Hoppa till huvudinnehåll

Nu ska ungdomar lära sig att tänka positivt i skolan: ”Det kan vara svårt att ta tag i på egen hand”

Rebecka Duns
Rebecca Duns tycker det verkar bra att få vägledning i sitt välmående på skoltid. Rebecka Duns Bild: Annie Särka skolelever

Nio gymnasieskolor i Svenskfinland tar nästa läsår tag i hur ungdomarna mår. Projektet Studera starkt ska lära unga att vända sina tankegångar i positiv riktning, att lära sig tänka positivt. Det är absolut värt att testa, tycker ungdomar som vi har talat med.

– Projektet är det första i sitt slag i Finland, säger neuropsykolog Åse Fagerlund, som har tagit initiativ till projektet tillsammans med Helsingfors Universitet och Folkhälsan.

Neuropsykolog Åse Fagerlund.
Åse Fagerlund är initiativtagare. Neuropsykolog Åse Fagerlund. Bild: Privat neuropsykologi,åse fagerlund

Först kartläggs ungdomarnas välmående genom frågeformulär och djupintervjuer och genom att mäta stresshormonet kortisol.

Sedan deltar en del av eleverna i en 38 timmars kurs i positiv psykologi, medan en kontrollgrupp inledningsvis inte går kursen.

Nu pågår planering och utbildning för lärare och nästa läsår sjösätts projektet i nio gymnasieskolor i Svenskfinland. Målet är att få ihop 400–600 studerande som är intresserade av att gå kursen.

De här nio gymnasierna deltar i Studera strakt

  • Ålands Lyceum
  • Karleby svenska gymnasium
  • Kronoby gymnasium
  • Vörå samgymnasium
  • Korsholms gymnasium
  • Vasa övningsskola
  • Katedralskolan i Åbo
  • Ekenäs gymnasium
  • Kyrkslätts gymnasium

Målet är att ge dem verktyg att själva hantera sitt välbefinnande.

Svenska Kulturfonden finansierar

Åse Fagerlund konstaterar att punktinsatser kring ungdomars psykiska hälsa inte fungerar, utan att man behöver jobba systematiskt på strukturella nivåer för att nå en förändring som varar.

Studera starkt finansieras genom ett stipendium från Svenska Kulturfonden, men mer medel behövs.

– Det behövs för att man ska kunna gå ut på bred front. Målet är att få in det här på samma sätt som Kiva skola-programmet (mot mobbning).

Positiv psykologi är ett bara 20 år gammalt område och det är nytt att man tar in det i skolor. Det här är det första i sitt slag i Finland, säger Åse Fagerlund.

Ålands Lyceum är med

Ålands Lyceum, som har cirka 450 elever, har varit med från start i planeringen av Studera starkt-projektet.

– Vi har funderat på om det finns något mer vi kan göra för ungdomars välbefinnande än de insatser vi gör i dag. I alla ungdomskulturer händer massor när man går från tonåring till vuxen.

Det ligger i vårt uppdrag att skapa välfungerande samhällsmedborgare, säger rektor Marcus Koskinen-Hagman.

Ålands lyceum, Marcus Koskinen-Hagman
Marcus Koskinen-Hagman, rektor för Ålands lyceum, ser fram emot att se effekterna av kursen i välbefinnande. Ålands lyceum, Marcus Koskinen-Hagman Bild: Annie Särka Rektor

Hur kursen ska byggas upp nästa läsår är ännu inte klart. Först ska lärare fortbildas och skolan måste hitta ett bra sätt att implementera projektet i verksamheten.

– Det vi fokuserar på är värderingar och prioriteringar. Att de studerande har målsättningar och känner att de är aktiva, positiva medlemmar i samhället. Där har vi sett att självkänsla, hur man tacklar konflikter och hur man förhåller sig till vissa tankar är viktigt.

Koskinen-Hagman berättar att han läst en undersökning som visar att vi tänker mellan 50 000–70 000 olika tankar varje dag. Beroende på hur vi förhåller oss till tankarna kan vi påverka dem genom att plocka fram det positiva och betona våra styrkor.

– Det finns en stark korrelation mellan trivsel och prestation. Har man en skola som bygger på en värdegrund där man tänker i samma banor, både i lärarkåren och och bland de studerande, tror jag säkert det syns i resultaten.

Elever positiva

De studerande vid Ålands lyceum är ännu inte informerade om den planerade kursen i välbefinnande, men de vi pratat med är positiva.

– Jag vet inte om man skulle få tillräckligt många att ta den om den är valfri, så kanske vore det bra om den är obligatorisk. Det är bra att lära sig att få ett positivt tänk och hjälp med hur man mår bättre själv i psyke och i själen, säger Jacob Hellin, 17 år.

Välmåendet är viktigt i skolan, anser Rebecca Duns, 16 år.

– Det är viktigt att ta upp sådana ämnen, så det låter bra med en kurs som kan stärka ungdomar. Det är också bra att man gör det i skolan där man får vägledning. Det kan vara svårt att ta tag i på egen hand.

Hon tycker det är stärkande att med andra diskutera prioriteringar och värderingar.

– Gymnasiet handlar om att hitta sig själv, säger hon.

Mental hälsa svårt

Enligt Viggo Kalman, 18 år, vore spännande med en kurs i ämnet.

Viggo Kalman
Mental hälsa är svårt, säger Viggo Kalman, som tror att en kurs kan hjälpa till med yttre press. Viggo Kalman Bild: Annie Särka skolelever

– Det är något värt att testa. Nyligen kom ju en rapport om att killarnas mentala hälsa har blivit sämre. Jag tror många jämför sig med andra och vill ligga på samma nivå som alla, men halkar man efter känner man sig dålig, säger han.

Även om han själv inte känner någon yttre press, tror han att en kurs kunde vara givande.

– Kanske hade det haft en inverkan på mig själv. Det är svårt med mental hälsa, man vet kanske inte exakt hur man själv mår.

Text: Malin Henriksson, Ålands Radio och Tv