Hoppa till huvudinnehåll

Trots förbud kör cyklister upp och ner för Borgbacken i Borgå - förbudsskyltarna är få och nerklottrade

kvinna står framför stig
Emmi Valve är bekymrad över slitaget på Borgbacken. Bakom henne en smal stig som inte borde få finnas där. kvinna står framför stig Bild: Yle/Helena von Alfthan Borgbacken, Borgå,Emmi Valve

Borgbacken i Borgå hotas av erosion. Det är förbjudet att cykla på de medeltida jordvallarna, men invånare har sett cyklister på platsen. Smala stigar skvallrar om saken.

Emmi Valve bor och jobbar nära Borgbacken. Hon har med bekymmer lagt märke till att allt fler stigar bildas i terrängen.

Det är förbjudet att cykla på jordvallarna. En liten skylt berättar om det vid den första gångbron in på området. Skylten är nerklottrad.

kvinna går nerför trappa i naturen
Emmi Valve är oroad över att så många går utanför trapporna. Här finns tydliga spår bredvid trappan. kvinna går nerför trappa i naturen Bild: Yle/Helena von Alfthan Borgbacken, Borgå,Emmi Valve

På onsdag stötte Valve på en manlig cyklist på Borgbacken.

- Jag såg en man cykla med terrängcykel. Jag ropade att hej, här får man inte cykla. Han blev arg och började skrika åt mig. Det kom fram att han inte visste om förbudet och inte heller verkade bry sig, säger Emmi Valve.

Vi går uppför trappan. Här stod en borg av trä på medeltiden. Kvar finns höga jordvallar.

framför en smal stig, bakom trappa och gångbro i skogsbacke
På flera ställen syns smala stigar som går rakt ner för de branta vallarna framför en smal stig, bakom trappa och gångbro i skogsbacke Bild: Yle/Helena von Alfthan Borgbacken, Borgå

För att turister ska kunna röra sig på Borgbacken har här byggts trappor och broar. Vi kommer upp till toppen, och funderar över vilka stigar som egentligen är officiella.

- Ganska dåligt är rutterna märkta. Jag vet inte själv vilka de officiella rutterna är. Men om man hålls uppe på vallarna och använder trapporna och gångbroarna så är man säkert på rätt rutt, säger Valve.

Valve har skrivit om sina bekymmer i två invånargrupper på Facebook, där det uppstått en livlig debatt om frågan.

- Där kom det fram att folk inte vet att man inte får cykla här, säger hon.

stig bredvid trappa i skogsbacke
Spår bredvid en trappa. stig bredvid trappa i skogsbacke Bild: Yle/Helena von Alfthan Borgbacken, Borgå

Vi kommer till andra sidan av Borgbacken, och ser nu flera riktigt smala stigar som går rakt nerför de branta backarna. Kan det vara spår av en terrängcykling?

Också bredvid trapporna finns det spår, som visar att alla inte hållit sig till trappan. På flera ställen syns det tydligt att jordvallen har slitits.

Nerklottrad skylt visar att det är förbjudet att cykla
Förbudsskyltarna är nerklottrade. Borgå stad ska förnya dem. Nerklottrad skylt visar att det är förbjudet att cykla Bild: Yle/Helena von Alfthan Borgbacken, Borgå

Borgå stad sköter underhållet

Det är Forststyrelsen som äger marken, och Borgå stad har ansvar för skötseln av området.

Inkeri Tarkiainen, ansvarig trädgårdsmästare på Borgå stad, säger att de nedklottrade förbudsskyltarna ska förnyas.

- Skyltarna borde förnyas. De är i så dåligt skick för de har putsats många gånger att man nu måste sätta ny yta på dem. Det tar sin tid innan vi får bytt en ny hinna på skyltarna, säger Tarkiainen.

Hon har lagt märke till att det bildats banor bredvid trapporna på kullen.

- Man ser alldeles för mycket nya stigar. Terrängen slits snabbt. Man borde hålla sig till de rutter som finns där och använda trapporna. Trapporna finns där för att marken inte ska slitas, säger Borgå stads trädgårdsmästare Inkeri Tarkiainen.

förbudsskylt
Den här skylten vid parkeringsplatsen visar vad man får och inte får göra på Borgbacken. förbudsskylt Bild: Yle/Helena von Alfthan Borgbacken, Borgå

Vid parkeringsplatsen finns en skylt som ska informera om var det är tillåtet att röra sig på området.

Borgåbon Emmi Valve berättar att hennes man Pertti Jarla ritat skylten, och det är en orsak hon följt med läget på Borgbacken. Hon undrar om skylten kanske ändå kan missuppfattas, och mera ses som en dekoration än viktig information.

Forststyrelsen: erosionen är ett hot mot fornlämningarna på Borgbacken

På Forststyrelsen som äger området känner man till problemet. Taina Tenhunen är arkeolog och specialplanerare inom kulturarv på Forststyrelsen.

smal stig i skogsbacke
Slitaget går inte att reparera. smal stig i skogsbacke Bild: Yle/Helena von Alfthan Borgbacken, Borgå

Hon känner bra till Borgbacken, och har märkt att det finns spår av terrängcykling.

- Visst ser slitaget hemskt ut. Borgbacken är en central plats i Borgå, ett fint och unikt område, och det är trevligt att folk rör sig där. Men det är sant att terrängcykling inte passar på området, det sliter för hårt på jordvallens kant, säger Tenhunen.

Jordvallarna byggdes antagligen i slutet av 1200-talet, när svenskarna gjorde erövringar österut. Man tror att det på medeltiden fanns träkonstruktioner på vallarna.

motionär går uppför en gångbro
Det är meningen att motionärer ska få röra sig på Borgbacken, men på ett ansvarsfullt sätt. motionär går uppför en gångbro Bild: Yle/Helena von Alfthan Borgbacken, Borgå

Det går inte att reparera spåren av erosion. Tenhunen berättar att det går att hitta medeltida föremål mycket nära markytan. Ofta är det just på eroderade områden som fynd har gjorts.

- Erosionen är ett verkligt hot för fornlämningarna. Det är viktigt att styra användningen av området och det har vi gjort i samarbete med Borgå stad som sköter om Borgbacken. Men det måste vi helt klart förbättra.

En smal stig och flera gångbroar
En stig som går rakt ner för backen. En smal stig och flera gångbroar Bild: Yle/Helena von Alfthan Borgbacken, Borgå

Tenhunen hoppas att Borgåborna ska kunna njuta av Borgbacken på ett sådant sätt att kullen bevaras också för eftervärlden.

Att cykla ner och upp för vallarna är det som sliter mest på borgen.

- Vi vill inte ha en djungel av förbudsskyltar på området. Hellre vill vi på ett positivt sätt informera folk om hur de ska röra sig på Borgbacken. Det är en fin och unik plats, respektera den så Borgbacken inte förstörs, säger Taina Tenhunen.