Hoppa till huvudinnehåll

Ingen ringer tillbaka och bidragen fryses – arbetssökandes vardag är full av besvikelser då varje handledare ska sköta upp till 300 kunder

Urai Anuntasin i profil i höstlig miljö.
Urai Anuntasin är utbildad filosofie doktor inom politik. Hon är besviken på TE-byråernas tjänster i Finland. Urai Anuntasin i profil i höstlig miljö. Bild: Yle/Ingemo Lindroos arbetssökande,Urai Anuntasin

Ingen personlig kontakt, långa väntetider och bidrag som fryses. Arbetssökande berättar om otaliga brister i arbets- och näringsbyråernas service. Regeringen lovar förbättra situationen men resursbristen är enorm - varje handläggare ansvarar för upp till 300 kunder.

Urai Anuntasin är utbildad filosofie doktor inom politik, från Thailand, och bor sedan några år i Finland. Hon talar engelska och lite svenska.

De jobb som hon hittills har lyckats skaffa på egen hand handlar om några timmar språkundervisning i thai per vecka. Hon är arbetssökande och hennes otaliga kontaktförsök till TE-byrån, det vill säga arbets- och näringsbyrån, har hittills inte lett till någon hjälp alls.

Hon har ringt upprepade gånger och fått löfte om att en tjänsteman ska ringa tillbaka en viss dag, men ingen har ringt.

- Jag ringde dem under en sex veckors tid. Jag fick bara ett e-postmeddelande. Jag försökte få till stånd ett möte men det ville de inte ha. De ringde inte tillbaka, berättar Anuntasin.

Däremot har arbetslöshetsunderstödet frusits två gånger, på grund av TE-byråns utredningar.

Den ena gången handlade det om en språkkurs i svenska, den andra gången om en förening som Anuntasin är aktiv i. Byrån utredde om både kursen och föreningsverksamheten handlade om arbete eller obetalda aktiviteter.

"Om folk ringer och är aktiva, gör dem inte besvikna. Ge dem tid."― Urai Anuntasin, arbetssökande invandrare och akademiker

- Jag är mycket besviken. Jag skulle önska få till stånd ett möte ansikte mot ansikte med en handledare för att göra upp en plan, säger Urai Anuntasin.

- Jag vill inte anklaga dem. Jag vill bara säga min åsikt. Om folk ringer och är aktiva, gör dem inte besvikna. Ge dem tid, säger hon.

"Det känns som om man har en förmyndare"

Också Hannele har liknande erfarenheter. Hon vill uppträda bara med förnamn för att inte riskera sina möjligheter att få jobb.

Hannele är filosofie magister inom lingvistik och har arbetat med marknadsföring och kommunikation. Hon har varit arbetssökande i två omgångar och sett bristerna i systemet på nära håll.

Efter en ett års projektanställning blev hon arbetssökande i maj och väntade till slutet av augusti på ett besök till yrkeshandledande psykolog.

Hannele berättar att det förväntas att den arbetssökande ska ha ständig koll på varje nytt meddelande i byråns webbtjänst, för att inte missa ett nytt meddelande om en arbetsplats eller obligatoriska informationsträffar.

Om det gäller en öppen tjänst ska den arbetssökande svara på om hen har sökt eller låtit bli att söka tjänsten, med motiveringar.

"Arbetssökande förväntas ha nästan telepatiska förmågor".― Hannele, arbetssökande akademiker

Däremot skickar TE-byråerna, i motsats till andra statliga byråer som till exempel FPA, inte någon notis till den arbetssökande om att ett nytt meddelande väntar i webbtjänsten.

TE-centralen skickar varken e-post eller sms, men nog brev per post, så om det gäller att reagera snabbt kan det bli problem.

Däremot kan det dröja veckor för en tjänsteman att återkomma i ett ärende, om man alls får kontakt.

- Man blir lätt frustrerad. Man känner sig kanske ignorerad. Det känns som om man plötsligt skulle ha en förmyndare, som ger order och är närvarande när det passar den personen. Men då man själv behöver hjälp får man det inte, säger Hannele.

- För tillfället förväntas arbetssökande ha nästan telepatiska förmågor. I dagens digitala värld borde det inte vara svårt att få e-post eller textmeddelande om att information väntar på dig, säger hon.

Hur skulle du som arbetssökande önska bli bemött?

- Jag skulle vilja bli bemött som en människa som är i behov av stöd och hjälp. Det får jag ju inte nu, eftersom arbetsförmedlingen är icke befintlig, på alla andra sätt än att den kräver en massa saker av mig.

Arbetslös letar på webben efter lediga jobb
Arbetssökande förväntas svara på meddelanden i TE-byråns webbtjänst, men ingen information skickas till den sökande om att ett nytt brev har kommit in. Arbetslös letar på webben efter lediga jobb Bild: Yle/Malin Valtonen närings och arbetsbyrån

Hannele skulle önska en större indelning i målgrupper, så att högskoleutbildade, invandrare och yrkesutbildade personer kan vända sig till någon som ansvarar för ens egen målgrupp.

