Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeå ryter till om de dåliga vägarna - vill se konkreta åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten i kommunen

en stor korsning med bilar
Korsningen mellan stamväg 51 och landsväg 115. Här önskar Sjundeå en turborondell eller en grupperingsfil för dem som kommer från Helsingfors. en stor korsning med bilar Bild: Yle/Linus Westerlund Västnyland,Sjundeå,vinter,bostadshus,korsningar (plats),bilar,sjundeåvägen

Hastighetsbegränsningar borde inte vara det enda sättet att förbättra säkerheten på vägarna. Det önskar Sjundeå kommun i sitt utlåtande till närings-, trafik och miljöcentralen (NTM) i Nyland om väghållningen och trafiken för de kommande fyra åren.

Underhållet av vägnätet är dåligt och det finns tjälskador och gropar i vägarna. Det här utgör ett hot mot trafiksäkerheten, anser tekniska nämnden i Sjundeå.

För att kunna uppnå NTM-centralens mål med att halvera dödsfallen i trafiken och minimera antalet skadade 2010-2020 är det nödvändigt att reparera konstruktioner och vägnät som är i dåligt skick.

Vägar som kommunen anser borde förbättras är:

  • landsväg 1130 mellan Sjundeå kyrkby och Virkby (förbättring av konstruktioner och asfaltering)
  • landsväg 11187 mellan Näsby och Kvarnby, Sjundbyvägen, väg 11175 och 11179 (asfaltering)

Dessutom vill kommunen att Sjundbyvägens redan farliga avtryckningar och lutningar repareras.

Utöver reparationer behövs bättre underhåll

Sjundeå kommun ber också att NTM-centralen förbättrar underhållet av landsväg 115 under sommaren. Vägen går genom kommuncentrum. Gräset borde klippas varje vecka och den del som går under järnvägen borde hållas fri från ogräs.

Kommunen kräver också att NTM-centralen tar över underhållet och upprätthållandet av Västra Kungsvägen som är en genomfartsväg till stamväg 51. Den är fortfarande en enskild väg och den är i dåligt skick.

Grupperingsfil eller turborondell vid stamväg 51 och landsväg 115

Sjundeå kommun föreslår också att förbättrandet av anslutningen mellan stamväg 51 och landsväg 115 tas med i planerna. Anslutningen finns med i NTM-centralens projektlista för 2020-2023 men det står inte vilka åtgärder som ska utföras.

Kommunen kräver att det byggs en grupperingsfil för trafiken som kommer från huvudstadsregionen. Alternativt skulle det kunna byggas en turborondell.

NTM-centralen har tidigare konkurrensutsatt grupperingsfilerna, men arbetena har inte inletts. Kommunen vill att arbetena med att bygga grupperingsfilen inleds omedelbart.

Planerna på cykelväg går framåt

Sjundeå fortsätter tillsammans med NTM-centralen att planera gång- och cykelvägen från kommuncentrum till stamväg 51. Under åren 2020-2021 ska gång- och cykelvägen fram till Degerbyvägens korsning byggas.

Tekniska nämnden godkände Sjundeå kommuns utlåtande på sitt möte på tisdagen (8.10).

Läs också