Hoppa till huvudinnehåll

Stort intresse för att diskutera droger och välmående i Jakobstad

Seminarium om droger och välmående i Jakobstad.
Seminarium om droger och välmående i Jakobstad. Bild: Yle/Mikaela Löv Jakobstad

Hur ska man tackla droganvändningen och få de unga i Jakobstad att må bättre? Den frågan diskuterades livligt på torsdag kväll på ett välbesökt seminarium i Campus Allegro.

Unga, äldre, politiker, föräldrar, vårdpersonal och andra intresserade samlades på torsdagen till seminarium om droger och välbefinnande.

- Det är bra att det görs något. Det har hänt mycket på senaste tid och droger är på tapeten, säger en tonårsförälder.

Det var SFP med Anna-Maja Henriksson i spetsen som ordnade seminariet där också skolkurator Linda Fagerudd och social- och hälsovårdsdirektör Pia-Maria Sjöström talade.

- Det finns helt tydligt ett behov av att prata om det här ämnet, så kommenterade Anna-Maja Henriksson den stora uppslutningen.

Linda Fagerudd, Anna-Maja Henriksson och Pia-Maria Sjöström talade om droger och psykiskt välmående .
Linda Fagerudd, Anna-Maja Henriksson och Pia-Maria Sjöström talade om droger och psykiskt välmående. Linda Fagerudd, Anna-Maja Henriksson och Pia-Maria Sjöström talade om droger och psykiskt välmående . Bild: Yle/Mikaela Löv Jakobstad

När man behöver hjälp akut så ska man kunna få den utan att beställa tid långt på förhand, sa Anna-Maja Henriksson.

Hon berättade också att regeringen kommer att satsa mera pengar på missbrukarvård och förebyggande åtgärder.

Linda Fagerudd talade om vikten av att alla unga har en plats och att kuratorer finns där de unga rör sig.

Pia-Maria Sjöström sa att man gör mycket för att stöda barnen och de unga familjerna. Den nya undersökningen om de ungas välmående visar att färre prövar på droger i ung ålder.

- Men de som svarat går alla i skola. Jag är mera orolig för dem som inte har en studieplats eller ett sammanhang. Där finns det mycket att göra, säger Sjöström.

Drogtester och tvångsvård

Det var en aktiv publik som både ställde frågor och kom med egna tankar och synpunkter.

Någon ville att man skulle drogtesta unga och ha strikta hemkomsttider. En annan lyfte problemet med att det är nästan omöjligt att tvinga en person som mår dåligt att ta emot vård.

En tredje person oroade sig för de föräldrar som har barn som missbrukar. De föräldrarna borde få mera stöd och inte lämnas ensamma i sin oro och kamp.

Stöda föräldrarna

Tanja Sabel som själv arbetar som kurator på Lagmansgården var glad över att tillfället ordnades och att så många slöt upp. Men samtidigt saknade hon konkreta förslag till åtgärder.

Sabel önskar att man ska satsa på förebyggande åtgärder redan i årskurs fem.

- De barnen är öppna och ärliga och de ser på Youtube. Men de ser bara det positiva som där förs fram om drogmissbruk, men de behöver få höra om myntets baksida, säger Sabel.

Sabel säger att en välmående människa gör bättre livsval, därför skulle det vara viktigt att poängtera hur viktigt det är att sova, äta, umgås med familj och vänner och stöda föräldraskapet.

- Min generations föräldrar är svaga. Vi vågar inte säga nej, för då kan barnen bli ledsna. Jag tror på att stöda föräldrarna, det vore väldigt viktigt, säger Sabel.

Tanja Sabel.
Tanja Sabel önskar att föräldrarna får mera stöd i sin fostrarroll. Tanja Sabel. Bild: Yle/Mikaela Löv Jakobstad

Missbrukare behöver inte hemkomsttider

Minna Luomala var inte nöjd med de förslag till åtgärder som presenterades.

Även om undersökningen bland unga visar att färre studerande provar på droger så växer problemet hela tiden, säger Luomala. Och det är inte heller något nytt fenomen.

- Överlag så är droger ett stort problem och det har det varit i tjugo, trettio år. Fältpoliser på gatan hjälper inte dem som missbrukar, de är inte på stan och inte behöver de några hemkomsttider heller, säger Luomala.

Luomala säger att det är bra att det finns kuratorer i skolan, men många av dem som fastnat i missbruk går inte i skola.

- Många av dem som missbrukar är mellan tjugo och trettio år, vem ska hjälpa dem?, frågar Luomala.

Minna Luomala.
Minna Luomala säger att de som missbrukar behöver mera hjälp. Hemkomsttider och patruller på stan hjälper inte. Minna Luomala. Bild: Yle/Mikaela Löv Jakobstad

Ingen ska lämnas utanför

Krister Hjulfors deltog i seminariet för att han är intresserad av psykisk hälsa och välmående.

- Det har varit en intressant kväll. Men samtidigt är det jättesvåra saker. Jag tror att vi måste ta till många åtgärder och samarbeta för att åstadkomma en förändring. Det finns inga enkla svar, säger Hjulfors.

Hjulfors säger att ingen har svar på alla frågor med det viktiga vore att stöda det psykiska välmåendet.

- Bakom missbruk finns oftast illamående. Vi måste se till att alla mår bra, att ingen lämnas utanför. Vi behöver hjälpas åt allihopa, säger Hjulfors.

Anna-Maja Henriksson säger att många goda tankar lyftes fram under kvällen.

- Det finns mycket att jobba vidare från, säger Henriksson.