Hoppa till huvudinnehåll

S:t Karins enda kommunala svenska daghem föreslås stängas - föräldrarna chockade

Några barn leker i en sandlåda.
Var ska de svenska barnen få daghemsplats nästa år, undrar S:t Karinsföräldrar. Några barn leker i en sandlåda. Bild: Linus Hoffman/Yle barn (familjemedlemmar),daghem,Hink,ämbar

Föräldrar som har barn i Kuovinkatu daghem fick redan i början av året veta att staden misstänkte problem med inomhusluften i fastigheten. Nu ser det ut som att S:t Karins helt och hållet kommer att stänga det enda svenskspråkiga daghemmet som drivs i kommunal regi.

Efter undersökningar som gjordes i byggnaden under våren konstaterades det att byggnaden ska tas ur bruk. Men nu är det möjligt att enheten helt läggs ner, berättar stadsdirektör Harri Virta.

- Det har ju uppdagats inneluftproblem i fastigheten och som en följd av det har man funderat på huruvida man borde grundrenovera huset eller bygga ett helt nytt daghem. Behandlingen är ännu på hälft, men förslaget torde vara att byggnaden inte grundrenoveras och att det heller inte byggs något nytt på Kuovinkatu, förklarar Virta, som förbereder ärendet.

Att det inte byggs något nytt, kom som en chock.

På tisdag kväll fick föräldrarna budet om daghemmets framtid under ett möte med daghemsföreståndaren. Stadsdirektörens förslag kom som en överraskning.

- Före det här har vi inte vetat någonting. Vi har fått rapporter om utredningarna av huset. Vi har själva räknat ut att huset stängs, och att det rivs, men att det inte byggs något nytt, kom som en chock.

Jånna Koivunen vid en sandlåda.
Jånna Koivunen har två barn på Kuovinkatu daghem. Jånna Koivunen vid en sandlåda. Bild: Annika Holmbom / Yle St Karins,dagvård,jånna koivunen

Det här upprör särskilt föräldrarna till de svenskspråkiga barnen, eftersom daghemmet är det enda svenska kommunala daghemmet i S:t Karins.

- Vad händer ifall daghemmet stängs nästa höst, frågar sig Jånna Koivunen, som har två barn på Kuovinkatu daghem. Och frågorna är många.

- Tänker staden inte ha någon kommunal dagvård på svenska efter det här? Då litar staden helt och hållet på den privata servicen. Och finns det tillräckligt med dagvårdsplatser? I nuläget finns det inte. Alla daghem i S:t Karins, både finska och svenska, är fullsatta. Så vart ska våra barn flyttas? Finns det plats i S:t Karins eller flyttas dom till Åbo? Var finns de nästa höst?

- Vi skulle ju vilja att de skulle få fortsätta på samma dagis med samma kompisar och samma personal. Men nu vet vi inte vad som kommer att hända nästa höst.

Den svenska bildningen i S.t Karins har varit hårt drabbad de senaste åren, efter att inneluftproblem också upptäckts i Hovirinta skolfastighet, där S:t Karins svenska skola håller till.

Skolbyggnaden kommer att ersättas med ett nybygge och under tiden ordnas skolundervisningen i baracker.

Daghemmets grupper splittrade på fyra olika platser

Två finskspråkiga och två svenskspråkiga grupper har hållit till i huset, men är nu omplacerade på fyra olika platser i S:t Karins. En av de svenska grupperna inhystes i baracker på Kuovinkatu, medan den andra håller till i Kesämäki daghems gymnastiksal. De finska grupperna finns nu i daghemmen Piispanlähteen päiväkoti och Hovirinnan päiväkoti.

Verksamheten under hösten har tillsvidare fungerat bra i baracken på Kuovinkatu, säger Jånna Koivunen.

- Vi är åtminstone nöjda med de utrymmen vi har. Personalen är underbar! De hamnar jobba lite extra, göra arbetsuppgifter som egentligen inte hör till dem. Men de tre andra grupperna har både mindre och sämre utrymmen.

Tar privata krafter över?

Situationen har krävt stor flexibilitet både av familjerna och de andra daghemmen, det medger Päivi Kemppainen, som är direktör för småbarnsfostran i S:t Karins.

- Barnen har fått skjutsas till olika ställen eftersom de är i olika åldrar och i olika grupper. Också de daghemmen som grupperna placerats i har varit tvungna att anpassa sig till de nya omständigheterna. Men under det rådande läget har inställningen varit positiv och förstående, säger Kemppainen.

Redan nu är det många S:t Karinsbarn som får sin dagvård på ett privat daghem i form av köptjänster från staden och det är sannolikt så man kommer att lösa situationen också nästa höst.

För tillfället finns det två privata svenskspråkiga daghem i S:t Karins.

- Vi har ett välfungerande och långvarigt samarbete och fortsätter sannolikt på den linjen med bekanta samarbetspartners. Jag tror det kommer att ordna sig, säger Kemppainen.

Men Kemppainen är också medveten om att Kuovinkatu daghem i dagsläget är det enda kommunala svenskspråkiga daghemmet.

- Det är sant att det inte kommer att finnas ett kommunalt svenskspråkigt daghem ifall Kuovinkatu stänger. Men den svenskspråkiga förskoleverksamheten som finns i Hovirinta skola kommer att finnas kvar.

Läs också