Hoppa till huvudinnehåll

Berättelser om dop i Andrum

Barn som döps
Barn som döps Bild: Tuula Nyberg / Yle kyrklig

Att "skaffa" barn eller inte "skaffa" barn? Att döpa sina småttingar eller inte döpa? Diskussionerna om båda sakerna går just nu ganska heta. Båda frågorna rör ju främst föräldrarna; en del anser att de rör BARA föräldrarna, medan andra tycker att de angår hela släkten/församlingen/samhället.

I Andrum i Yle Vega har fem personer formulerat sina tankar på dopet, som kyrklig rit och familjehögtid. Här är det präster som döpt många barn, föräldrar och gudföräldrar som kommer till tals.

Pamela Granskog berättar om egna barnets dop, och fadderbarns.
”Stunden när faddrarna lägger sina händer på vår sons huvud och ber om Herrens välsignelse gömmer jag inom mig. Där finns våra närmaste vänner och syskon, samlade i bön för vår son. Vilken rikedom!”

Jan-Erik Nyberg kände som tonåring att han ville bli döpt – trots att han redan blev det som barn.
”Min mamma blev ledsen och sa: Men varför räcker det inte för dig att jag bar dig till dopet? ” Jag förstod att hon hade upplevt det som viktigt att jag blev döpt.

- Jag retirerade, men grubblade tidvis vidare genom hela ungdomstiden. Jag mindes ju ingenting av mitt dop. Att bli döpt handlar ju om att bli mottagen av Gud. Var jag det om jag inte hade något minne av dopet?― Jan-Erik Nyberg

Gun Geisor lyfter fram något som också kan hända vid ett dop – att den (15-åriga) nydöpta blir besviken av att det liksom inte känns någonstans.
” Jag undrar om det inte är just det här som många av oss upplevt... eller snarare just INTE upplevt.
Vi förväntar oss upplevelser! Effekter. Vi vill känna - men blir besvikna. Och det är ju det som gör oss till människor och inte robotar – att vi kan känna... Vad har dopet för betydelse om man inte märker, känner att man är döpt?”

Rea Anner berättar om ett spontant samtal kring dopet med en man på en parkbänk vid Göta kanal.
Han är på allvar nyfiken och vill veta vad dopet riktigt innebär och Rea får grubbla ett tag innan hon hittar svar:
”Varför finns prästen där vid dopet? För att prästen med sin närvaro kommer med en verklighet som vi anar är något utöver det vanliga. Vi förstår kanske inte orden ’I Faderns och Sonens och den Heliga Andens namn’. Och det högtidliga ögonblick då prästen säger det namn barnet skall få. (....) Vi behöver inte förstå allt.”

Maria Sten har som präst döpt många barn och också vuxna.
”Varje doptillfälle är unikt, därför att just hen som skall döpas är en unik människa. Arrangemangen kring högtiden varierar, men varje gång är det fest och varje gång känns det stort.”

Föräldrar, gudföräldrar och barn står runt en präst som döper ett barn i en kyrka.
Föräldrar, gudföräldrar och barn står runt en präst som döper ett barn i en kyrka. Bild: Linus Hoffman / Yle dop,kyrkliga förrättningar,Helsinge kyrka Sankt Lars,präster,Helsinge kyrka

Andrum publiceras på Arenan allt eftersom de sänds. Utsändningen i Yle Vega är på måndagar, från 30.9 till 28.10 kl 6.54 och 9.10.

Tro

Nyligen publicerat - Tro