digitala värld, utan de rättigheter och friheter som vi har varit vana vid i vår fysiska värld.

I Finland målar man upp en annan framtid

Rörelsen My data, som är extra stark i Finland, säger sig komma med en lösning på problemet.

Tanken är till exempel att du ska få avgöra vilka uppgifter om dig som slussas vidare från en organisation till en annan.

– Mottagaren kan samtidigt säkerställa att informationen faktiskt kommer från en viss källa, berättar Antti Kettunen som är konsult vid IT-företaget Tieto.

Medarbetare vid Tieto på konferens i Helsingfors.
Antti Kettunen berättade om framtida dataplaner i samband med en EU-konferens i Helsingfors. Medarbetare vid Tieto på konferens i Helsingfors. Bild: Yle/Niklas Fagerström porträtt

Det kan handla om att en person delar med sig av sitt slutbetyg från en högskola till en kommande arbetsgivare.

Källan kollas med hjälp av blockkedjeteknik, som den virtuella valutan bitcoin använder sig av.

Konkreta exempel

– Ett av våra pilotprojekt nästa år går ut på att man digitalt kan bevisa att man är diabetiker men att man har sjukdomen under kontroll. Eller så kunde idrottare bevisa att de har hjärtat eller hälsan i gott skick. Det kan vara värdefull information för någon organisation, påpekar Kettunen.

Finländska myndigheter och företag ska också kunna be om särskilda persondata de behöver få tillgång till. Personen det gäller ska sedan lätt kunna godkänna förfrågan i mobilen.

Ett exempel kunde vara att Aktia kunde be Nordea om uppgifter om en viss ny kund som nyss har bytt från Nordea – till exempel om att det handlar om en kund som är pålitlig och är kunnig på att placera pengar.

My data kunde också gynna kunder som vill dela data med försäkringsbolag.

– Försäkringsbolag är mycket intresserade av hurdan riskprofil en viss person har. De kunde i framtiden be om data om dig från olika källor. Om du godkänner förfrågningarna så kunde du få billigare försäkringar, påpekar Kettunen.

Många är med

Tieto samarbetar med flera offentliga aktörer, bland annat med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Befolkningsregistercentralen, och med privata företag såsom Nokia och Elisa, i sitt kommande projekt där medborgare ska få bestämma över en del av sina hälsodata.

Dessutom jobbar Helsingfors stad, i likhet med flera andra städer, på smidigare digitala upplevelser för sina invånare – delvis inspirerad av My data-rörelsen.

– Vi förbättrar människors förmåga att påverka hur deras personliga information används. Människor måste förstå vilken information som lagras om dem. Vi vill ge dem möjlighet att definiera och auktorisera hur informationen används, säger IT-direktör Mikko Rusama.

Sammanfattningsvis kommer vi medborgare alltså att få lite mer makt över våra persondata redan nästa år – i flera begränsade pilotprojekt.

My data-rörelsen har också lockat många olika aktörer och det är troligt att en hel del kommer att ske under de närmaste åren för att säkerställa att vi kommer att leva i en mer rättvis digital värld i framtiden.