Hoppa till huvudinnehåll

Arbetspensionsindex år 2020

Social- och hälsovårdsministeriet, Sjötullsgatan 8 Helsingfors
Social- och hälsovårdsministeriet Social- och hälsovårdsministeriet, Sjötullsgatan 8 Helsingfors Bild: Derrick Frilund / Yle social- och hälsovårdsministeriet,ministerier,Department of public services,Minister of Family Affairs and Social Services,Meritullinkatu,ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetspensionsindex till 2617 och lönekoefficienten till 1,446 för år 2020.

Jämfört med år 2019 höjs arbetspensionsindex med 1,23 procent och lönekoefficienten med 2,04 procent. Ändringsprocenttalen anges med två decimaler utan avrundning.

I arbetspensionsindex utgör förändringen av lönerna 20 procent och förändringen av prisnivån 80 procent. Med arbetspensionsindex justeras löpande arbetspensioner.

Lönekoefficienten räknas så att förändringen i lönerna väger 80 procent och förändringen i prisnivån 20 procent. När en ny arbetspension räknas ut justeras årsinkomsterna med lönekoefficienten till nivån för det år då pensionen börjar.