Hoppa till huvudinnehåll

Planerade försäljningskvoter höjer troligen priset på bensin och diesel i ekonomiforskarnas nya förslag att halvera trafikutsläppen fram till 2030

Vägarbete i Böle
Vägarbete i Böle Bild: Yle/Carolina Husu trafik,Helsingforsregionens trafik (HRT),vägarbeten,vägar,bilar,Helsingfors,Böle, Helsingfors stad

Experter vid Aalto-universitetet föreslår en omfattande trafikreform för att få ner utsläppen genom att begränsa försäljningen av bensin och diesel med årliga försäljningskvoter.

Finland har förbundit sig till att halvera användningen av fossila bränslen i trafiken fram till år 2030.

För att nå målet föreslår forskare vid Aalto Economic Institute att Finland skapar ett försäljningssystem för bränslen, där distributören köper ett försäljningstillstånd för varje liter bensin, som är bundet till bränslets kolinnehåll.

Tanken är att mängden försäljningstillstånd minskar årligen, så att trafiken år 2030 skulle orsaka hälften mindre koldioxidutsläpp än i nuläget.

Enligt forskargruppen vore systemet med utsläppskvoter det klart billigaste och mest effektiva sättet att nå regeringens ambitiösa klimatmål gällande trafiken.

Försäljningstillstånd genom auktioner

Enligt forskarna skulle utdelningen av försäljningstillstånd till distributörer (som ABC, Neste och Teboil) enklast ske genom regelbundna auktioner som organiseras av staten. Den ekonomiska osäkerheten som uppstår på grund av prisfluktuationer kunde tyglas genom pristak, alltså att staten definierar ett minimi- och maximipris på försäljningstillståndet för ett liter bränsle.

- Det viktiga vore att försäkra sig om möjligheten till rättvis konkurrens genom regelbundna auktioner. På så sätt tryggas tillgången till försäljningstillstånd och marknadsandelen för en enskild bränsledistrubutör växer sig inte för stor, säger Oksari Nokso-Koivisto, verksamhetsledare vid Aalto Economic Institute.

Ett system med försäljningstillstånd skulle sannolikt höja bränslepriserna, vilket är ett orosmoment särskilt för transportindustrin. Reformen tros också drabba särskilt de som bor på landsbygden, där man är beroende av egen bil, samt låginkomsttagare.

Ekonomiska förluster kunde kompenseras

Enligt forskarna kunde de ekonomiska förlusterna som reformen förorsakar kompenseras, men politikerna måste noga överväga tillvägagångssättet.

- Kompensationen kan inte öronmärkas för bränslepriserna, eftersom vi då förlorar incitamentet att dra ner på utsläppen, säger forskargruppens ledare Matti Liski.

Forskargruppen menar att systemet med försäljningskvoter är att föredra framför exempelvis höjd bränsleskatt eller ekonomiska stöd.

Förslaget baserar sig på ekonomiska teorier och empirisk forskning inom trafiksektorn, och tar Finlands specifika förhållanden i beaktande.

Forskargruppen överlåter sitt förslag till Kommunikationsministeriet i dag.