Hoppa till huvudinnehåll

Tre kvinnor fick gåva på över en halv miljon euro var av sin mamma – gåvan överfördes till Bermuda och ledde till domar för skattebedrägeri

Skylt där det står "Credit Suisse" i bildens vänstermiljö ser man personer gå in samma byggnad som har skylten.
Mammans gåva var ett värdepapper värt nästan 600 000 euro i banken Credit Suisse. Skylt där det står "Credit Suisse" i bildens vänstermiljö ser man personer gå in samma byggnad som har skylten. Bild: Ennio Leanza / EPA bank,Credit Suisse

90 dagsböter blev straffet i ett fall där tre kvinnor kommit undan skatt på mellan 80 000 och 100 000 euro per person. Kvinnorna fick var och en i gåva av sin mamma ett värdepapper värt över en halv miljon euro i en schweizisk bank, men betalade ingen gåvoskatt.

Brottet ser ut på samma sätt för alla tre kvinnors del: Deras mamma gav ett värdepapper värt närmare 600 000 euro i den schweiziska banken Credit Suisse. Samma dag överfördes värdepappret till en sparlivsförsäkring i försäkringsbolaget CS Life Ltd, beläget i Bermuda.

Gåvorna gavs under 2010 men kvinnorna deklarerade gåvoskatten först 2015, vilket är för sent. Deklarationen borde ha gjorts senast tre månader efter att gåvan tagits emot.

Enligt skattemyndigheterna har de tre kvinnorna kommit undan skatter på 77 000 euro, 94 000 euro respektive 95 000 euro.

Åklagaren skriver i åtalet att kvinnorna eftersträvat avsevärd ekonomisk vinning och att skattebedrägeriet som helhet har varit grovt.

Erkände och fick lindrigare straff

Åklagaren yrkade först på villkorligt fängelsestraff på minst ett år, men eftersom kvinnorna erkände brotten genom en åtalsuppgörelse sänktes straffyrkandet och fallet behandlades i en erkännanderättegång.

Syftet med erkännanderättegångar är att påskynda rättsprocessen och göra den effektivare. Om den åtalade går med på detta blir straffet också lindrigare.

Det här har varit möjligt sedan början av 2015.

Har haft miljoninkomster

Västra Nylands tingsrätt dömde alla tre kvinnor för skattebedrägeri till 90 dagsböter var. Summorna som kvinnorna dömdes att betala var mellan 540 euro och 7 020 euro.

Kvinnorna har nu också betalat de skatter som krävdes.

Storleken på dagsböterna bestäms utgående från ens inkomster.

I Helsingin Sanomats databas med skatteuppgifter på webben framkommer att två av kvinnorna under tidigare år haft mellan 1 och 2,5 miljoner euro i kapitalinkomster.

Under 2017 tjänade ändå ingen av dem över 100 000 euro när förvärvs- och kapitalinkomster räknas ihop. Kvinnorna är lite över 60 år gamla.

I domen framkommer inte de exakta familjeförhållandena och de har alla olika släktnamn. Två av dem är födda på samma dag. Åtalen mot dem behandlades som skilda ärenden.

Domarna i Västra Nylands tingsrätt har vunnit laga kraft.

Tillägg 17.10 kl.18.35: Meningen om att kvinnorna nu betalat skatterna lades till.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen