Hoppa till huvudinnehåll

Berusade finländska män utför flest brott mot liv i Norden - utan sprit skulle dödsoffren vara 50 färre varje år

Man sitter på bänk med tom vinflaska.
Skillnaden mellan mängden brott mot liv i Finland och Sverige kan nästan helt förklaras med alkoholanvändning. Man sitter på bänk med tom vinflaska. Alkohol,alkoholism,missbruk

Män i Finland utför i berusat tillstånd fortfarande fler våldsbrott än män i Sverige. I siffrorna kan man ändå se en förändring mot det bättre.

Brott mot liv som män utför i berusat tillstånd är ett särdrag i Finland. Det framkommer i en färsk undersökning bland de nordiska länderna.

I Finland deltog Institutet för kriminologi och rättspolitik vid Helsingfors universitet i undersökningen.

Under 2007-2016 var den misstänkte berusad i tre av fyra fall. I Sverige är siffran helt annorlunda, betydligt under hälften.

Två flaskor som representerar brott mot liv utförda medan män är berusade i Finland respektive Sverige
75 procent av brott mot liv utfördes i Finland i ett berusat tillstånd under 2007-2016. Våldsbrott utförda i berusat tillstånd skiljer Finland från till exempel Sverige. Det är också orsaken till varför Finland har fler brott mot liv än våra grannar i väst. Två flaskor som representerar brott mot liv utförda medan män är berusade i Finland respektive Sverige Bild: Eetu Pietarinen Alkohol,våld

Men vad betyder grafiken ovanför i människoliv? Om det skulle ha begåtts lika få brott mot liv under alkoholpåverkan i Finland som i Sverige under undersökningsperioden skulle det betyda en död färre per 100 000 invånare årligen.

Det betyder att över 50 personer färre skulle ha mist sina liv varje år i medeltal.

Skillnaden mellan mängden brott mot liv i Finland och Sverige kan nästan helt förklaras med alkoholanvändning och dessutom skillnaden mellan män och kvinnor i Finland.

Till exempel finns det ingen skillnad mellan Finland och Sverige i mängden brott mot liv som utförts medan gärningsmannen varit påverkad av droger.

– Förhållandet är sådant att om alkoholen tas bort försvinner i praktiken också våldet, säger Martti Lehti, universitetsforskare vid institutet för kriminologi och rättspolitik, Krimo.

Håller på att minska

Det finns ändå en ljusglimt. Enligt uppgifter som Yle har fått har brott mot liv som utförts av berusade män minskat under det här årtiondet. Enligt uppgifterna var 2017 det första året då under hälften av alla brott mot liv utfördes av berusade män.

Mängden män som i berusat tillstånd utfört brott mot liv mellan 2003 och 2017
Mängden män som i berusat tillstånd utfört brott mot liv mellan 2003 och 2017

År 2017 utfördes nästan hälften färre brott mot liv jämfört med de mörkaste åren under 2000-talets början. Orsaken är att det har skett färre brott mot liv utförda av berusade män. Forskare vill ändå inte spekulera i varför trenden har vänt.

– I Finland är våld väldigt starkt förknippat med alkohol. Därför är det naturligt att om det sker en förändring i mängden våldsbrott så sker den förändringen i våldsbrott förknippade med alkoholanvändning. Det som vi däremot inte ännu vet är om alkoholanvändning är en orsak till våldsbrott eller om den bara är involverad, säger Lehti.

I flera andra västerländska länder har mängden brott mot liv också minskat under 2010-talet. Utvecklingen har däremot bromsat under de två senaste åren, också i Finland. Orsaken varierar från land till land.

– I Sverige är det gängen i Stockholm, Malmö och Göteborg som är orsaken. I Danmark har däremot mängden brott mot liv inom familjer ökat.

I Finland verkar det som att det i fjol utfördes fler brott mot liv av berusade män än 2017.

Finland hör till "Vodkazonen"

Men varför är berusade män i Finland mer våldsbenägna än berusade män i andra länder? Den frågan har förbryllat forskare länge.

Enligt Hannu Lauerma, överläkare vid Psykiatriska sjukhuset för fångar, identifierades Finland redan på 1930-talet som en del av den så kallade "Vodkazonen" som löper genom Baltikum och Balkan.

