Hoppa till huvudinnehåll

Hälsoenkät: Unga och barn i Östnyland är nöjda med sina liv, men skolstressen har ökat

Ungdomar.
I det stora hela mår östnyländska barn och unga ganska bra. Arkivbild. Ungdomar. Bild: Mostphotos ungdomar,pojkar,vänskap,barn (familjemedlemmar)

De allra flesta ungdomarna och barnen i Östnyland är nöjda med sina liv. Samtidigt upplever de mer skolstress än tidigare.

Det visar enkäten Hälsa i skolan som genomfördes i våras.

Enligt enkätsvaren uppskattar östnyländska unga sunda levnadsvanor och kontakten mellan barnen och vårdnadshavarna har förbättrats.

Mest motionerar barn i Borgå där nästan 40 procent av de tillfrågade barnen i årskurs 4 och 5 svarat att de motionerar minst en timme per dag. I Lovisa är siffran lägst med cirka 33 procent.

Enkäten Hälsa i skolan

Enkäten Hälsa i skolan, som organiseras av Institutet för hälsa och välfärd (THL), är den mest omfattande undersökningen av barns och ungas levnadsförhållanden och välbefinnande i Finland.

Den senaste enkäten ordnades 2017.

I enkäten deltar eleverna i årskurs 4 och 5 och deras vårdnadshavare, eleverna i årskurs 8 och 9 samt första och andra årets studerande i gymnasierna och yrkesläroanstalterna.

Resultaten är till hjälp i hälsofrämjande arbete.

Här hittas alla resultat från enkäten Hälsa i skolan.

Överlag motionerar barn och unga i Östnyland mindre än för två år sedan då enkäten senast utfördes.

Nästan alla barn och ungdomar har någon hobby som de ägnar sig åt minst en gång i veckan. Användningen av alkohol och tobak följer den nationella trenden och har fortsatt minska.

– Motion, en hälsosam livsstil, vänner och en god relation till föräldrarna är viktiga faktorer i vardagslivet med tanke på ungas välbefinnande. När dessa saker har förbättrats har det haft den positiva effekten att alkoholanvändningen och rökningen har minskat ytterligare, säger utvecklingschef Tuija Öberg, som är kontaktperson för enkäten Hälsa i skolan i Borgå.

Flickornas välbefinnande oroar

Elever i årskurs 4 och 5 i Borgå, Lovisa och Sibbo upplever mer skolstress än tidigare medan Lappträsk- och Pyttiselever upplever mindre skolstress än år 2017. Det är ändå inte frågan om några väldigt stora skillnader.

Bland ungdomar i årskurs 8 och 9 har skoltröttheten ökat i Borgå, Pyttis och Sibbo medan den minskat i Lovisa.

När det gäller problem med sinnestillståndet syns en tydlig skillnad mellan flickor och pojkar. Nästan hälften av flickorna i högstadierna, gymnasierna och yrkesskolorna har varit oroade över sin sinnesstämning under det senaste året.

Veitsi, haarukka ja kinkkukiusausta lautasella.
Färre elever än tidigare äter skolmat. Arkivbild. Veitsi, haarukka ja kinkkukiusausta lautasella. Bild: Kalle Niskala / Yle matbestick,mat,skolmat,skolbespisning,Skinkfrestelse

– Det är oroande att så många ungdomar känner sig utanför i skolan, och även flickornas välbefinnande oroar. Mycket har gjorts i Borgå för att främja ungas välbefinnande, men resultaten av enkäten visar att arbetet måste fortsätta och att vi också måste introducera nya arbetsmetoder, säger Öberg.

Även en del oroväckande information gällande matvanor kom fram i enkäten.

Morgonmål äts mer sällan än tidigare i alla åldersgrupper, och i högstadierna, gymnasierna och yrkesskolorna är det också klart färre än tidigare som äter skollunch.