Hoppa till huvudinnehåll

Flyet och Ormnäs får nya småbåtsbryggor

Andrej Svensson i Ormnäs hamn i Ekenäs
Småbåtshamnen i Ormnäs ska få en flytbrygga. Arbetet påbörjas redan i år och den nya bryggan monteras under vårvintern 2020. Andrej Svensson i Ormnäs hamn i Ekenäs Bild: Yle/Linus Westerlund Ekenäs,andrej svensson

Flyets pålbrygga i Ekenäs görs om till en flytbrygga med 22 båtplatser.

Det beslöt tekniska nämnden i Raseborg på sitt möte på tisdagen (22.10). Bryggan beräknas kosta 30 000 euro.

– Folk har redan varit i kontakt och skulle vilja ha sina båtar där, berättar Werner Orre, ordförande för tekniska nämnden i Raseborg.

Även småbåtshamnen i Ormnäs ska få en flytbrygga, efter att beslutet gått via stadsfullmäktige.

Planen är att det förberedande arbetet inleds redan i höst och den nya bryggan monteras under vårvintern 2020. Att riva den nuvarande bryggan kostar cirka 40 000 euro.

– I dagens läge vill ju alla ha flytbryggor så att man inte behöver gå och justera dem varje gång vattnet stiger eller sjunker och har bekvämt att stiga ur båten, säger nämndens ordförande Werner Orre (SFP).

I årets budget har staden reserverat 250 000 euro för upprustning av gäst- och småbåtshamnarna, samt byggande av nya småbåtshamnar.

Reparationerna av småbåtshamnarna blev i år billigare än väntat och därför finns det 100 000 euro kvar i budgeten till andra projekt.