Direktör för TE-byrån: En handledare har 200-300 kunder - de hinner inte på något sätt med personlig handledning

Flera arbetssökande har berättat i intervjuer för Svenska Yle att de upplever att egen aktivitet inte lönar sig.

Då Svenska Yle kontaktar direktören för TE-byrån i Nyland och presenterar problemen, är det huvudsakliga svaret att det handlar om en stor rusning till för få anställda.

En bild tagen av glasdörren till en TE-byrå.
Den arbetssökande kan besöka TE-byråerna för allmän information, men önskar man personlig handledning är väntetiderna långa - eller så ordnas inga träffar alls. En bild tagen av glasdörren till en TE-byrå. Bild: YLE/Sofi Nordmyr arbetslöshet,te-byrå

- Vi har 200-300 kunder som en handledare ska ha hand om. Det lyckas inte på något sätt att ha en personlig service, säger direktör Jarmo Ukkonen.

I Sverige har arbetsförmedlingen omkring 15 000 anställda, i jämförelse med omkring 3000 i Finland. Sverige har alltså fem gånger fler anställda trots att befolkningen är bara dubbelt större.

Då det gäller svårigheten att få kontakt per telefon och svikna löften om att återkomma, svarar Ukkonen så här:

- Vi har rusning. Vi är för få. Samtalen sätts oftast på en samtalslista, men ärendena är så olika. En del samtal kan ta väldigt lång tid, medan andra tar tio sekunder.

Det lyckas inte på något sätt att ha en personlig service― Jarmo Ukkonen, direktör TE-byrån i Nyland

Vad beror det på att den arbetssökande förväntas svara på meddelanden, även om man inte ens vet om att det har kommit in ett brev till webbtjänsten?

- Det känns kanske som om man måste joura där, men det beror på ärendet. Vi har fått feedback och utvecklar därför en ny tjänst. Nu har vi fått pengar för det, säger Ukkonen, och berättar om ett nytt så kallat arbetsmarknadstorg.

- Ett arbetsmarknadstorg ska grundas på nätet och vi har tagit hänsyn till feedbacken. Arbetstagare och sökande kan mötas där mycket bättre än idag. Torgtjänsten kommer att tas i bruk i sin helhet i slutet av året.

Vad beror det på att många personers arbetslöshetsersättning fryses om ett ärende är under utredning, i stället för att efteråt återkräva bidrag om det har betalats ut för mycket?

- Det beror ofta på betalaren (FPA). TE-byrån ska meddela vad som är på hälft och betalaren meddelar om ärendet är sådant att utbetalningen ska frysas. Det måste man inte göra, men så besluts ofta, säger Ukkonen.

- Det har att göra med att återkrav av betalningar är svåra. Det kan leda till stora återkrav om man börjar kräva tillbaka hundratals eller tusentals euro, och vi har dåliga erfarenheter av det.

Små förbättringar har skett

Vissa förbättringar har ändå skett, även om vägen är lång till regeringens löfte om personliga guider för arbetssökande och en regelbunden och skräddarsydd kontakt.

Den förra regeringen budgeterade pengar för 160 fler visstidsanställningar. De tjänsterna har nu blivit permanenta.

Ukkonen betonar att väntetiderna i vissa fall är kortare. Unga arbetssökande får träffa handledare var tredje till fjärde vecka. Fyra av fem arbetssökande ska få kontakt inom 12 veckor.

Kön till yrkesvägledande psykolog är vanligen en till en och en halv månad, medan unga ska få kontakt inom en vecka, uppger Ukkonen. Också svensk service hos psykolog torde gå att få genast inom Nyland, säger han.

- Vi har flera satsningar som har gjort att vi mycket oftare kan ha kontakt med den arbetssökande. Riktningen är mycket bättre nu, säger han.

Arbetssökande tackar ja till personliga guider

Regeringen har satt igång olika projekt för att förbättra tjänsterna. I några större städer kommer ansvaret för de arbetssökande att flyttas över från TE-byrån till kommunen. Det gäller sysselsättningen av bland andra långtidsarbetslösa och invandrare.

Arbetsminister Timo Harakka lovar smidigare tjänster. Han betonar att hälften av nya arbetssökande de facto lyckas hitta ett jobb inom tre månader, och att de inte behöver så mycket av TE-byråernas tjänster.

- Många undrar varför det tar tre månader att få en första intervju. Men det beror på att de flesta inte behöver den första intervjun.

- Vi måste ge bättre service till dem som faktiskt behöver vår hjälp och våra åtgärder måste intensifieras, säger Harakka.

Regeringen har lovat införa personliga guider för arbetssökande. Vägen dit kan vara lång eftersom det skulle krävas ännu mer personalresurser. Vi frågar arbetssökandena Urai Anuntasin och Hannele om det.

- Det låter bra, bara man har resurser för det. Det kräver kontinuitet, att man har möjlighet att träffa guiden regelbundet - kanske en till två gånger i månaden. Jag tycker absolut att det skulle vara positivt, säger Hannele.

- Jag tror att personliga guider är bra, men de måste ge mera tid, mera stöd och information. Det är viktigt, säger Urai Anuntasin.

Läs också