Hoppa till huvudinnehåll

Företagsriddare och goda råd - Raseborgs utvecklingschef vill främja stadens samarbete med ortens företagare

Hellre goda råd än pengar, det är vad Raseborgs utvecklingschef Jennifer Gammals föreslår som stöd för stadens företagare. Hon har bildat ett samarbetsorgan som kallas företagsriddarna.

Jennifer Gammals har varit sju månader på posten som utvecklingschef i Raseborg. Hennes mantra är positivt tänkande och hon vill fokusera energin på att vara lösningsinriktad.

Utvecklingschefen Jennifer Gammals vill vara konstruktiv. Klagomål eller negativa attityder vill hon försöka vända på.

- Ser man bara negativt på allt blir vi och stampa på stället. Jag är ju utvecklingschef och då betyder det att vi borde gå framåt.

Riktningen är alltså klar - men hur ska Raseborg gå framåt?

Jennifer Gammals i Raseborgs stadshus.
Jennifer Gammals i Raseborgs stadshus. Bild: Yle/ Johan Gullmets Raseborg

Jennifer Gammals vill framför allt främja samarbetet och kommunikationen inom näringslivet. Men hon vill också förbättra stadens image.

Resurser till information och marknadsföring

Med hjälp av en tydligare publiceringsstrategi och lite mer resurser ska staden profilera sig tydligare i sociala medier.

- I sociala medier får man en uppfattning om vilken sorts stad vi är.

Hon hoppas på att kunna anställa en person som kunde jobba med det här i praktiken. Med hjälp av utbildning ska fler som redan jobbar inom staden bli bättre på att göra inlägg som är både informativa och stöder stadens profil.

- Hur vi beter oss i sociala medier speglar hurudan stad vi är. Det är det som utomstående ser och kanske fattar tycke för vår stad.

På en hylla i hennes rum står en konstig mackapär. Något slags konstverk av stål med ett ingjutet skjutmått ovanpå.

En avskedsgåva från SSAB.
Konstverket i stål pryder arbetsrummet. En avskedsgåva från SSAB. Bild: Yle/ Johan Gullmets Present

Det är hennes avskedsgåva från SSAB:s rörfabrik i Hangö där hon jobbade före hon kom till staden.

- Jag var kvalitets- och miljöchef och skjutmåttet var mitt verktyg när jag granskade rören.

Vill se Raseborg som spindeln i nätet

Hur kan staden främja samarbete och stöda små företag?

- Jag ser stadens jobb mera som en spindel som hittar gemensamma forum som vi kan jobba i. Har du ett enmannaföretag är det svårt att hitta tid till annat än jobb.

Jennifer Gammals har nyligen bildat ett samarbetsorgan som heter företagsriddarna.

Det är en sammansättning av representanter från utbildningssidan (Axxell, Novia), företagarföreningarna (finns fyra stycken i Raseborg), handelskammaren, Pomoväst, TE-centralen, Novago och staden.

- Tanken är att i första hand kunna informera om vad alla håller på med.

Till exempel ordnar TE-centralen utbildningar och erbjuder möjlighet till arbetskraft där staten betalar halva lönen.

Poängen är att det ofta finns olika typer av möjligheter men informationen kan vara knepig att få fram.

- De flesta är med i nån företagarförening och det kan vara en naturlig väg för informationen.

Hellre goda råd än pengar som stöd

Varför kan man ibland höra att staden inte stöder företag?

- Jag tror att det kan finnas förväntningar som vi inte kan uppfylla. Vi kan inte ge offentliga pengar till en privatföretagare. Till stöd räknas också gratis tomter eller hyresfrihet.

Där kommer EU-lagarna emot. En stad får inte snedvrida konkurrensen på marknaden genom att ge fördelar till ett visst företag.

- Vår uppgift är mera att ge råd, stöd och hjälpa till med processerna kommunalt och vad innebär att man behöver byggnadstillstånd eller lovhantering.

Däremot kan staden stöda föreningar som till exempel ordnar evenemang.

Men hur är det med kontrakt för lokala företag för tjänster som staden behöver - det kan ni väl göra?

- Det kan vi göra, men dock inom ramen för upphandlingsdirektiven och majoriteten av våra upphandlingar är ju lokala. Vi jobbar på att kanske dela upp kontrakten mera - men det kanske skulle behövas större företag på orten för vissa av de här tjänsterna.

Läs också