Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsminister Timo Harakka friar till städerna: Kom med och hitta jobb åt de unga, invandrarna och de långtidsarbetslösa

Arbetsminister Timo Harakka (SDP)
Arbetsminister Timo Harakka anser att städerna kan utnyttja sina social- och hälsovårdstjänster för att sysselsätta långtidsarbetslösa. Arbetsminister Timo Harakka (SDP) Bild: Lehtikuva Timo Harakka,Finlands arbetsminister,Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP)

Regeringen vill att allt flera svårsysselsatta ska få hjälp av kommunerna i stället för av arbets- och näringsbyråerna. Svenska Yle har tidigare rapporterat om stora problem på just arbets- och näringsbyråerna, med arbetssökande som ringer och väntar förgäves på att någon ska ta kontakt.

Samtidigt har Arbets- och näringsministeriet, som leds av arbetsminister Timo Harakka (SDP), nu i oktober månad skickat ut brev till de större städerna för att bjuda dem med i ett nytt försök.

Försöket går ut på att städerna skulle ta över sysselsättningstjänsterna för långtidsarbetslösa, unga och för invandrare.

Städerna har tid till medlet av november att tacka ja. Försöket ska starta på våren 2020.

Det är regeringens mål att höja sysselsättningsnivån i Finland till 75 procent, alltså en av grundpelarna i regeringsprogrammet, som ligger bakom försöket.

Tidigare försök har varit lyckade

Arbetsminister Timo Harakka från Socialdemokraterna säger att tidigare försök till exempel i Tammerfors och i Birkaland har varit mycket framgångsrika.

- De har haft mera intensiv kontakt med de arbetssökande med intervjuer och så vidare. De kan också utnyttja existerande social- och hälsovårdstjänster med dem som har varit arbetslösa en lång tid.

Enligt arbetsministern ska det här försöket pågå i åtminstone två år och bli ett permanent arrangemang om det visar sig vara lyckat.

Städerna har fortfarande några veckor tid på sig att svara på Arbets- och näringsministeriets invit. Beslutet fattas av respektive stads politiker, alltså i praktiken av stadsstyrelsen.

Vanda vill ha mera pengar från staten

I Vanda är sysselsättningsdirektör Timo Saari i princip positiv till tanken på att Vanda skulle ta över sysselsättningstjänsterna för de långtidsarbetslösa, invandrarna och de unga.

Enligt honom skulle det vara till fördel för Vandaborna om staden tog över.

- Jag tycker att vi kan göra det bättre än vad det är just nu.

Samtidigt säger sysselsättningsdirektör Saari att städerna behöver mer pengar för att sköta tjänsterna än vad ministeriet har tänkt.

Det var en succé. Vi blev nästan helt av med ungdomsarbetslösheten. Jag tror på att vi är väldigt starka den här gången också, om vi deltar i försöket.― Timo Saari, sysselsättningsdirektör vid Vanda stad

Om Vanda går med får staden ett bidrag på 8 miljoner euro per år från staten. Med 13 000 berörda skulle det betyda 600 euro per arbetslös per år. Det är inte mycket, enligt Timo Saari.

- Vanda borde satsa egna pengar men vi har inte sådana pengar i vår budget.

Frågan är därför om Vanda har råd att gå med i försöket, trots att det enligt Saari skulle vara bra för Vandaborna. Det är stadsstyrelsen i Vanda som fattar det slutgiltiga beslutet.

Danska staten satsar betydligt mera

Sysselsättningsdirektör Timo Saari säger att den danska staten satsar tre gånger mera pengar än Finland på att hjälpa folk att hitta jobb.

Saari är nyligen hemkommen från Danmark där arbetslösheten ligger på bara tre procent. I Vanda är arbetslösheten över 8 procent.

Vanda var också med i ett försök åren 2013 till 2015 som gällde tusen unga arbetslösa. Det försöket var enligt Saari en framgång.

Det här är en enastående chans för Vasa att vara med och skapa någonting nytt.― Helena Nurmikoski, sysselsättningschef vid Vasa stad

- Det var en succé. Vi blev nästan helt av med ungdomsarbetslösheten. Jag tror på att vi är väldigt starka den här gången också, om vi deltar i försöket.

Vasa ser försöket som en enastående chans

Vasa stad har aldrig deltagit i sysselsättningsförsök tidigare, men sysselsättningschef Helena Nurmikoski hoppas att Vasa gör det den här gången.

- Det här är en enastående chans för Vasa att vara med och skapa någonting nytt.

Nurmikoski har redan varit i kontakt med dem som jobbar med långtidsarbetslösa, unga och invandrare i Vasa. Tillsammans har de gjort upp olika strategier för hur de här målgrupperna skulle kunna sysselsättas bättre.

Ministeriet förutsätter enligt Nurmikoski nya åtgärder. För att en stad ska få gå med i försöket måste man göra något som på riktigt förbättrar sysselsättningen.

Nurmikoski talar också om ett mera intensivt samarbete med den privata sektorn, för att få ut personer med lönestöd på arbetsmarknaden igen.

För egen del hoppas Helena Nurmikoski att stadsstyrelsen ger grönt ljus för att Vasa ska delta i försöket.