Hoppa till huvudinnehåll

Förtroendet för ekonomin dalar - industrin tappar tron på framtiden

Ingång till matbutik med stängda automatportar.
Förtroendet för ekonomin är svagast i Östra och Västra Finland. Ingång till matbutik med stängda automatportar. Bild: Yle/Lotta Sundström affärskedjor,matbutik i åbo,Affärslokaler,Opening hours of retail business,öppethållning,handel,dagligvaror,dagligvaruhandel

Både företag och privatpersoner påverkas av de negativa ekonomiska nyheterna. De ekonomiska prognosinstituten har en längre tid varnat för att den ekonomiska tillväxten håller på att avta. Det syns både i företagens och privatpersoners förtroende för ekonomin.

Statistikcentralen frågar varje månad om privatpersoners förtroende för ekonomin.

På basis av svaren räknar centralen ut en indikator som kan variera mellan 100 om förtroendet för ekonomin är maximalt bra, och -100 om förtroendet är totalt uruselt.

Konsumenternas fötroendeindikator var i oktober -6,6 då den ännu i september var -4,2. I oktober i fjol var värdet 0,2. Indikatorns medelvärde från januari 2018 är -0,5.

I oktober svarade 1008 personer på Statistikcentralens frågor om ekonomin.

Synen på Finlands ekonomi dyster

Det är speciellt förväntningarna på den ekonomiska utvecklingen i Finland som har blivit sämre i oktober.

Också synen på den egna ekonomin har blivit sämre, både när det gäller det nuvarande läget och den närmaste framtiden.

Det har färgat av sig också på planerna att använda pengar, som har sjunkit till normal nivå.

Rädslan för arbetslöshet har ökat

Allt fler tror att arbetslösheten kommer att öka i Finland i framtiden. De som har jobb bedömer i högre grad att risken för att de förlorar jobbet har ökat betydligt. Samtidigt var varannan som har jobb inte alls orolig för att förlora det.

Synen på ekonomin är inte lika dyster i alla regioner. Förtroendet för ekonomin är starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn -3,2) och i Norra Finland (-3,8). Svagast är förtroendet i Västra och Östra Finland (-9,3).

Av befolkningsgrupperna var studerande (-0,5) och lägre tjänstemän (-0,6) de mest optimistiska. Pensionärer (-16,6), och arbetslösa (-14,8) är de mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen.

Industrin tappar tron på framtiden

Också företagens syn på framtiden har blivit dystrare. Finlands näringsliv EK gör en liknande indikator på företagens syn på framtiden som Statistikcentralen gör för privatpersoner.

Speciellt inom industrin har förväntningarna på framtiden blivit dystrare. Där har indikatorn sjunkit från -5 till -8.

Det beror till stor del på att mängden nya beställningar har minskat till en nivå som motsvarar ett långsiktigt medeltal.

I Finland ser industrin en aning dystrare på framtiden än i EU-länderna i medeltal.

Service och byggande går fortfarande bra

Också inom detaljhandeln sjunker förtroendet för framtiden, men det är på en högre nivå än inom industrin. Ännu i september var indikatorn +12, men sjönk i oktober till +5. Det är ett resultat som ändå är klart bättre än i EU-länderna i medeltal.

Inom servicesektorn(+11) och byggnadssektorn(+7) höll sig indikatorerna på samma nivå som tidigare.

Naturligtvis inser företagen inom service och byggande att den ekonomiska tillväxten ser ut att bromsas upp, men försäljningen går trots det fortfarande bra, vilket förbättrar framtidstron.

Läs också