Hoppa till huvudinnehåll

Trädgårdsavfall och invasiva växter röjs bort med frivilliga krafter - lokalt företag städar upp i Söderkulla

Kvinna röjer i skogsområde.
Hanna Eho röjer jättebalsamin och kvistar i skogsgläntan i Hansas. Kvinna röjer i skogsområde. Bild: Yle / Leo Gammals främmande arter,jättebalsamin,Skogsglänta,Sibbo,Söderkulla,röjning,trädgårdsavfall,skogsområde,hansas

En skogsglänta i Hansas har i flera år varit uppsamlingsplats för trädgårdsavfall. Kommunen fick plötslig hjälp av ett företag som hjälpte till att röja bort gamla julgranar och jättebalsamin.

Kommunträdgårdsmästare Kari Ojamies övervakar när trädgårdsavfall, ris och gamla julgranar släpas ut ur skogsgläntan och kastas på ett transportflak på Hjortrongränden i Hansas.

Den här gången är det inte Sibbo kommuns enhet för grönområden som rycker upp jättebalsamin och jätteslide från marken utan personalen från ett lokalt företag som valt att tillbringa arbetsdagen ute i naturen.

- I år har vi börjat med att vår personal gör dagsverken som till exempel talko för kommunen. Vi kontaktade kommunen och sade att vi har frivilliga, säger Petteri Heino, chef för PNO Finland.

Tidigare i våras gjorde den andra hälften av företagets anställda en insats för kommunen i Nickby.

Man bär en sopsäck med trädgårdsavfall.
Petteri Heino och Jonna Grönqvist-Lehtonen fyller sopsäckar med jättebalsamin. Man bär en sopsäck med trädgårdsavfall. Bild: Yle / Leo Gammals främmande arter,jättebalsamin,Skogsglänta,Sibbo,Söderkulla,röjning,trädgårdsavfall,skogsområde,verktyg,arbetsredskap,petteri heino

Hjortrongrändens invånare har redan tidigare kontaktat kommunen med en vädjan om att få bort främmande arter och hjälp med att snygga upp skogsområdet.

Nu förverkligas det genom talkot som efter Ojamies instruktioner utförs med olika arbetsredskap som står uppställda längs vägrenen.

Invånarnas trädgårdsavfall

Trädgårdsavfallet som röjs är sannolikt sådant som invånare i grannskapet har kastat i skogen. Kari Ojamies tror att det kan ha pågått i 10-15 år.

- Det här har säkert varit en så att säga traditionell plats dit man redan länge fört trädgårdsavfall. Till följd av det finns här ris, jättebalsamin och jätteslide som vi nu röjer bort, säger Ojamies.

Lastflak med trädgårdsavfall.
Ett flak fylls snabbt när många deltar i talkot. Lastflak med trädgårdsavfall. Bild: Yle / Leo Gammals främmande arter,jättebalsamin,Skogsglänta,Sibbo,Söderkulla,röjning,trädgårdsavfall,skogsområde,lastflak,hansas

- Här lär ska vara sådant som närboende invånare har hämtat hit. Man har haft någon gran eller något man har fällt och rensat och istället för att kämpa med kvistarna har man fört dem hit för att här är ett lämpligt hörn, säger Petteri Heino.

Han pekar på flaket som bara på en och en halv timme har har fyllts nästan till bredden.

Redskap för trädgårdsarbete.
Kommunen hade hämtat rejält med arbetsredskap till talkot. Redskap för trädgårdsarbete. Bild: Yle / Leo Gammals främmande arter,jättebalsamin,Skogsglänta,Sibbo,Söderkulla,röjning,trädgårdsavfall,skogsområde,verktyg,arbetsredskap,hansas

Företaget har reserverat hela dagen till röjningsarbetet och har för avsikt att stanna så länge de behövs och det finns jobba att utföra.

Enligt Kari Ojamies finns främmande arter på flera håll i Sibbo, men att han inte tidigare stött på en så här stor mängd trädgårdsavfall på annat håll.

Man kastar en gran på ett lastflak.
Petteri Heino kastar en gammal julgran på transportflaket. Man kastar en gran på ett lastflak. Bild: Yle / Leo Gammals främmande arter,jättebalsamin,Skogsglänta,Sibbo,Söderkulla,röjning,trädgårdsavfall,skogsområde,lastflak,hansas

Grannarna iakttar på avstånd

Talkot på Hjortrongränden är också riktat till allmänheten men några närboende invånare deltar inte just nu. Några grannar står en bit längre upp på gränden och iakttar arbetet.

När röjningsarbetet satte igång vid niotiden hade en kvinna som rastade hunden kommit fram och visat sin tacksamhet och berättat att en lekpark fanns inritad i den ursprungliga detaljplanen för skogsgläntan på 1980-talet.

Man sågar litet träd.
Kari Ojamies avlägsnar ungträd. Man sågar litet träd. Bild: Yle / Leo Gammals främmande arter,jättebalsamin,Skogsglänta,Sibbo,Söderkulla,röjning,trädgårdsavfall,skogsområde,kari ojamies

Trots att skogsområdet fyllts med främmande arter har man inte påträffat jätteloka.

Det betyder att barn eller vuxna har kunnat röra sig i skogen utan risk för att utsättas för lokans giftiga saft som kan orsaka hudskador.

- Det råder ingen fara att röra sig där. Det största problemet är jättebalsaminen som sprider sig snabbt längs bäcken i diket, säger Kari Ojamies.

Kvinna fyller sopsäck med trädgårdsavfall.
Jonna Grönqvist-Lehtonen fyller ytterligare en sopsäck med trädgårdsavfall. Kvinna fyller sopsäck med trädgårdsavfall. Bild: Yle / Leo Gammals främmande arter,jättebalsamin,Skogsglänta,Sibbo,Söderkulla,röjning,trädgårdsavfall,skogsområde,lastflak,jonna grönqvist-lehtonen

Avfallet ska föras till sopstationen

Kommunen påminner om att man inte får kasta trädgårdsavfall i skogen. Om man inte kan hantera trädgårdsavfallet på den egna gården, kan man föra avfallet till avfallsstationen.

Nästan alla små lass av trädgårdsavfall från hushåll tas emot utan avgift, bara de är rätt sorterade.

Att föra trädgårdsavfall till ett allmänt parkområde eller en annans mark utan markägarens tillstånd är förbjudet.

Deponering av trädgårdsavfall är en av orsakerna till att skadliga främmande arter sprids.

Kvinna fyller sopsäckar med jättebalsamin.
Evita Siekkinen fyller sopsäckar med jättebalsamin. Kvinna fyller sopsäckar med jättebalsamin. Bild: Yle / Leo Gammals främmande arter,jättebalsamin,Skogsglänta,Sibbo,Söderkulla,röjning,trädgårdsavfall,skogsområde,lastflak,evita siekkinen