Hoppa till huvudinnehåll

Stadsdelen Neristan var rivningshotad - idag finns ett 1800-tals hem bevarat för all framtid

Rivningsivern under 60- och 70-talet innebar slutet för många trähusdominerade stadsdelar och också idylliska Neristan i Karleby var rivningshotad. Men Neristan klarade sig. Ett av hemmen från 1800-talet är i dag ett museum.

På 1960-talet började en häftig diskussion kring stadsdelen Neristan i Karleby.

Byggnaderna hade fått förfalla, något avloppsnät eller andra bekvämligheter hade man inte byggt. Man tänkte helt enkelt jämna Neristan med marken och bygga höghus i stället.

En gata i trähusstadssdelen Neristan i Karleby.
Neristan skulle jämnas med marken, men många protesterade. Idag är det ett skyddat område. En gata i trähusstadssdelen Neristan i Karleby. Bild: Yle/Ida-Maria Björkqvist Karleby,neristan i karleby

- Men samtidigt hade museiverket kontaktat staden vid flera tillfällen under den här tiden, berättar Pirkko Järvelä som är landskapsamanuens vid K.H. Renlunds museum.

Museiverket föreslog ett bevarande.

Invånarna vägrade sälja

Invånarna motsatte sig också rivningsplanerna och vägrade envist att sälja sina hus. 1971 gjorde Museiverket en inventering av området, vilket också medverkade till att Karlebyborna började inse värdet av de gamla husen.

- Dessutom anslöt sig två arkitekter till motståndarna. Den ena var Krister Korpela, som på 1950-talet hade gjort sitt diplomarbete om stadsdelen. Den andra var stadsarkitekten Nils-Erik Stenman, som i hade gjort en skyddsplan för området som sitt diplomarbete, berättar Pirkko Järvelä

Den egentliga skyddsplanen kom först 1982 och med den var trähusstadsdelen Neristan räddad.

Ett attraktivt bostadsområde

Staden grundades 1620 och Neristan började uppstå efter det. Neristan befolkades av så kallat lägre borgarskap, hantverkare och sjömän. I Uppistan, det som i dag är Karleby centrum, bodde det förmögnare borgarskapet.

- I dag bor här människor av alla de slag, säger Pirkko Järvelä. Allt från barnfamiljer till pensionärer. Neristan är i dag ett mycket attraktivt bostadsområde.

sal med möblemang
Salen i Fredrik och Anna Drakes hem. sal med möblemang Bild: K.H. Renlunds museum - Mellersta Österbottens landskapsmuseum museer,karleby

Ett hem man inte få röra

I Neristan vid Västra kyrkogatan 20 finns Fredrik och Anna Drakes hem i ett gult trähus. Det byggdes till familjen Drake år 1835 och fyra generationer Drake har bott i huset.

Idag är huset ett museum. Hemmet testamenterades till staden av det barnlösa syskonparet Märta och Helmer Drake.

Villkoret var att hemmet skulle lämnas i ursprungligt skick, såsom det var när de sista invånarna lämnade det. Det här var i mitten på 90-talet.

Nina Axelqvist är samlingsamanuens och har katalogiserat vartenda föremål som finns i huset.

- Ingenting får tas bort och ingenting får läggas till. Till och med krukväxterna är ursprungliga. Vi försöker bara sköta om dem så gott det går, berättar Nina Axelqvist.

vardagsrum med böcker
Ingenting får röras i hemmet, som idag är ett museum. vardagsrum med böcker Bild: K.H. Renlunds museum - Mellersta Österbottens landskapsmuseum museer,karleby

Föremål från tre århundraden

Första ägare var Sven Nils Drake, inflyttad från grannstaden Jakobstad.

Inredningen och föremålen har ändrats med tiden allt efter familjemedlemmarnas behov från tid till tid. Det äldsta föremålet är från 1700-talet. Det är ett skåpur tillverkat av urmakare Martin Widlund 1771.

Köket har renoverats i något skede. Köksskåpen är från ungefär slutet av 40-talet och början av 50-talet. Spisen är ursprunglig från 1800-talet.

Historien förs vidare

- Båda syskonen hade ett stort intresse för Karlebys historia och de gamla släkterna i staden. Det här var kanske ett sätt att föra arvet och intresset vidare. För dem var det väldigt viktig att museet skulle kallas enligt deras föräldrar: Fredrik och Anna Drakes hem, säger Nina Axelqvist

Här syns spår av alla generationer i hantverkarfamiljen.

- En stor del av möblemangen är från Fredrik och Anna Drakes tid. Till exempel är salsmöblemanget införskaffat kring 1900, när Märtas och Helmers föräldrar gifte sig.

gamla hattar och kappor i tambur
Märta Drakes hattar och kappor hänger kvar i tamburen gamla hattar och kappor i tambur Bild: K.H. Renlunds museum - Mellersta Österbottens landskapsmuseum museer,karleby

Ovanför soffan finns en målning med en liten historia.

- Vännerna Björklund och Drake lär ha slagit vad om Drake kan kopiera originalet och enligt Märta Drake målade hennes far målningen på 24 timmar. Det var den första och sista tavlan som hennes far målade. Hans konstnärskarriär blev kanske lite kort, säger Axelqvist.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten