Hoppa till huvudinnehåll

24 timmar extra arbetstid spökar fortfarande - 200 000 arbetstagare väntar på avtal i teknologibranschen

Teknologiateollisuus ry ja Teollisuusliitto ry aloittivat 29. elokuuta 2019 Etelärannassa Helsingissä neuvottelut työehtosopimuksen uudistamisesta.
Förhandlingarna inom Teknologibranschen förväntas fortsätta åtminstone till torsdagen. I mitten arbetsmarknadsdirektören för Teknologiindustrin Minna Helle. Teknologiateollisuus ry ja Teollisuusliitto ry aloittivat 29. elokuuta 2019 Etelärannassa Helsingissä neuvottelut työehtosopimuksen uudistamisesta. Bild: Laura Hyyti / Yle Teknologiateollisuus ry,Industrifacket,Hotell Palace,Kollektivavtal,kollektivavtal,Södra kajen,Minna Helle

På arbetsmarknaden är blickarna riktade mot teknologibranschen, som förväntas sätta nivån för löneförhöjningarna i avtalsrundan. Både arbetsgivarna och facket bedömer att förhandlingsläget är sällsynt svårt. Den förlängda arbetstiden står alltjämt i centrum.

Avtalet inom teknologibranschen löper ut i morgon torsdag. Förhandlingarna har varit sällsynt svåra, bedömer arbetsgivarna, som representeras av Teknologiindustrin.

Orsaken är arbetstidsförlängningen, som alltjämt står i centrum för förhandlingarna. I samband med konkurrenskraftsavtalet år 2016 förlängdes den årliga arbetstiden med 24 timmar.

Arbetsgivarna vill hålla kvar den förlängda arbetstiden, medan facket säger absolut nej.

- Det är fortfarande möjligt att nå en lösning. Men det ser väldigt utmanande ut. Alla stora frågor är fortfarande öppna, säger arbetsmarknadsdirektör Minna Helle vid Teknologiindustrin.

Facket vill inte ens förhandla om förlängd arbetstid

Industrifacket håller fast vid att förlängningen av arbetstiden ska slopas.

- För tre år sedan, när avtalet gjordes bestämdes det att förändringen är tidsbestämd. Budskapet från fältet, om de här timmarna är mycket tydligt. Det förhandlingskortet finns inte på bordet, säger Industriförbundets ordförande Riku Aalto.

Har ni alls kommit framåt?

- Nej vi har inte alls kommit framåt.

Hurdana löneförhöjningar kräver ni?

- Vårt mål är att vi får sådana förhöjningar att löntagarna får en bättre köpkraft. Våra konkurrentländer har legat på 2-3 procents löneförhöjningar eller högre.

Industrifackets ordförande Riku Aalto sitter framför ett lågt bord med frukost på. I förgrunden syns en kaffekanna och en mjölkkanna.
Riku Aalto säger att facket har fått ett klart budskap från fältet, om att arbetstidsförlängningen ska bort. Industrifackets ordförande Riku Aalto sitter framför ett lågt bord med frukost på. I förgrunden syns en kaffekanna och en mjölkkanna. Bild: Jouni Immonen / Yle Riku Aalto

Hur bedömer du kraven från arbetsgivarna överlag i den här förhandlingsrundan?

- Om jag ser på det allmänna läget så är arbetsgivarens krav ganska hårda. Det finns olika förslag på en lägre kostnadsnivå, som för oss skulle betyda en lägre lönenivå.

Arbetsgivarna: Löner och arbetstid går hand i hand

Arbetsgivarsidan säger å sin sida att det finns flera förslag om arbetstiden på förhandlingsbordet.

- Vi har olika alternativ i arbetstidsfrågan och vi har inte fastnat vid ett enda alternativ, säger Minna Helle.

För teknologiindustrin är det viktigast att bibehålla konkurrenskraften.

- Arbetstiden och lönenivån går hand i hand. Om man bibehåller arbetstidsförlängningen så finns det utrymme för löneförhöjningar. Men om man slopar den, så måste man pruta på löneförhöjningarna, säger Helle.

Förhandlingarna fortsätter under torsdagen. Bägge parter bedömer att det är möjligt att de fortsätter också efter att avtalet har löpt ut.

- Vi visste redan då vi började att utgångspunkten att särskilt svår. Den ekonomiska situationen har försvagats och det har försvårat situationen, säger Helle.

henkilökuva
Minna Helle på Teknologiindustrin säger att arbetsgivarna inte kommer att pruta på konkurrenskraften. henkilökuva Bild: Esa Syväkuru / Yle Minna Helle,Teknologiateollisuus ry

Efter torsdagen behöver arbetstagarna inte längre hålla sig till arbetsfreden. Om facket varslar om strejk inleder riksförlikningsmannen medling.

Medlingen inom Posten inleds imorgon

Också inom Posten är förhandlingsläget svårt. Parterna kommer att träffas hos riksförlikningsmannen för medling på torsdag.

Tvistefrågan handlar om att arbetsgivaren önskar flytta över arbetstagare till ett dotterbolag för att tillämpa ett annat kollektivavtal, så kallad "avtalsshopping".

Enligt fackförbundet PAU skulle ett nytt avtal innebära lägre löner, längre arbetstid och besvärliga arbetstider. Posten anser i sin tur att lönerna och kvälls- och nattillägg skulle vara på samma nivå som i det nuvarande avtalet.

Som en del av tvisten har arbetstagarna meddelat om omfattande strejkåtgärder, som börjar den 11 november om parterna inte når en överenskommelse före det.

De andra branscherna riktar blickarna mot teknologibranschen

Flera andra stora branscher har avtal som löper ut snart. Till exempel kemi-, textil-, och pappersindustrins avtal tar slut i november.

I januari löper kollektivavtalen ut för över 300 000 arbetstagare. Till dem hör anställda inom handeln, fastighetsservice och flygbranschen.

Också april blir en förhandlingsintensiv månad. Då väntar över 700 000 personer på nya avtal. Dit hör bland andra restaurang- och resebranschen, de privata vårdföretagen och universiteten.

Vårdare och klient.
Ska vårdarnas löner bestämmas av exportbranscherna? Vårdarfacken förväntar sig större löneförhöjningar för att locka fler till vårdaryrket. Vårdare och klient. Bild: Mittermueller Bildbetrieb hälsovård,glad åldring

Det har diskuterats mycket om huruvida exportbranscherna ska sätta nivån i avtalsrundan. Det anser åtminstone arbetsgivarna, som är beroende av den internationella konkurrenskraften.

Beroende på hur det går med den, är det lättare att bestämma vilka löneförhöjningar som resten av samhället har råd med, lyder resonemanget.

Å andra sidan kan exempelvis vårdarfacken Tehy och Super hänvisa till att regeringen har lovat anställa flera tusen vårdare för att klara den utlovade vårdardimensioneringen. Det kan i sin tur tyda på att facket har möjlighet att kräva högre löner för att göra vårdaryrket mer attraktivt.

Intervjuerna med Minna Helle och Riku Aalto gjordes av Jyrki Hara på finska Yle.

Läs också