Hoppa till huvudinnehåll

Naturstigar, cykelleder och bollhallar – nu får alla Sjundeåbor önska vilka idrottsmöjligheter de vill ha

En sportplan med löpbanor.
Sjundeå sportplan. En sportplan med löpbanor. Bild: Yle/Malin Valtonen Sjundeå,idrottsplaner,sjundeå sportplan

Sjundeå vill skapa en plan för hur man ska utveckla idrottsplatserna i kommunen under 2020-talet. Därför har man publicerat en öppen enkät för alla invånare.

– Vi vill att alla invånare ska få komma med önskemål, även de som kanske inte är så aktiva idrottare, säger Maarit Tuomisto som är chef för biblioteks- och fritidstjänster i Sjundeå.

Det hela började med att man skulle utreda idrottsföreningarnas behov av utrymmen före man börjar bygga en ny bollhall. Tekniska nämnden föreslog att man kan bygga den nya hallen på grunden av den gamla bollhallen som togs ur bruk i början av sommaren på grund av säkerhetsskäl.

Planerna kring hallen kan också påverka hurudana idrottsutrymmen som behövs på det nya skol- och välfärdscampuset, som nu är i planeringsskedet.

Maarit Tuomisto vid en strand med cykelhjälm på huvudet och en cykel bredvid sig.
Maarit Tuomisto, chef för biblioteks- och fritidstjänster, är kanske en av Sjundeåborna som önskar sig nya cykelleder. Maarit Tuomisto vid en strand med cykelhjälm på huvudet och en cykel bredvid sig. Bild: Pauliina Smolander Sjundeå,cykel,cykling,maarit tuomisto

Enkäten handlar inte bara om en ny bollhall, utan är mer omfattande än så.

– Det är viktigt att inte glömma behovet för idrottsmöjligheter utomhus, poängterar Tuomisto.

Särskild enkät för fjärde- och åttondeklassare

Med enkäten vill man utreda behovet för bland annat utomhusplaner, cykelleder och naturstigar, men också ta reda på hur bra invånarna känner till de möjligheter som redan finns.

Enkäten finns tillgänglig för alla invånare på Sjundeå kommuns hemsida eller genom att klicka på den här länken. Den skickas dessutom till idrottsföreningar och skolor.

Det finns en skild enkät för barn som alla elever på årskurserna 4 och 8 kommer att besvara.