Hoppa till huvudinnehåll

Större undervisningsgrupper, mer parkeringsavgifter, mer intervallvård - Åbos 95 åtgärder ska ge 59 miljoner euro

En blåvit livboj hänger vid ån rätt utanför Åbo stadshus, där stadens flagga fladdrar i vinden.
Ett omfattande åtgärdsprogram ska rädda Åbos ekonomi. En blåvit livboj hänger vid ån rätt utanför Åbo stadshus, där stadens flagga fladdrar i vinden. Bild: Linus Hoffman/Yle Åbo stadshus,Åbo stadsfullmäktige,Livboj,LokalTapiola,Charles Bassi,Åbo stadsvapen

Åbos ekonomi ska vara i balans år 2023.

För att klara av det föreslås ett åtgärdsprogram med 95 punkter.

Åbo stads budgetförslag för nästa år och det stora åtgärdsprogrammet presenterades på måndagen.

Nästa år föreslås att skattesatsen ska bibehållas på 19,50 procent, trots att budgetunderskottet fortfarande är nästan 42 miljoner euro.

- Så länge som vi har en högre kostnadsnivå inom servicen än andra stora städer som Tammerfors och Uleåborg, så måste vi först jobba med att göra vår service så effektiv som möjligt. Under den här tiden tycker jag att vi måste jobba hårt och inte bara be Åboborna om mer pengar och hoppas att det räcker, det vi gör själv, säger stadsdirektör Minna Arve.

Välfärdssektorn måste spara mest - 33,4 miljoner under kommande år

De 95 punkterna i åtgärdsprogrammet innebär bland annat fler platser för serviceboende med heldygnsomsorg liksom för intervallvård. Genom att göra strukturella förändringar som ger en mer mångsidig service, hoppas man kunna göra viktiga inbesparingar.

- Under de senaste fyra åren, när regeringen arbetat med social- och hälsovårdsreformen, så satte vi mycket av våra resurser på att utveckla landskapsreformen. Vi hann inte utveckla vår egen service så mycket, säger Minna Arve.

Politikerna: "Vi måste spara"

Politikerna har också fått sätta sig ner och bekanta sig med programmet. Svåra beslut väntar, men många är också redo att fatta de svåra beslut som krävs, säger de.

Pentti Huovinen anser att det är viktigt att staden nu går inför ett sparprogram. Han tycker liksom Arve och betonar vikten av att genomföra strukturella förändringar inom till exempel vårdsektorn, så länge som staten ännu inte kommit till skott med social- och hälsovårdsreformen.

Nicke Wulff från Svenska folkpartiet är mycket nöjd med det han sett av åtgärdsprogrammet så här långt.

- Nu talar vi om summor i miljonklass, men vi går också ner på tusenlappar, det vill säga, man har på riktigt sökt att vad finns det och var kan vi få loss inbesparingar.

För att utarbeta anpassningsprogrammet har Åbo stad anlitat en utomstående konsultbyrå, vilket är bra, säger de Grönas Saara Ilvessalo.

- Det är bra att man gått igenom nästan allt och att det också har funnits en utomstående som kan se på stadens verksamheter och stadens tjänster utifrån och kan säga hur man till exempel gör i andra städer. Nu ser man att Åbo har större kostnader för vissa tjänster och där måste vi se till att någonting görs.

Strukturella förändringar också sannolika på bildningssidan

Bildningssektorn har också inbesparingar att vänta under kommande år. Undervisningsgrupperna blir större och daghemsnätet ska ses över. Där finns nog saker som är nödvändiga att göra, säger Nicke Wulff.

- Ser vi på småbarnsfostran inom Åbo stad så är den väldigt dyr. Man kan kontra med att visst ska det få kosta, men då vi är så mycket dyrare än Uleåborg och andra liknande jämförelsekommuner, så har vi antagligen strukturella fel för varför vi kostar så mycket. Då är det viktigt att vi går in på strukturerna och ser - vad är det som kostar? För någonstans nu finns det en kostnad som vi inte kommer åt.

Saara Ilvessalo tror för egen del att det kommer att blir svårast att skära ner inom bildningssektorn och hoppas att man hittar nya strukturella lösningar att tillämpa istället för att skära ner.

- Hur kan man ge bra service och ha bra utbildningsservice samtidigt som man gör det så pass fiffigt att man skulle kunna spara?

Parkeringsbrickor ersätts med parkeringsautomater

En annan förändring Åboborna sannolikt har att se framemot är att parkeringsavgifter införs på fler ställen där man tidigare kunnat använda parkeringsskivor. Ungdomscentret Vimma ska ersättas med billigare utrymmen.

De föreslagna åtgärderna skulle under de kommande åren ge staden 59 miljoner euro.

Artikeln har uppdaterats 14.10.19 klockan 19:48 med kommentarer från Minna Arve, Saara Ilvessalo och Nicke Wulff.