Hoppa till huvudinnehåll

Sjukskrivningarna ökar i samhället: "Ökad press i arbetslivet påverkar"

Keva:s huvudkontor.
På Keva oroar man sig över att sjukfrånvaron ökat i samhället. Keva:s huvudkontor. Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle Keva (Kuntien eläkevakuutus)

Depression och ångest plågar arbetstagare på en arbetsmarknad som präglas av högre produktivitetskrav. Det framkom på tisdagen under ett seminarium som arrangerades av den offentliga sektorns arbetspensionsförsäkrare Keva.

Jenni Blomgren, forskningschef på Folkpensionsanstalten FPA, är en av dem som presenterade forskningsresultat på seminariet.

Svenska Yles reporter Johan Ekman intervjuade Blomgren under en kaffepaus på seminariet.

Vad beror det på att antalet sjukskrivningar har ökat?

Blomgren tvekar en liten stund medan hon samlar tankarna.

Frågan kräver en del eftertanke eftersom det precis som med alla samhällsfrågor är många variabler som påverkar ekvationen.

Eftersom arbetstagare påverkas av samhällsstrukturerna kan förklaringarna ha att göra med beslut som ämnar stöpa om arbetslivet.

- Det är väldigt svårt att peka på en enskild orsak till varför sjukfrånvaron har stigit sedan år 2016. Men reformer som konkurrenskraftsavtalet, som ökade på pressen i arbetslivet, kan säkert påverka, säger Blomgren.

Konkurrenskraftsavtalet kan ha inverkat negativt på arbetstagarnas ork

Konkurrenskraftsavtalet som genomfördes under förra regeringsperioden avsåg att förbättra ekonomins konkurrenskraft genom ökad produktivitet.

Ökade produktivitetskrav innebär till exempel att arbetsuppgifterna ökar och att arbetstiden blir längre.

Den bakomliggande teorin till reformerna var att landets konkurrenskraft ökar, vilket speciellt gynnar exportsektorn.

Men en avigsida med det kan vara att arbetstagarnas ork tryter.

Nu är det 9,2 procent av arbetstagarna som sjukskriver sig och av dem sjukskriver sig 31 procent på grund av psykisk ohälsa.

Jenni Blomgren berättar att trenden innan det hade varit nedåtgående. Mellan 2005 och 2016 sjönk siffran från 11 till under 9 procent.

Kvinnor och yngre arbetstagare speciellt utsatta

Det är speciellt kvinnor som har drabbats av ökad ohälsa.

Kvinnor belastas ofta mera än män av hushållsarbete

Bland kvinnor är orsaken till sjukskrivningar i 12 procent psykiska problem. Bland män är motsvarande siffra 8 procent.

- Vi ser att det är speciellt i kvinnodominerade yrken som inom social- och hälsovården och undervisningen där problemen med den psykiska hälsan ökar, säger Blomgren.

Det är givetvis inte bara arbetet och arbetsplatsen som påverkar.

- Kvinnor belastas ofta mera än män av hushållsarbete.

Det som också påverkar är typen av arbetsförhållanden. Forskning tyder på att det finns ett samband med osäkra arbetsförhållanden och ökad sjukfrånvaro.

Men det finns en annan sida på den problematiken, säger Blomberg.

- Om man är rädd för att mista sitt jobb, kan tröskeln att sjukanmäla sig vara högre.

Den 30.10 klockan 7.56 ströks ett stycke ur texten eftersom texten var otydlig. Stycket löd: Av det totala antalet sjukfrånvaro utgörs cirka 12 procent av kvinnor. Motsvarande siffra hos män är under 8 procent.

Den 30.10 klockan 10.51 uppdaterades artikeln. Det stycke som hade strukits tidigare ur texten sattes in på nytt med ett förtydligande. Stycket lyder nu: "Bland kvinnor är orsaken till sjukskrivningar i 12 procent psykiska problem. Bland män är motsvarande siffra 8 procent."