Hoppa till huvudinnehåll

Unga läkare: Vi måste få en chans att bli bra på det vi gör

En hand håller i ett stetoskop mot en blå bakgrund med ljusa hjärtan och en hjärtfilm.
Läkare vill ha tid för annat än skötsel av patienter under arbetstiden. En hand håller i ett stetoskop mot en blå bakgrund med ljusa hjärtan och en hjärtfilm. Bild: Mostphotos läkare,medicin

De unga läkarnas förening NLY kommer med ett eget förslag om hur man kunde lösa krisen inom hälsovården. De unga läkarna kräver att de under en femtedel av sin arbetstid skulle få koncentrera sig på andra uppgifter än att sköta patienter.

Läkarna vill få en chans att utveckla sin kompetens och följa med den medicinska forskningen, och också delta som experter i utvecklandet av hälsovården.

– Vi kan inte vårda patienter och läka deras sjukdomar om vår arbetsbild inte breddas, säger NLY:s ordförande Sara Launio. Vi kan inte ta emot patienter på löpande band, utan att följa med de senaste medicinska rönen och den vetenskapliga utvecklingen.

Vi kan inte vårda patienter och läka deras sjukdomar om vår arbetsbild inte breddas

Just nu pågår en diskussion om hur överbelastad hälsovården är – efter den kraschade vårdreformen. Samtidigt pågår samarbetsförhandlingar i flera sjukvårdsdistrikt på grund av kommunernas ekonomiska problem.

– Allt det här strider mot grundprincipen i allt läkararbete. Kvaliteten på vården får inte försämras, säger NLY:s delegationsordförande Jussi Paterno.

20 procent av arbetstiden borde vi få ägna oss åt annat än patientarbete

– Därför har de unga läkarna börjat kräva arbetsfred och möjlighet att utföra sitt arbete väl. 20 procent av arbetstiden borde vi få ägna oss åt annat än patientarbete, säger Paterno.

– Det ska inom arbetstiden finnas tid att idka självstudier och att delta i ledd specialiseringsutbildning. Dessutom ska de ha möjlighet att delta i utvecklandet av hälsovården överlag – det gynnar också patienterna.

Läs mera:

Regeringen vill få tusen nya läkare till hälsocentralerna, men läkarstuderande avskräcks av resursbrist och arbetsmängd

Det är viktigt att unga läkare söker sig till allmänmedicin och hälsocentraler för att kommuner som lider av läkarbrist ska kunna anställa läkare. Så här tänker medicinstuderande om hälsocentraler som framtida arbetsplatser.