Hoppa till huvudinnehåll

Gamla Ljungbo i Hangö kan få nya ägare

En svartvit bild på en stor träbyggnad.
Så såg huset ut under sina glansdagar. En svartvit bild på en stor träbyggnad. Bild: Hangö museum Hangö,byggnad,ljungbo

Det gamla huset på Källvägen 1 har hittat potentiella nya ägare. Hangö föreslås sälja gamla Ljungbo för 12 000 euro.

I ett skede var byggnaden rivningshotad eftersom driftskostnaderna var höga för staden, men sedan dök några intresserade köpare upp.

Gamla Ljungbo är ett trähus bakom de tidigare äldreboendet Ljungbo. Huset är ungefär 400 kvadratmeter stort. En del av huset har använts av föreningar.

Kan bli hem

De nu aktuella köparna ämnar bo i huset trots att det är i dåligt skick.

Området är nu i detaljplanen betecknat som ett kvartersområde för allmänna byggnader. Det innebär att det inte kan användas för boende.

Men de nya ägarna kan ansöka om undantag från planbestämmelsen. Om Hangö stad nu säljer huset, lovar staden samtidigt att vid behov förorda ett sådant undantag. Det är inte staden utan andra myndigheter som har rätt att bevilja undantaget för att man ska kunna använda ett Y-område för annat än allmänna byggnader.

En annan förutsättning för köpet är att ägarna får hyra ett kring 3 000 kvadratmeter stort område vid byggnaden.

Eftersom el och vatten för tillfället är anslutet till den andra Ljungbofastigheten så måste köparen också skaffa egna anslutningar för el, vatten och avlopp.

Byggnadens uppvärmningssystem bör också förnyas.

Stadsstyrelsen godkände anbudet på sitt möte på måndagen (14.10) med förutsättningen att de som nu har verksamhet i byggnaden ska erbjudas ersättande lokaler.

Artikeln uppdaterad 15.10 klockan 6.04 med stadsstyrelsens beslut.

Läs också