Hoppa till huvudinnehåll

Barn med invandrarbakgrund har varit en tillfällig räddning - snart sätts Hangös småskolor under lupp

Klassrummet i Lappvik skola i Hangö.
Lappvik skola är en av de skolor i Hangö som kan förbereda sig på strukturella förändringar. Klassrummet i Lappvik skola i Hangö. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Hangö,lågstadiet,lärare,klasslärare,Västnyland,lappvik skola

De små skolorna i Hangö, det vill säga skolorna i Lappvik och Hangöby, fortsätter som hittills ännu under läsåret som börjar hösten 2020. Men sedan kan det bli aktuellt med större förändringar.

Bildningsnämnden i Hangö jobbar som bäst med sitt förslag till budget för nästa år. Enligt budgetberedningen väntas elevantalet i Hangö krympa och det kan innebära så kallade strukturella förändringar för skolorna i Hangöby och Lappvik.

Elevantalet i grundskolorna i Hangö är i år större än i fjol tack vare ett stort antal asylsökande elever. Närmare tio procent av grundskolornas elever i Hangö har för närvarande invandrarbakgrund. Men på sikt pekar befolkningskurvan i Hangö neråt och därmed väntas också elevantalet sjunka.

Orsaken till att Hangöby och Lappvik skolor inte ställs inför förändringar redan nästa år är att vissa skolor i Hangö som bäst saneras och därför behövs alla skolfastigheter ännu under 2020.

Hangös nio grundskolor

Hangö har fem finskspråkiga och fyra svenskspråkiga grundskolor. De största är finska Keskuskoulu med cirka 230 elever och Hangö centralskola med drygt 170 elever. Hangö högstadium och Hankoniemen yläaste har bägge drygt 100 elever.

Hangonkylän koulu har 26 elever och Hangöby skola 38 elever. Skolorna finns på samma adress och båda undervisar barn i årskurserna 1 - 3.

Lappohjan koulu har 16 och Lappvik skola 9 elever. Skolorna finns i samma hus och de undervisar barn i årskurserna 1 - 5.

Hangö har också en finskspråkig specialskola, Tita-Marian koulu. Den undervisar 57 elever, både i en egen enhet och integrerat i alla finskspråkiga skolor i Hangö.

Hangös svenskspråkiga specialskola Centrumskolan har lagts ner och elever undervisas i stället integrerat i alla svenska skolor i Hangö.

Läs också