Hoppa till huvudinnehåll

Vasa storsatsar på PR-kampanj – hoppas få ung arbetskraft att se stadens charm

Bron över brändö sund
Bron över Brändö sund i Vasa. PR-kampanjen för fram bland annat det havsnära Vasa. Bron över brändö sund Bild: Yle/Roger Källman brändö sund

Alltför få unga finländare vet tillräckligt om Vasa för att ens överväga en flytt till staden. Det här ska en stort uppslagen reklamkampanj råda bot på. Nu satsar man 123 000 euro på att föra ut budskapet om det lätta livet i Vasa.

Leena Forsén, kommunikationschef på Vasa stad, ni startar en ganska synlig PR-kampanj för Vasa – varför det?

– Vi behöver få mera arbetskraft och företag till Vasa, det är bakgrunden och en orsak till varför vi genomför den här kampanjen. Vi måste göra Vasa mera känt i Finland.

Vem är det som inte känner Vasa idag?

– Vi har gjort en imageundersökning i våras och där kom det fram att endast tio procent av finländarna väl känner till Vasa. Svenskspråkiga känner Vasa mycket bättre, men vi har ett problem med det att så många finskspråkiga inte vet något om Vasa. Det här resultatet var väntat, men nu har vi siffrorna och nu vill vi nå ut till de där nio av tio.

Vilka vill ni särskilt nå av de här?

– Vi riktar kampanjen särskilt till millennials, unga vuxna i åldern 22 till 35, just eftersom vi söker ny arbetskraft. De är sådana som inte har bosatt sig, de kanske har småbarn men barnen är inte ännu i skolåldern, de kanske studerar ännu, de är i ett sådant skede av livet att de kan tänka sig att flytta.

Och vad vill ni föra fram?

– Vi har ju jättemånga bra saker här i Vasa som vi kan vara stolta över. Vår slogan för den här kampanjen är att livet ska vara lätt. Men i det här ingår många saker. Forskning visar ju att det är viktigt för den här generationen att få göra ett arbete som känns meningsfullt, ett arbete som förändrar världen till det bättre. Och företagen i Vasa kan erbjuda just sådana jobb. Men livet ska inte bara vara jobb, ett kvalitativt liv utanför jobbet är lika viktigt. Också där har Vasa mycket att ge - många evenemang, jättestort kulturutbud, unik natur, havet nära, det är lätt att resa härifrån och tillbaka, allt går som på Strömsö här.

Hittills har man ju kanske framför allt marknadsfört energiklustret, är det inget som man fortsätter marknadsföra?

– Energiklustret finns såklart med, och det är många som känner till det, men det är kanske lite hårda värden och nu vill vi lyfta upp allt det mjukare, allt det andra som staden och vår omgivning har att erbjuda.

Leena Forsén, kommunikationschef vid Vasa stad.
Leena Forsén. Leena Forsén, kommunikationschef vid Vasa stad. Bild: Yle/Markus Bergfors Vasa,kommunikationschefer,leena forsén

Var kommer den här kampanjen att synas?

– Unga människor tittar ju inte på tv så den här kampnjen syns inte i tv, men radioreklam har vi och där når vi väldigt bra den här målgruppen och alla andra finländare med. Men sedan är det nog digitalt i sociala medier och i de kanaler som den här generationen rör sig. Vi har gjort korta videor som vi delar i sociala medier. Från våra videor kommer man till vår kampanjsida och ett lotteri där man kan vinna världens lättaste veckoslut i Vasa.

Hur hård är konkurrensen mellan städerna om just den här gruppen av människor?

– Den är nog ganska hård, nästan alla större städer håller antingen just nu på med en kampanj eller har nyss haft en eller planerar att ha en. Alla har ju lite samma problem, men eftersom vi har de här arbetsplatserna att erbjuda så vill jag tro att vi har ett bra utgångsläge.

Här kan du ta en titt på Vasa stads kampanjsida.