Hoppa till huvudinnehåll

Hangö stadsstyrelse gav tummen ner till att sälja Koverharfastigheter för 350 000

Ingång med trädörr.
Hallqvist köpte Kofverhag gård våren 2019. Ingång med trädörr. Bild: Yle/Tove Virta Hangö,Västnyland,ingångar,dörrar,nymanska stiftelsen

Det blev ett tvärt nej från Hangö stadsstyrelse till Simon Hallqvist önskan om att köpa fem fastigheter i Koverhar av Hangö stad för 350 000 euro.

Investeringsbolaget Hallqvist, med Simon Hallqvist som ensam ägare, ville köpa totalt 40 hektar mark och kring 20 hektar vatten för främst jakt och fiske.

Tanken var att bygga ett vilthägn som är ett inhägnat naturområde.

Ville också ha strandbyggrätter

Hangös stadsdirektör Denis Strandell och stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen föreslog att stadsstyrelsen skulle ge klartecken till Hangö stadsfullmäktige att sälja området.

På områdena finns också tre strandbyggrätter som Hallqvist ville ha.

Hallqvist köpte Kofverhag gård våren 2019. Gården består av ett bostadshus och andra byggnader samt en skogsareal på knappt 150 hektar och drygt 20 hektar åkermark.

"Skrattretande lågt erbjudande"

På stadsstyrelsens möte i måndags (14.10) kom Pertti Ruuska (Sannf) med ett motförslag att inte godkänna köpeanbudet.

Motiveringen var dels att summan på 350 000 euro enligt Ruuska är skrattretande låg, och dels att också andra intresserade köpare borde ges möjligheten att komma med anbud.

Ruuska menar också att politiker upprepade gånger begärt att området skulle planläggas så att det skulle utnyttjas på bästa sätt, och ge klirr i stadens kassa.

Områdena är dessutom viktiga för flera av stadens jaktsällskap, och även för idkare av andra fritidsaktiviteter, enligt Ruuska.

Birgitta Gran (VF), Jorma Nousiaisen (SDP), Aila Pääkkö (SDP) och Sture Söderholm (SFP) understödde Ruuskas förslag.

Röstade enhälligt

Stadsstyrelsen ordnade en omröstning och Ruuskas förslag fick nio röster; Torbjörn Ekholm (SFP), Sture Söderholm (SFP), Helena Lesch-Saarinen (SFP), Jari Karvinen (Saml), Pertti Ruuska (Sannf), Birgitta Gran (VF), Bernt Förström (SDP), Aila Pääkkö (SDP) och Jorma Nousiainen (SDP) och beredningens noll.

Stadsstyrelsen beslöt alltså att inte godkänna anbudet.

Artikeln uppdaterades 15.10 10.21 med Pertti Ruuskas motivering till motförslaget.

Rättelse 15.10 8:46: I artikeln hade det felaktigt kommit in en mening om att röstningen skulle ha varit sluten.