Hoppa till huvudinnehåll

Mängden sysselsatta fortsätter öka – antalet långtidsarbetslösa nästan 8 000 färre än i fjol

Rakennustyömiehet laittavat suoja-aitoja
Antalet sysselsatta män var 1 000 fler i år än i september 2018. Rakennustyömiehet laittavat suoja-aitoja Bild: Henrietta Hassinen / Yle arbete,arbetslöshet,byggplats,byggarbetsplatser,arbete,byggande,byggnadskonstruktion,nybyggnad,Fastigheter & byggande,ekonomi,byggnadsbranschen,byggnadsarbetare,Bruttonationalprodukt

Sysselsättningen ökade och arbetslösheten sjönk i år jämfört med året innan.

Statistikcentralens färska siffror visar att trenden för den relativa sysselsättningsgraden är 72,8 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet är 6,7 procent.

I det här sammanhanget betyder trend att man utesluter variationer som beror på säsongen och slumpen.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i september 40 000 flera sysselsatta än året innan.

Antalet sysselsatta män var 1 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 39 000 fler än i september 2018.

Det relativa sysselsättningsgraden var 72,7 procent, 1,3 procentenheter högre än i september i fjol.

Det relativa arbetslöshetstalet var 5,9 procent, det är 0,4 procentenheter lägre än för ett år sedan.

Statsminister Antti Rinnes regering har ställt upp som mål att höja sysselsättningsgraden till 75 procent senast år 2023.

Färre långtidsarbetslösa

Arbets- och näringsministeriets färska sysselsättningsöversikt visar i sin tur att antalet långtidsarbetslösa – personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år – var 7 800 färre än ett år tidigare.

Mängden långtidsarbetslösa som fyllt 50 år blev också färre. Därtill minskade antalet unga 25-åriga arbetslösa med 1 200 personer.

Enligt ministeriet anmäldes 65 400 nya lediga jobb i september, vilket är 14 900 fler än för ett år sedan.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes