Hoppa till huvudinnehåll

Placeringen av Bennäs-Östensö skola dryftas igen i Pedersöre – "Bråttom att få ut eleverna"

Tomten mittemot Pedersheim i Bennäs där kommundirektör Stefan Svenfors föreslår att nya Bennäs-Östensö skola ska byggas.
Tomten mittemot Pedersheim i Bennäs där kommundirektör Stefan Svenfors föreslår att nya Bennäs-Östensö skola ska byggas. Tomten mittemot Pedersheim i Bennäs där kommundirektör Stefan Svenfors föreslår att nya Bennäs-Östensö skola ska byggas. Bild: Fredrik Djupsjöbacka Pedersöre,östensö skola

På måndag kväll tar kommunstyrelsen i Pedersöre ställning till det senaste förslaget om kommunens skolor. Kommundirektörens förslag om att byta till sig mark för att bygga den nya skolan mittemot Pedersheim i Bennäs får varierande respons.

– Det är dags för ett beslut nu, säger kommundirektör Stefan Svenfors.

Enligt kommundirektör Stefan Svenfors förslag ska kommunen gå in för att Bennäs skola och Östensö skola slås ihop och att en ny skola byggs.

Möjligheten att också ta med Kyrkoby skola i en ny gemensam storskola har utretts av tjänstemännen och förslaget är att man ska låta bli. Kyrkoby ska istället renoveras och få en tillbyggnad.

Tomt mittemot Pedersheim

Det som väcker diskussion är förslaget att kommunen byter till sig mark på vilken man ska bygga den nya skolan. Det handlar om den så kallade Skrufvila tomten, det vill säga åkrarna mittemot Pedersheim i Bennäs.

I slutet på mars i år fanns ett liknande förslag, som fullmäktige dock röstade ner. Till den delen är det nuvarande förslaget lika att det är samma tomt som kommunen vill ha, men den mark som man erbjuder tomtägaren i utbyte är nu betydligt mindre.

I våras erbjöd kommunen tolv hektar mark i utbyte och tomtägaren skulle betala 11 700 euro i mellanpeng till kommunen.

Nu erbjuder kommunen fyra hektar plus att man erbjuder sig betala 72 000 euro i mellanpeng till tomtägaren.

Pedersheim
Pedersheim. Pedersheim Bild: Nathalie Lindvall bennäs

"Sursikområdet skulle vara bättre"

I våras röstade Kristdemokraterna och SDP mot tomtbytet.

Så här säger Kristdemokraternas styrelseledamot Ralf Lindfors om det nya förslaget.

– Det är inte optimalt. Jag tycker att vi borde satsa på att bygga på Sursikområdet.

Tror du att det fortfarande finns såna möjligheter?

- Det kan uppstå såna möjligheter. Och tar vi ett perspektiv på 40-50 år så borde vi satsa på Sursik där vi redan har ett skolområde, säger Lindfors.

Sursik skolcentrum i Pedersöre.
Sursikområdet. Sursik skolcentrum i Pedersöre. Bild: Yle/Joni Kyheröinen pedersöre gymnasium,Pedersöre

Lindfors tycker också att det ur ett längre perspektiv skulle vara vettigt att ta med också Kyrkoby skola i den nya skolan.

Lindfors partikollega Roger Pettersson, fullmäktiges andra viceordförande, är i stort på samma linje som Lindfors vad gäller placeringen av den nya skolan.

– Sursikområdet skulle vara bättre. Det bästa alternativet enligt mig hade varit att bygga ut Östensö skola. Vi kom med ett sånt förslag i ett tidigare skede men det fick så lite understöd att det tåget nog har gått, säger Pettersson.

I våras röstade KD-gruppen enhälligt ner styrelsens förslag till markbyte. Men Lindfors och Pettersson påpekar att medlemmarna nog får rösta enligt personlig åsikt.

Hur går det den här gången? Svårt att säga, enligt Lindfors.

"Det säkraste och enklaste alternativet"

Elin Härmälä är SDP:s representant i kommunstyrelsen. I våras röstade också SDP enhälligt mot markbytet.

Elin Härmälä, SDP:s representant i Pedersöre kommunstyrelse.
Elin Härmälä. Elin Härmälä, SDP:s representant i Pedersöre kommunstyrelse. Bild: Yle/Joni Kyheröinen Pedersöre,after eight

Hon säger att det nya förslaget var rätt väntat. I våras riktades kritik mot det pris som kommunen var beredd att betala.

– Vi tog upp frågan under senaste styrelsemöte och då fick vi en prislapp. Nu är det betydligt billigare än förra gången*, säger Härmälä.

Men hur då billigare?

Så här förklarar styrelseordförande Greger Forsblom (SFP) saken:

– Nu utgår vi från att den mark som vi får i utbyte motsvarar tomtmarkspriset i Bennäs by. Det vill säga sex euro per kvadratmeter. På den mark på fyra hektar som vi ger i utbyte räknar vi ett jordbruksmarkspris. Så man kan säga att det är lite förmånligare den här gången, säger Forsblom.

Elin Härmälä är inte helt nöjd med förslaget.

– Det här är det säkraste och enklaste alternativet. Men om man vill ha framtidsvisioner för hela Bennäs-Östensö området så skulle verkstadstomten i centrum ha varit bättre. Travbaneområdet är också ett bra alternativ.

- Men nu är det bråttom med att få ut eleverna ur Bennäs skola, så det här är kanske det snabbaste alternativet, säger Härmälä.

Bennäs skola
Bennäs skola. Bennäs skola Bild: Nathalie Lindvall småskola

Motion om travbaneområdet

Fullmäktigeledamot Roger Häggman (SFP) lämnade i början av sommaren in en motion om att utreda just travbaneområdets lämplighet som tomt för den nya skolan.

Han har inte fått något svar på sin motion.

– Det är nog aningen förvånande. Det är ett fullgott alternativ som jag ser det och jag tycker att allmänheten borde få ta del av vad en utredning visar, säger Häggman.

Vad gäller det förslag som nu tas upp i styrelsen säger Häggman att kommunen nog behöver köpa mark på området. Inte bara tomten i fråga utan också runt Sursik.

Stora kostnader för travbanan

Styrelseordförande Greger Forsblom (SFP) säger att Häggmans motion ligger hos planläggningen.

– Området invid travbanan ingår i en större helhet i arbetet med generalplanering kring en arbetskraftskorridor längs Europaväg åtta. Ett svar på motionen kommer att påverkas av det planläggningsarbetet, säger Forsblom.

Han säger att kommunstyrelsen på sitt möte den 16 september bad om en snabbutredning av kostnader och konsekvenser av att bygga invid travbanan.

– Den utredningen finns tillgänglig för fullmäktigegrupperna, säger Forsblom.

Enligt Forsblom visar utredningen i fråga på stora kostnader för trafiklösningar för byggande invid travbanan. Dessutom krävs ett tidskrävande planläggningsarbete.

Han kompas av kommundirektör Stefan Svenfors.

– Det skulle vara en betydligt större och mer kostsam process att ta i bruk det området, säger Svenfors.

stefan svenfors
Stefan Svenfors. stefan svenfors Bild: Yle/Henrik Leppälä stefan svenfors,Kommundirektör,Pedersöre

Lugn och bra miljö

Det förslaget som nu kommer till styrelsen är ur beredningens synvinkel det mest ändamålsenliga.

– Det finns redan vägar till området, kommunaltekniken är utbyggd och miljön är lugn och bra, säger Svenfors.

Elin Härmälä kommer med största sannolikhet att rösta för det förslag som styrelsen tar ställning till på måndag.

– Med ett påpekande om att ett annat alternativ skulle ha gett bättre utvecklingsmöjligheter.

Men hon är ändå inte orolig.

– Det blir nog bra. Det är ett lugnt område och får man trafikarrangemangen fixade så är det ett bra alternativ.

Att Kyrkoby enligt förslaget lämnas utanför den nya skolan ger Härmälä tummen upp för.

– Det är helt vettigt. Sandsundborna är så många att det är klart att de ska ha en egen skola, säger Härmälä.

Osäkerhet i våras

Tomtfrågan är en långkörare, konstaterar styrelseordförande Greger Forsblom.

– Jag ser det här alternativet som realistiskt. Med det här får vi med snabb takt igång ett skolbygge, säger Forsblom.

I våras erbjöds alltså betydligt mer mark i utbyte för tomten. Då var det också oklart om kommunen faktiskt skulle använda tomten för ett skolbygge.

Den oklarheten väckte kritik.

– Då fanns andra alternativ med. Från kommunens sida sade man att den kan användas till en skola men det var inte säkert att så skulle bli fallet, säger Forsblom.

– I det skedet kunde ingen säga med säkerhet vad tomten skulle användas till, säger kommundirektör Stefan Svenfors.

Den här gången är alltså förslaget mer tydligt.

Enigt SFP?

I våras var SFP splittrat i frågan.

Ställer sig hela SFP bakom förslaget den här gången?

– Vi har diskuterat det här i gruppen och de flesta tycker att vi ska gå vidare med det här. Hur eniga vi är ser vi sedan i fullmäktige, säger Greger Forsblom.

"Nu måste vi ta ett beslut"

Pedersöres utbildningsdirektör Rolf Sundqvist har inte annat att säga i frågan än att han hoppas att man nu ska få ett beslut.

– Frågan har ju dryftats i flera års tid, säger Sundqvist.

Kunde något ha gjorts bättre under resans gång, kommundirektör Stefan Svenfors?

– Man kan alltid se i backspegeln och fundera. Men överlag har processen varit involverande och omfattande. Men i alla beslutsprocesser kommer man till en punkt när man måste ta ett beslut. Där är vi nu, säger Svenfors.

Ett allmänt informationsmöte om indragningarna av Bennäs skola och Östensö skola är planerat till den fjärde november. Detta alltså utgående från att styrelsen och fullmäktige godkänner markfrågan.

* Elin Härmälä har sedermera meddelat att hon inte är säker på att det faktiskt är billigare, åtminstone inte "betydligt billigare". Hon hänvisar till att kommundirektören sagt att det är billigare. Priset som kommunen betalar för tomten är de facto lite lägre än tidigare. Tomten mittemot Pedersheim värderas nu till 120 000 euro när den i våras värderades till 130 000. "Till den delen är själva skrufvilaskiftet 'billigare'... I slutänden torde det handlat om prismässigt ganska likvärdiga alternativ beroende på hur markområdena värderats mellan parterna. Skillnaden är närmast att kommunen blir kvar med ett 8,1 ha stort markområde i sin ägo men i stället betalar mera i mellanpeng i den nu aktuella affären", kommenterar kommundirektör Stefan Svenfors. Enligt Härmälä är det också så hon har uppfattat saken.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten