Hoppa till huvudinnehåll

Stadsdirektören vill vänta med investeringar i äldreboende i centrum av Ekenäs

Man i grå kavaj och röd tittar uppåt.
Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist vill att staden väntar på besked om hur social- och hälsovårdsreformen kommer att påverka kommunen innan man reserverar några anslag för ett nytt äldreboende. Man i grå kavaj och röd tittar uppåt. Bild: Nicole Hjelt / Yle Ekenäs,Raseborg,kommundirektörer,stadsdirektör ragnar lundqvist

Inga nya investeringar i nytt äldreboende innan social- och hälsovårdsreformen klarnat. Så resonerar stadsdirektören i Raseborg.

Social- och hälsovårdsnämnden har på sitt möte den 3 oktober föreslagit att ett anslag på 150 000 euro sätts in i investeringsplanen för år 2021 och 250 000 euro år 2022.

Pengarna skulle användas för planering och utredning av behovet av hinderfria bostäder, samt ett resurserat serviceboende för äldre i centrum av Ekenäs.

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist föreslår för stadsutvecklingssektionen att de två summorna på sammanlagt 400 000 euro tas bort från investeringsplanen.

Lundqvist tycker att staden ska vänta med investeringarna i ett äldreboende tills det klarnar hur det blir med social- och hälsovårdsreformen i Nyland.

- Jag anser att man inte i det här skedet bör sätta in några anslag, säger Lundqvist.

Kommunernas händer bundna inför reformen

Han nämner även regeringens proposition om att förlänga och skärpa den så kallade "begränsningslagen".

Lagförslaget, som just nu behandlas i riksdagen, skulle hindra kommuner från att investera i vårdfastigheter vars kostnader överskrider fem miljoner euro.

- Ett äldreboende i Ekenäs skulle definitivt kosta mer än det, säger Lundqvist.

Syftet med lagen är att hindra kommunerna från att göra alltför stora investeringar som senare skulle strida mot landskapens planer för hur social- och hälsovården ska organiseras.

Planerna består

Det nya äldreboendet i Ekenäs centrum kan byggas öster om Liljedahlsgatan. Äldreboendet har tagits med i den nya detaljplanen för området i korsningen kring Järnvägsgatan och Liljedahlsgatan.

- Vi hinner sätta in nya anslag nästa år, säger Lundqvist.

Staden har som mål att verkställa planerna före juni 2024.

Stadsutvecklingssektionen fattar på sitt möte på tisdagen (22.10) beslut om att börja behandla den föreslagna budgeten för nästa år tillsammans med förslaget till ekonomiplan för åren 2020-2022.