Hoppa till huvudinnehåll

På framtidens Jussarö ska flera turister kunna besöka den vackra naturen

Jussarö fyrudde.
Kring det här området på södra delen av ön planeras turistverksamhet. Arkivbild. Jussarö fyrudde. Bild: Hans-Erik Nyman jussarö fyrudde,Raseborg

Redan nästa år kan det bli möjligt att börja bygga ny turismverksamhet på Jussarö i Ekenäs skärgård.

Raseborgs stadsstyrelse föreslår att stadsfullmäktige godkänner den nya strandgeneralplanen för den östra delen av Jussarö.

Ändringen gäller 69 hektar av öns totala 120 hektar.

En stor del av området ska vara naturskyddsområde och kan i framtiden anslutas till Ekenäs skärgårds nationalpark. Det ska bli lättare att röra sig på rekreationsområdet från norr till söder och att gå via sevärdheterna som de gamla flervåningshusen, gruvan och den tidigare sjöbevakningsstationens utsiktstorn.

Karta som visar Jussarös placering, samt det aktuella området i planläggningen.
Karta: Raseborgs stad. Karta som visar Jussarös placering, samt det aktuella området i planläggningen. Bild: Raseborgs stad. Jussarö

Dessutom ska det finnas områden för turismverksamhet i närheten av gästhamnen på den norra sidan och i närheten av den gamla sjöbevakningsstationen på den södra sidan.

Planändringen ger möjlighet till inkvartering eller restaurang- och kaféverksamhet på både norra och södra sidan av Jussarö. Byggrätten på vardera sidan är 1000 kvadratmeter.

Innan det kan beviljas bygglov måste det göras upp en helhetsplan för de här områdena.

Iron Beach Jussarössä
Strandlinjen på Jussarö. Iron Beach Jussarössä Bild: Metsähallitus. Käyttöoikeus varmistettava Metsähallituksen viestinnästä erikseen. Ekenäs,Jussarö,Ekenäs skärgårds nationalpark

Gästhamnen skall förstoras och möjlig ny turistverksamhet byggas upp

Norra delen ägs av Forststyrelsen. Där ska hamnverksamheten utvidgas. Yle Västnyland har tidigare berättat att Forststyrelsen har planer på att förbättra och förstora gästhamnen. I närheten av gästhamnen finns det också från tidigare ett kafé.

Södra delen, kring den gamla sjöbevakningsstationen, ägs av en privat markägare som har haft planer på turismverksamhet, inkvartering och någon form av verksamhet året om.

Hela den västra delen av Jussarö ingår i Ekenäs skärgårds nationalpark och till nätverket Natura 2000. Den ändrade strandgeneralplanen berör inte alls det här området.

I den gamla strandgeneralplanen hörde hela den östra delen av Jussarö till försvarsmakten.

Malmhög, 1965
Jussarö gruva fotograferad 1965. Arkivbild. Malmhög, 1965 Bild: Yle videostill jussarö gruva

Från gruvverksamhet till militärt område - mycket har hänt på 70 år

Jussarö ligger cirka 18 kilometer sydost om Ekenäs centrum, i Ekenäs yttre skärgård.

Från slutet av 1950-talet till år 1967 fanns det gruvverksamhet på Jussarö. Efter att gruvverksamheten lades ned fungerade ön som Försvarsmaktens övningsområde. År 2002 övergick ön från Försvarsmakten till Forststyrelsen.

Fram till år 2011 fanns gränsbevakningens sjöbevakningsstation på Jussarö. Våren 2019 övergick området kring den tidigare sjöbevakningsstationen i privat ägo.

Källor: Raseborgs stadsstyrelse 23.9, planbeskrivning och plankarta, stadsplaneringsarkitekt Simon Store