Hoppa till huvudinnehåll

Skulle tragedin i Essex kunna inträffa i Finland? Fyra frågor och svar om människosmugglingens råa verklighet

En uniformbeklädd polis framför en långtradare.
Polis undersöker långtradatren i Essex. En uniformbeklädd polis framför en långtradare. Bild: AFP / Lehtikuva Grays,Storbritannien

Tragedin där 39 människor hittats döda i en långtradarcontainer i ett industriområde i Essex i Storbritannien har än en gång sparkat igång diskussionen om människohandel och människosmuggling.

Polisen har ännu inte bekräftat att det handlar om just människosmuggling, men fallet utreds trots det även ur den synvinkeln. Det finns också likheter med fallet där 71 döda kroppar hittades i en långtradarcontainer i Österrike år 2015.

Människosmuggling är ett brottsligt fenomen ofta sammankopplat med människohandel. Det handlar om att organiserade ligor mot betalning smugglar in personer i länder de inte har uppehållstillstånd i.

Vi har listat svar på fem frågor som kan väckas med anledning av fallet.

1. Är det en slump att långtradaren är bulgarisk?

Enligt polisen är långtradaren från Bulgarien. Bulgarien är vid sidan av Moldavien och Rumänien ett typiskt avreseland för människosmugglingen. Enligt EU identifieras omkring 400–500 bulgariska människohandelsoffer på årlig basis.

Människor som faller offer för människohandel är ofta redan i utsatta positioner, och ofta väljer personerna själva att åka efter löften om ett bättre liv.

– Inkomstnivån i avreseländerna är låg. De som väljer att resa iväg har ofta för avsikt att arbeta i landet de är på väg till. Det här för att arbeta ihop pengar och sedan återvända till familjen i hemlandet. Alltid lyckas de inte återvända, säger överinspektör Veikko Mäkelä på Hjälpsystemet för offer för människohandel på Migrationsverket.

2. Varför smugglas människor från ett land till ett annat?

Chauffören som genomför smugglingsresan hör ofta till människohandelskretsar. Smugglaren för offer från länder med låg inkomstnivå till länder där inkomstnivån är högre. Väl framme i destinationen tvingas offren ofta arbeta med prostitution eller annan typ av tvångsarbete.

– I fallet i Essex vet vi ännu inte varför de här människorna förts in i landet. Har de själva valt att åka, och hade de för avsikt att stanna i landet för att självständigt göra något? Platsen, eller industriområdet, de hittades på, kan tyda på att de hämtats till landet för arbete, menar Mäkelä.

Det är stora summor pengar som rör sig inom människosmugglingen. Offren är i många fall beredda att betala upp till 15 000 euro för att smugglas till Storbritannien, enligt FN:s migrationsorganisation.

Alla fall av människosmuggling är inte kopplade till människohandel.
Till exempel under flyktingkrisen 2015 betalade människor smugglare för att ta sig till ett specifikt land utan att smugglingen var kopplad till andra brott.

3. Hur ovanligt är fallet i Essex?

Ifall det i Essex-fallet är fråga om människosmuggling skulle det vara ett av de värsta människosmugglingsfallen under de senaste åren i Europa.

Trots att det oftast är de mest extrema fallen som uppmärksammas i medierna är all människosmuggling farlig. I Storbritannien har fem dödsfall med anknytning till människosmuggling uppdagats under de senaste åren.

– Människor har inte råd att avgöra med vilken typ av fortskaffningsmedel och under vilka förhållanden de rör sig. Förhållandena kan vara mycket inhumana, säger Veikko Mäkelä.

Under de senaste två åren har över 6 000 migranter dött, och en del av dödsfallen är kopplade till människosmuggling, enligt FN:s organisation för migration.

Det är svårt att uppskatta i vilken omfattning människosmuggling förekommer eftersom informationen kring fenomenet ofta är otillräcklig. Enligt FN blir smugglingstjänsterna som finns att fortgå allt fler.

4. Kan något liknande hända i Finland?

Finland kan i egenskap av land med hög inkomstnivå vara ett möjligt mål för människosmuggling. En människosmugglingshärva, där åtminstone 70 människor förts olagligt från Ryssland, upptäcktes i Villmanstrand för två år sedan.

De fall som uppdagats i Finland har däremot inte varit lika hänsynslösa som i andra delar av världen. Mäkelä tror inte att försök att smuggla in ett tiotal migranter på en och samma gång skulle gå gränsbevakningen förbi obemärkt.

– Visserligen finns det en efterfrågan på arbetskraft på den svarta marknaden också hos oss. I Finland är risken att åka fast väldigt stor när det handlar om en så pass omfattande härva, så jag tror inte att risken skulle tas. Det är lättare att smuggla enstaka människor över gränsen.

Artikeln baserar sig på Voisiko Essexin tragedia tapahtua Suomessa? Neljä kysymystä ja vastausta ihmisten salakuljettamisen kylmästä maailmasta skriven av Veli-Pekka Hämäläinen.