Hoppa till huvudinnehåll

Polisen filtrerar brottsanmälningar - bara vissa brott utreds

Polis arbetar vid datorn.
I praktiken innebär omorganiseringen att olösta fall inte längre kommer att läggas på bordet hos polisens egentliga utredningsgrupper. Polis arbetar vid datorn. Bild: Yle poliser,ebrott

Polisinrättningen i Österbotten har sedan maj i år haft en så kallad förbehandlingsenhet som fungerar som en portvakt och bedömer de inkomna brotten.

Kriminalöverkommissarie Urpo Lintala, säger att det här innebär att ärenden som i praktiken är olösta inte längre kommer att läggas på bordet hos polisens egentliga utredningsgrupper.

- När Österbottens polisavdelning rapporteras om ett eventuellt brott, hanteras informationen först av förbehandlingsenheten, säger Lintala.

Lintala förklarar det här med ett exempel: Om någon slår in ett butiksfönster mitt på natten och det inte finns videoövervakning eller spår av gärningsmannen, kan polisen avbryta utredningen.

Om någon i ett senare skede säger att de sett något, kan beslutet upphävas och utredningen kan fortsätta.

Noga överväganden

Det är polisstyrelsen som bestämt att alla elva polishus runt om i landet ska ha en enhet som filtrerar brottsanmälningar som kommer in till polisen.

Lintala säger att enheten fungerar som ett organ inom polisverksamheten och gör noga överväganden i varje fall.

- Allra först måste enheten ta reda på om det är frågan om brott och inte något annat som exempelvis gräl. Efter att bedömningen är utförd meddelar polisen alla delaktiga i fallet om beslutet, säger Lintala.

Men alla brott utreds inte av enheten. Om en person tas fast på bar gärning så utförs en förundersökning automatiskt av förundersökningsenheten. Ekonomiska brott utreds också av specialenheten som ansvarar för området.

Påverkar inte synen på brott

Lintala försäkrar att den nya enheten inte påverkar sättet polisen förhåller sig till brott utan det är bara de interna arbetsmetoderna som har förändrats.

Om enheten bedömer att det är frågan om ett brott som ska utredas, så gör man det. Det här gör arbetet mer effektivt.

- Nu kan man i förundersökningen koncentrera sig på att utreda brotten då man inte behöver lägga tid på att avgöra de olika ärenden, säger Lintala.

Begränsning och medling

Förbehandlingsenheten har andra sätt de kan gå till väga och kan exempelvis föreslå till åklagaren att förundersökningen ska begränsas om brottet är litet eller om rättegång och bestraffning anses oproportionerliga.

Det huvudsakliga syftet med enheten är att de brott som skickas till polisens olika enheter är brott som faktiskt måste utredas.― Urpo Lintala

- Det här är inte samma sak som att avbryta undersökningen. Begränsningen berör brott där åklagaren ändå inte kunde väcka åtal, säger Lintala.

Enheten kan även använda sig av en medlingsmetod. I Finland finns medlingskontor dit förbehandlingsenheten kan skicka brott eller stridigheter som de anser att kan lösas via medling.

- Det huvudsakliga syftet med enheten är att de brott som skickas till polisens olika enheter är brott som faktiskt måste utredas, säger Lintala.

Placerad i Vasa

Förbehandlingsenheten vid Österbottens polisinrättning är placerad i Vasa. Lintala säger att det har gått för kort tid för att dra några slutsatser om enheten.

- Vi är nöjda med enheten men vi ska fortfarande göra utvärderingar och justeringar och undviker därför att göra några förhastade slutsatser, säger han.

Hur många som jobbar inom enheten är hemligt men Lintala säger att där jobbar allt från undersökningsledare, undersökare och undersökningssekreterare. Enheten har inte heller lett till ökade resurser.

- Arbetsbördan i förundersökningsskedet har minskat i och med den nya enheten. Vi har lyckats göra personalomplaceringar utan att öka personalkostnaderna, säger Lintala.