Hoppa till huvudinnehåll

Familjerättsservicen stärks i Egentliga Finland med samarbete över kommungränser: "I en större enhet arbetar man aldrig ensam"

familj på promenad
Den nya enheten ska stärka de familjerättsliga tjänsterna i landskapet. familj på promenad Bild: Nadine Mabinda pappa

Servicen för kommuninvånare som behöver hjälp i vårdnadsfrågor, fader- och moderskapsutredningar eller till exempel adoptionsrådgivning ska blir bättre.

Det är målet för den gemensamma familjerättslig enhet som grundas i Egentliga Finland 2020. Tjugofyra kommuner i landskapet ska vara med i samarbetet.

Också Pargas social- och hälsovårdsnämnd har gett grönt ljus för att vara med, berättar Miia Lindström, som är tf. social- och hälsovårdsdirektör i Pargas.

- För klienternas del innebär förändringen tillgång till snabbare tjänster och tillgång till tjänster på två språk. I en lite större enhet finns också möjligheter till juridisk och rättslig hjälp mycket snabbare och mer tillgängligt. Man får också likvärdiga tjänster i en större enhet, säger Lindström.

De ökade skilsmässorna ökar behovet av tjänster

De familjerättsliga tjänsterna fokuserar på att bevaka barns intressen, barns rätt till underhåll, omsorg och rätt att träffa sina föräldrar.

Det kan också handla om någondera förälderns behov till stöd efter en skilsmässa eller olika slags problem.

pepparkakshjärta som gått itu
I Egentliga Finland sker cirka 1500 skilsmässor varje år. Under senaste år har skilsmässorelaterade frågor och konflikter ökat och därför har behovet av sakkunskap och nya och smidigare tjänster ökat. pepparkakshjärta som gått itu Bild: NeydtStock kärlek,Skilsmässa,olycklig kärlek,Pepparkaka

- Problemen i skilsmässofamiljer kan vara mycket komplicerade och då är det viktigt att vi kan erbjuda en god och sakkunnig service till familjerna. På det sättet förebygger vi också eventuella barnskyddsproblem som kan uppstå, säger Sirpa Kuronen, servicedirektör för familje- och socialarbete i Åbo, som är med och förbereder planeringen av enheten.

Det finns ett stort behov av flexibla rådgivningstjänster, till exempel för familjemedlemmar som efter en skilsmässa bor i olika kommuner.

I nuläget är utbudet av elektroniska tjänster litet.

Större trygghet också för personalen

Det finns cirka 20 barnatillsynsmän i landskapet. I Åbo finns redan en mångprofessionell familjerättslig enhet, men i de andra kommunerna är det enskilda barnatillsynsmän som sköter arbetet ensamma, ibland på deltid vid sidan av annat arbete.

Ansvaret är stort och ärenden är känsliga. Därför har också kollegialt stöd och gemensamma praxis i form av en mångprofessionell arbetsgrupp efterlysts på fältet.

Också i Pargas har jobbet skötts av en barnatillsyningsman och arbetsbördan har varit stor. Den familjerättsliga enheten välkomnas därför av Pargas stad.

Nu kommer den här personen att ha en större organisation bakom sig med ett enhetligt system, säger Lindström.

- I en större enhet finns det jurister och socialarbetare. Det finns fler som jobbar med samma sak där och man kan diskutera tillsammans fram till lösningarna. Man står inte ensam. Det är en jätteviktig sak eftersom det är känsliga frågor och det är viktigt att frågorna behandlas likvärdigt på alla ställen.

Miia Lindström står i trappuppgången i Pargas stadshus.
Miia Lindström ser många möjligheter i den nya enhet som ska grundas i landskapet. Miia Lindström står i trappuppgången i Pargas stadshus. Bild: Annika Holmbom / Yle Pargas,social- och hälsovårdstjänster,miia lindström

Enhetens servicepunkter kommer att finnas i Åbo, Pargas, Salo och Letala.

Kärnenheten placeras på Tallbackens område i Åbo i anslutning till stadens övriga familjetjänster. Enheten kommer att bestå av bland annat fem socialarbetare, två socialhandledare, två jurister och tretton barnatillsyningsmän.

Inleder verksamheten i mars

Barnatillsynsmannen i bland annat Pargas kommer att övergå till den nya enheten. Pargas stad bidrar med en summa på cirka 56 000, vilket baserar sig på invånarantalet i kommunen och de tjänster som Pargas använder.

- Summan är lite högre än en persons lön, men vi har ju tidigare köpt in till exempel juridisk hjälp, så skillnaden kommer inte att bli så stor, berättar Lindström.

Barnatillsynsmannen i Pargas kommer också att betjäna klienter från Kimitoöns kommun i framtiden, alltså från med mars 2020.

Verksamheten vid den familjerättsliga enheten i Egentliga Finland inleds den 1.3.2020.

Artikeln uppdaterades med en precisering 29.10.2019 klockan 13:04. Kimitoön sköter i nuläget själv barnatillsynen, men köper familjerådgivning från familjeenheten i Pargas. Från och med mars utvidgas samarbetet.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland