Hoppa till huvudinnehåll

Det kokar i Borgåförsamlingarnas beslutande organ – domprost Mats Lindgård avgår från posten som ordförande för gemensamma kyrkorådet

Mats Lindgård.
Domprost Mats Lindgård ansöker att få avgå som ordförande för gemensamma kyrkorådet vid Borgå kyrkliga samfällighet. Mats Lindgård. Bild: Yle/Jonas Blomqvist mats lindgård

Kyrkoherden i Borgå svenska domkyrkoförsamling, domprost Mats Lindgård, har anhållit om att bli befriad från sin post som ordförande i gemensamma kyrkorådet.

Orsaken är gemensamma kyrkofullmäktiges beslut den 17 oktober att bordlägga ärendet om att bevilja medel för en sanering av vattenledningarna i Svenska församlingshemmet.

Lindgård har skickat sin anhållan till domkapitlet i Helsingfors stift.

Motförslaget om framskjuten renovering lämnades vid gemensamma kyrkofullmäktiges möte av Jere Riikonen.

Han anser att man fram till följande möte ännu borde undersöka möjligheterna att kunna samsas om lokaler i det finska församlingshemmet.

Medel beviljade för sanering

Bordläggningen sker trots att fastighetsdirektionen och gemensamma kyrkorådet tidigare har föreslagit att medel ska beviljas för en sanering av vattenledningarna i Svenska församlingshemmet.

– Jag anser att man borde sanera vattenledningarna oberoende av vad som händer med svenska församlingshemmet i framtiden, säger Stig Bäcklund, som är viceordförande i gemensamma kyrkofullmäktige.

För två år sedan bedömde församlingsrådet i Borgå svenska domkyrkoförsamling att beslutsfattandet i Borgå kyrkliga samfällighet är diskriminerande.

Det här i förhållande till Borgå svenska domkyrkoförsamling och specifikt i ärenden som berör fastigheter.

Är det här nu ett led i det som för några år sedan betecknades som en språkstrid mellan församlingarna?

– Jag hoppas att det inte är det. Vi har haft en bättre samarbetsatmosfär, så det här kom rätt så överraskande eftersom man tidigare förordat en renovering. Att man nu vill skuffa det på framtiden var nog en negativ överraskning, säger Bäcklund.

Svenska församlingshemmet i Borgå
Borgå svenska domkyrkoförsamlings församlingshem finns på Runebergsgatan. Svenska församlingshemmet i Borgå Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,Borgå svenska domkyrkoförsamling,borgå församling

Vill avgå med snabb verkan

Mats Lindgård konstaterar att gemensamma kyrkofullmäktiges bordläggning av ärendet är ytterligare ett beslut där man låter bli att uppmärksamma de fastighetsönskemål som är viktiga för Borgå svenska domkyrkoförsamling.

På grund av den uppkomna situationen anser Lindgård nu att han som kyrkoherde i samfällighetens minoritetsförsamling inte längre kan leda fastighetsstrategiarbetet i gemensamma kyrkorådet.

Lindgård anser att det skulle vara bättre om den finska församlingens kyrkoherde skulle ta över som ordförande.

Kamp mot väderkvarnar

Lindgård hoppas kunna avgå som ordförande för gemensamma kyrkorådet i Borgå kyrkliga samfällighet så snabbt som möjligt – helst redan från och med den 1 november.

– Jag förstår honom. Han har kämpat för svenska församlingshemmet och man hade ju också kommit till en lösning då det gäller personalen under renoveringstiden. Nu är plötsligt allt igen osäkert och öppet. Lindgård är säkert frustrerad och med all rätt, säger Bäcklund.

Gemensamma kyrkorådet är Borgå kyrkliga samfällighets verkställande och administrativa organ. Rådet representerar samfälligheten och bereder ärenden för gemensamma kyrkofullmäktige.

Gemensamma kyrkorådet leder också samfällighetens förvaltning och skötseln av ekonomi och egendom.