Hoppa till huvudinnehåll

Thomas Blomqvist blickar tillbaka på sina 15 år som ordförande: ”Nog har jag haft mitt finger med i det mesta på fullmäktigenivå”

Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist Bild: Karoliina Simoinen / Yle Thomas Blomqvist,Raseborg,politiker,minister,nordiskt samarbete

Nu är det slut på det dåliga samvetet att inte räcka till. Thomas Blomqvist titulerar sig inte längre som fullmäktigeordförande i Raseborg och ska nu anpassa sig till platsen som vanlig ledamot.

I över fyra månader har SFP-politikern Thomas Blomqvist upplevt att tiden inte räcker till för alla politiska uppdrag. I början av juni utnämndes han till minister för nordiskt samarbete och jämställdhet och efter det har kalendern fyllts ytterligare.

Redan då meddelade han att han på grund av ministeruppdraget kommer avstå från ordförandeposten i fullmäktige i Raseborg. En stol han hunnit sitta på i nästan ett och ett halvt decennium.

Nu ska han ändå satsa på rikspolitiken och sina ministeruppdrag. Men han kommer lämna plats i kalendern för Raseborgs fullmäktigemöten.

- Nog var det en aning ovant att sitta nere i salen. Men jag tror jag kommer anpassa mig ganska snabbt till den saken, kommenterar Blomqvist sitt första möte som vanlig fullmäktigeledamot.

Utmaningar när Raseborg blev till

Thomas Blomqvist var fullmäktigeordförande redan på Ekenäs stads tid. Han fortsatte sedan på posten när Raseborgs stad blev till år 2009.

Det visade sig att det inte var så väldigt olikt att leda Ekenäs som att leda Raseborgs fullmäktige. Livlig diskussion i fullmäktigesalen förekom också på Ekenästiden, säger Blomqvist.

Ordförande Thomas Blomqvist vid Raseborgs stadsfullmäktiges presidium. I bakgrunden skymtar stadsdirektör Tom Simola.
Thomas Blomqvist har suttit många timmar bakom podiet i fullmäktigesalen. Till vänster Tom Simola, tidigare stadsdirektör i Raseborg. Ordförande Thomas Blomqvist vid Raseborgs stadsfullmäktiges presidium. I bakgrunden skymtar stadsdirektör Tom Simola. Bild: Yle/Tove Virta stadsdirektör tom simola,Raseborg,Thomas Blomqvist

Den stora skillnaden var språken. Raseborgs fullmäktigemöten dras på två språk medan han på Ekenästiden bara pratade svenska.

Men visst var det lite utmaningar i början med en ny stad, konstaterar han.

- I början av Raseborgs tid så sökte allt sina former. Det fanns i viss mån en ovana att samarbete med helt nya människor. Men ganska snabbt lyckades vi komma på samma våglängd.

Tung post - men hur mycket makt har han haft?

Blomqvist beskriver sin tidigare post som ett mycket tungt förtroendeuppdrag som kräver mycket ansvar och ger en person stort inflytande.

Han betonar att samhällsbyggande, så som lokalpolitik, är ett lagspel och att han varit en del av en större helhet. Men visst har han haft ett finger med i det mesta som har skett på fullmäktigenivå, även om alla beslut fattas av en majoritet av ledamöterna.

- Ibland har jag kunnat påverka och besluten har gått som jag har önskat. Ibland har det varit kompromisser och ibland har det gått på ett annat sätt än jag skulle önska. Det är så det är i politiken.

Dennis Brandt överräcker en bunt med namnlistor till Thomas Blomqvist.
Thomas Blomqvist har som fullmäktigeordförande representerat staden vid många tillställningar. Här tar han emot en namninsamling mot planerade skolnedläggningar år 2016. Dennis Brandt överräcker en bunt med namnlistor till Thomas Blomqvist. Bild: Yle/Monica Slotte dennis brandt,Thomas Blomqvist,Raseborg,Västnyland,adresser (samhälleliga alster)

Jobbet som fullmäktigeordförande har gett honom rätt att närvara och yttra sig på stadsstyrelsens möten. Han har också haft kontakt med stadens tjänstemän.

Det synligaste jobbet har ändå varit i fullmäktigesalen, där han lett mötena.

I praktiken kan en fullmäktigeordförande inte diktera något i salen, säger Blomqvist. Han har också själv valt att i sin roll som ordförande inte delta i den politiska diskussionen.

I den mån som invånare har tyckt att jag skött mig bra på hemmaplan så har kanske en del haft förtroende för att jag kan sköta också andra uppdrag― Thomas Blomqvist svarar på frågan om ordförandeposten hjälpt honom klättra på den politiska stegen

Formellt har ordföranden en enda röst precis som alla andra ledamöter. Ordförandens röst kan dock vara avgörande i vissa fall men så har det bara gått i ett handfull ärenden under hans 15 år på posten.

I praktiken har också ordföranden för stadsstyrelsen mera makt trots att fullmäktige är det högsta beslutandet organet i en stad eller kommun, konstaterar Blomqvist.

Det här för att stadsstyrelsens förslag är det som slutligen godkänns i fullmäktige.

Nöjd med sin egen insats

Thomas Blomqvist anser att han har lyckats bra i sitt arbete som fullmäktigeordförande. Han tycker att han lyckats jämka olika viljor och haft en bra dialog med alla politiska grupperingar.

Jag inser på ett rationellt plan att har man suttit femton år som fullmäktigeordförande så har man gjort sitt

Han har svårt att bedöma om posten har hjälpt honom bli riksdagsledamot och nu minister. Han påpekar att alla uppdrag han åtagit sig har han försökt sköta så gott han kunnat.

- I den mån som invånare har tyckt att jag skött mig bra på hemmaplan så har kanske en del haft förtroende för att jag kan sköta också andra uppdrag.

Känslosamt

Det är inte utan känslor som Thomas Blomqvist avslutade sin era som fullmäktigeordförande.

Han konstaterar att det väcker mycket känslor för de flesta som blivit vana vid en viss sak och sedan slutar med den.

- En viss vemodighet. Men jag inser på ett rationellt plan att har man suttit femton år som fullmäktigeordförande så har man gjort sitt.

Han ser fram emot att få delta i debatten i fullmäktige i fortsättningen, i stället för att foga samman andras åsikter.

Hurdana uppdrag som väntar i framtiden har han inte tänkt desto mera på. Det finns saker han kan och vill göra inom lokalpolitiken men just nu prioriterar han rikspolitiken och sitt ministeruppdrag.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland