Hoppa till huvudinnehåll

Elever och personal överlag nöjda med Övis köttfria veckor – uppståndelsen i sociala medier används i undervisningen

Spenatplättar i Mattlidens skola i Esbo.
Arkivbild. Spenatplättar i Mattlidens skola i Esbo. Bild: Saga Mannila/Yle skolmat

De flesta av eleverna, personalen och föräldrarna i Vasa övningsskola ställer sig positiva till den period på sex veckor i höstas då man bytte ut allt rött kött i skolmaten mot kyckling, kalkon och fisk.

Utvärderingen skickades ut till 1843 mottagare men endast 341 svar gavs inom utsatt tid. Svarsprocenten blev således 18,5.

I undersökningen frågade man hurdana tankar som väckts med anledning av de köttfria veckorna. Svaren gavs som öppna svar.

I de lägre klasserna, från förskolan till årskurs 6, var 50 procent positiva till den köttfria dieten, 12 procent förhöll sig neutrala medan 38 procent var negativa.

Högstadieeleverna kritiska

I högstadiet, årskurserna 7-9, var tongångarna mer kritiska. Endast 35 procent var positiva, 20 procent neutrala och negativa 45 procent.

- Vi borde säkert diskutera den här saken mera med eleverna. Svaren var till viss del lite onyanserade, men å andra sidan kan det ju ha med ålderskategorin att göra också, funderar Vasa Övningsskolas ledande rektor Bernt Klockars.

Rektor Bernt Klockars utanför Vasa Övningsskola.
Bernt Klockars. Rektor Bernt Klockars utanför Vasa Övningsskola. Vasa övningsskola,rektor bernt klockars

Av eleverna i gymnasiet - vilka stod för den största andelen svar i enkäten - var 44 procent positiva, 29 procent neutrala och 27 procent negativa.

Personalen ställde sig till 57 procent positiva, 32 procent neutrala 11 procent negativa, och bland vårdnadshavarna var 60 procent positiva och resterande 40 procent fördelade sig rätt jämnt mellan nautrala och negativa.

Bara tio måltider ändrades

Övningsskolans val att under en kortare tid frångå rött kött i maten väckte en hel del uppståndelse framför allt i sociala medier och i tidningarnas insändarspalter.

Det materialet har delvis använts i undervisningen redan.

- Många har konstaterat att tonen har varit hätsk då man uttrycker sig i affekt på sociala medier, säger Klockars.

Övningsskolan frångick rött kött i skolmaten under sex veckors tid. Det innebar att menyn ändrades för ca tio skoldagar.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten