Hoppa till huvudinnehåll

Information om tilläggspension

Postlådor på rad i ett lite ruskigt höstväder.
Postlådor Postlådor på rad i ett lite ruskigt höstväder. Bild: Amanda Vikman/Yle postlådor,postdistribution,glesbygd,postlåda

Pensionsstiftelsen sänder ett tilläggspensionsbesked till alla som omfattas av tilläggspensionsskyddet. Beskedet postas senast den 30.11.2019 till hemadressen.

Du omfattas av tilläggspensionsskyddet, om ditt anställningsförhållande på Rundradion har börjat före 1.1.1992.

Beskedet sänds även till personer vars anställningsförhållande till Rundradion (minst 10 år) har upphört och de fortfarande har rätt till förmåner enligt tilläggspensionsskyddet.

Beskedet sänds inte till personer som redan får pension från pensionsstiftelsen.

I beskedet finns uppgifter om vilka förmåner det finns enligt tilläggspensionsskyddet, pensionsåldern och en uppskattning av ålderspensionens storlek. Beskedet föranleder inga åtgärder av dig.