I den zonen dricker män sprit tillsammans och dödar varandra betydligt mer än i andra länder.

Forskare har sedan dess hittat biologiska och ärftliga orsaker. I Finland har brott mot liv traditionellt utförts i östra och norra Finland, som skiljer sig genetiskt från resten av landet.

– De flesta kan använda sig av alkohol utan att bli aggressiva. Men det finns också de som delvis av genetiska orsaker blir väldigt aggressiva om de dricker, säger Lauerma.

En del förlorar matlusten

Genetiska faktorer har en stor betydelse för risken att drabbas av alkoholism. Å andra sidan kan gener vara involverade i serotoninfunktionerna och i blodsockret. En del finländare kan enligt Lauerma förlora matlusten och inte känna hunger när de super.

– Det leder i extrema fall till ett tillstånd där personen är totalt förvirrad. Därför har jag inofficiellt föreslagit att man kunde tejpa fast en smörgås i varje spritflaska som säljs, säger Lauerma

I medeltal utförs brott mot liv i 1,8 promilles tillstånd. De flesta av oss fungerar inte ens om vi är så berusade. Personer med alkoholproblem har däremot en högre tolerans.

Vanligt med antisocial störning

De flesta som begår brott mot liv är personer i arbetsför ålder som har hamnat utanför arbetslivet, som inte är i ett förhållande. De har brottsregister och missbruksproblem. Ett typiskt karaktärsdrag är också en antisocial personlighetsstörning som innebär en likgiltighet vad gäller andras rättigheter.

– Av finländarna har ungefär 2 procent en antisocial personlighet medan 60 procent av fångarna har det. En liten del av samhället är ansvarig för den största delen av brott mot liv, säger Lauerma.

Aulikki Ahlgren-Rimpiläinen, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd, THL, säger att våldsbrott kopplade till alkohol är ett fenomen i Finland som man inte har kunnat ingripa i. Å andra sidan finns det inga enkla lösningar på problemet heller.

– Många ångrar sig efter att de har utfört våldsbrott i berusat tillstånd. Det kan löna sig att fundera på förhand vad man kunde göra för att undvika sådana situationer om man tror att man hör till riskgruppen.

Bättre stöd för problemfamiljer

Enligt Hannu Lauerma påverkar förutom genetiska faktorer också våld man upplevt som barn. Han skulle se till att samhället bättre ger stöd åt problemfamiljer.

– Problemet är att många familjer med problem inte vill ha stöd. De upplever inte att de har några problem, fastän familjen inte har mat eller ens en dygnsrytm.

Ahlgren-Rimpiläinen säger att det hos de marginaliserade i Finland finns en vilja att supa trots att alkoholkulturen har blivit mer europeisk på andra håll i samhället. Det är också vanligt att de våldsbenägna blandar alkohol och läkemedel.

– Att man på tom mage dricker alkohol och sedan dessutom använder sig av lugnande läkemedel till exempel bensodiazepin-liknande läkemedel på fel sätt är en stor riskfaktor. Det är väldigt vanligt att det är just de två som blandmissbrukas, säger Lauerma.

Historisk koppling

Enligt forskningen har det i Finlands utförts fler brott mot liv än i de västra grannländerna redan i hundratals år. Matti Lehti vid Krimo säger att historiskt sett har alkoholanvändning och brott mot liv haft en stark koppling.

– Ett sätt att minska på mängden brott mot liv skulle vara att påverka alkoholkulturen. Hur det är möjligt är sedan en helt annan fråga.

Enligt en färsk utredning har över 1 000 personer utsatts dödligt våld de senaste tio åren. Det är fler än någon annanstans i Norden. I Sverige ligger siffran kring 900, trots att landet har 4 miljoner fler invånare.

Utnärkande för Finland är också att brott mot liv förekommer mest i glesbygden i östra, norra och mellersta Finland. I övriga Norden är brotten mot liv vanligare i storstäderna.

Texten bygger på artikeln Yksi kuva näyttää karusti, miten suomalaiset eroavat ruotsalaisista rikoksissa – "Ovat tavattoman onnekkaita saamaan Alkon arvonnassa rähinäviinapullon"

Artikeln uppdaterades 13:30 med uppgifter om att dödligt våld är vanligare i Finland överlag än i övriga Norden. Samtidigt korrigerades uttrycket asocial störning till antisocial störning.