Hoppa till huvudinnehåll

Röstproblem är vanliga hos dem som har ett jobb som går ut på att tala - läraren Lotta Svartsjö är en drabbad: "Det kändes som att någon blåst betong i mina lungor"

en kvinna i blommig tröja och jeans sitter och spelar piano
Lotta Svartsjö känner ännu oro idag för att hennes röst ska svika henne, men hon försöker tänka positivt. en kvinna i blommig tröja och jeans sitter och spelar piano Bild: Yle/Jasmine Nedergård piano,musiklärare,sångerskor,musik,Åbo,lotta svartsjö

Det är en självklarhet för många att rösten ska fungera. Men många, speciellt inom sociala yrken, får någon gång under sitt liv röststörningar och röstproblem, något som kan upplevas som väldigt begränsade i vardagen.

Lotta Svartsjö är musik- och klasslärare i Sirkkala skola i Åbo, samt sångare.

När hennes skola för några år sedan drabbades av svåra inomhusluftsproblem drabbades Svartsjö av röststörningar.

Mina stämband sväller och struphuvudet känns som att det har stigit fem centimeter― Lotta Svartsjö beskriver känslan vid röststörningarna

- Jag var utsatt ganska länge och hade jätteallvarliga symptom. Under ett läsår kunde jag inte högläsa för klassen eller prata tre meningar i sträck utan att tappa rösten, berättar Svartsjö.

Man har rivit huset och flera åtgärder har satts in, vilket Svartsjö är tacksam för, men det finns tillfällen då besvären kommit tillbaka.

- Hur känns det när du drabbas av röststörningar?

- Mina stämband sväller och struphuvudet känns som att det har stigit fem centimeter. När det var som värst kändes det som att någon blåst betong i mina lungor.

Röststörningar förekommer ofta i "pratyrken"

En femtedel av alla lärare drabbas någon gång av röstproblem.

Siffran är ännu högre bland daghemspersonal och förskolelärare, där har över en tredjedel någon gång drabbats av röstproblem.

Det här berättar Susanna Sid, tidigare Simberg, professor emerita i logopedi vid Åbo Akademi, som länge forskat i just röststörningar.

- Sångare är också en klassisk grupp. När vi genomförde undersökning om präster visade det sig att långt över 20 procent hade röstproblem och hade uppsökt vård. Många män hade röstproblem, annars är det vanligare med röstproblem bland kvinnor.

Vad är röststörning/röstproblem och vad orsakar störningen?

Ett röstproblem eller en röststörning, som är det begrepp man hellre använder inom logopedin, har man när rösten inte fungerar som den ska och inte räcker till för de krav som man ställer på den.

Det här betyder att det som är en röststörning för en människa inte behöver vara det för en annan. Det beror på vad man använder rösten till.

Man kan dela in röstproblem i funktionella och organiska problem.

Funktionella problem betyder att man kan ha många symptom, men inga synliga förändringar på stämbanden.

Organiska problem syns som störningar i stämbanden.

Orsaken till att röstproblem uppkommer är miljörelaterade faktorer.

Det vanligaste är att man måste prata i buller, i störande bakgrundsljud eller i utrymmen med dålig akustik och dålig luftkvalitet.

Källa: Susanna Sid, professor emerita i logopedi vid Åbo Akademi

Röststörningarna ökar - orsaken är samhällsförändringar

Röstproblem, eller röststörningar, har funnits länge.

Men under senare tid har de bara ökat, säger Sid. Orsaken går att finna i flera samhällsförändringar.

- Idag finns det betydligt mera buller och bakgrundsljud. Mögelproblemen har också ökat. Även serviceyrken där man måste tala mycket har ökat, liksom atalet lärare, vilket påverkar statistiken.

"Vågade inte sjunga på två år"

Lotta Svartsjö är också sångare. Men under två år vågade hon inte ta emot några spelningar. Det kändes begränsande.

- Jag brukar säga att det är som om jag skulle undervisa i gymnastik men aldrig kunna använda bollar. Eller undervisa i gitarr men bara spela på fem strängar. Att det fattas så mycket av det som jag vet att jag borde kunna bruka.

en kvinna i blommig tröja och jeans sitter i en brun soffa
Oron och ängsligheten finns ständigt med, säger Svartsjö, men hon försöker ändå tänka att allt går att lösa på något sätt. en kvinna i blommig tröja och jeans sitter i en brun soffa Bild: Yle/Jasmine Nedergård musiklärare,sångerskor,musik,Åbo,lotta svartsjö

Svartsjö försöker tänka konstruktivt, men det var svårt när hon genomled de värsta röstproblemen.

- I de stunder då rösten varit i dåligt skick jag har haft det jättesvårt har jag tänkt: Vad i hela friden gör jag om jag varken kan undervisa eller sjunga? Vad gör jag då? Då raderas båda mina yrkesaktiviteter och professionella roller.

De flesta röstproblem är enkla att åtgärda

Sid säger ändå att de flesta röstproblem är enkla att åtgärda.

Ofta handlar det om ganska korta terapier som behövs, säger Sid.

Hon ger också några enkla tips om man vill ta hand om sin röst.

- Ett jättebra sätt att förebygga och ta hand om sin röst är att sätta sig in i röstergonomi. Det finns flera bra böcker om röstergonomi på biblioteket till exempel.

- Men det lönar sig nog att kontakta en talterapeut om man tycker att man har problem. Då ska man ha en remiss och någon specialist ska ha tittat i halsen först.