Hoppa till huvudinnehåll

Toppskola i italienska Pisa vill att fler begåvade elever kan studera vid högskolan - även om de saknar ekonomiska resurser för det

Två kvinnliga studerande vid toppskolan Sant’Anna i Pisa, Italien
Federica Merenda (tv) har varit Anna di Palmas mentor under flera år. Merenda är doktorand och läser sitt åttonde år på Sant'Anna. Hennes föräldrar har inte heller akademisk utbildning. Två kvinnliga studerande vid toppskolan Sant’Anna i Pisa, Italien Bild: Yle / Christin Sandberg universitet,Italien,Sant'Anna,Federica Merenda

Den 22-åriga italienska studenten Anna Di Palma har förverkligat sin dröm. Hon har vid andra försöket kommit in på toppskolan Sant’Anna i Pisa.

Med en enkel bakgrund i en stad vid Neapelbukten, i den fattigare södra delen av landet, och med föräldrar som inte gått gymnasiet borde det ha varit omöjligt.

När jag träffar henne på det lilla universitetet Sant’Anna (Scuola Superiore Sant’Anna), som finns inhyst i ett 1400-tals kloster i stans historiska centrum, har hon hunnit gå där en månad.

- Jag är så glad att vara här. Jag kom inte hela vägen när jag försökte för tre år sedan, men efter studier i Bologna och Paris lyckades jag i år, säger hon.

Sant’Anna bildades på 1980-talet och är en avknoppning från den betydligt äldre och minst lika prestigefyllda högskolan ”Normale di Pisa”. Sant’Anna rankas idag som en av världens bästa unga universitet.

Det är en offentlig högskola med tyngdpunkt på forskning, och öppet för alla, oavsett klassbakgrund, att söka till. Men få känner till det. Och platserna är få.

I Italien är högre utbildning bland gemene man ansett som något som inte alla ”har råd att tillåta sig”, eller möjlighet att få tillgång till.

- Sant’Anna är en meritskola, hit kommer ungdomar från hela Italien som har uppnått höga resultat i sina studier och som klarar ett mycket hårt och selektivt urval med både skriftliga och muntliga prov, säger den nytillträdda rektorn Sabina Nuti.

Ett femtiotal studenter tas in varje år, vilket beräknas vara cirka fem procent av det totala antalet sökande.

De som kommer in på skolan får allt från mat och logi på skolan till betalda utlandsstudier. Inga avgifter avkrävs familjerna.

Sabina Nuti är nytillträdd rektor på Sant'Anna
Sabina Nuti är nytillträdd rektor med stort stöd bland studenter och lärare på Sant'Anna som var med och valde henne. Sabina Nuti är nytillträdd rektor på Sant'Anna Bild: Yle / Christin Sandberg Sant'Anna,Italien,universitet,Rektor,Sabina Nuti

Kunskap, inte bakgrund ska avgöra möjlighet till högre studier

Skolan har de senaste åren även ansträngt sig för att minska den sociala snedrekryteringen.

De har helt enkelt sökt upp studiebegåvade elever som saknar kulturell och ekonomisk uppbackning från föräldrarna, och därför kanske inte vågar ta steget att söka sig till högre studier.

- Genom projektet social rörlighet är studenterna på Sant’Anna med och vägleder och stöttar begåvade gymnasieelever i deras framtida utbildningsval, säger rektorn Sabina Nuti.

Det är dock inte bara potentiella framtida elever som drar fördel av projektet.

Det gäller även de som redan studerar på Sant’Anna och är ute och besöker skolor, för att informera om hur man söker sig vidare till högre utbildning, och coachar yngre elever.

- Många gånger har våra studenter i arbetsintervjuer lyft fram sin medverkan i projektet som det mest lärorika, minnesvärda och värdefulla från studietiden, säger Nuti.

Klassbakgrund fortfarande avgörande faktor för vem som går vidare till högre studier.

Kyrktornet på universitetet Sant'Anna i Pisa, Italien
Kyrktornet på Sant'Anna. Det sägs att fysikern Galileo Galilei satt där och studerade astronomi på 1500-talet. Kyrktornet på universitetet Sant'Anna i Pisa, Italien Bild: Yle / Christin Sandberg Sant'Anna,Italien,universitet

Också fritidsaktiviteterna kan avgöra framtiden

Det var just projektet social rörlighet som kom till Anna Di Palmas stad Torre Annunziata vid Neapelbukten i sydvästra Italien för några år sedan.

- Tänk vilken tur jag hade; att det var just min stad, skola och klass som valdes ut och som fick besök av studenter från Sant’Anna när jag gick tredje (av fem) året på gymnasiet, säger Anna Di Palma, som sedan dess har haft kontakt med mentorerna tills hon nu i oktober började på skolan själv.

Jag hade ju inget gratis hemifrån. Jag har aldrig rest någonstans eller hållit på med dyra fritidsaktiviteter.― Anna di Palma

Ingendera av Annas föräldrar har akademisk utbildning, de har inte ens gått på gymnasiet.

- Men jag har alltid varit intresserad av skolan och är nyfiken, säger hon.

För att kunna ta sig vidare till högre studier har hon dock behövt slita hårt. Och hon är inte säker på att det hade gått utan hjälp från Sant’Annas studenter och stödet från sin mamma.

- Jag hade ju inget gratis hemifrån. Jag har aldrig rest någonstans eller hållit på med dyra fritidsaktiviteter, säger hon.

Allt det är kostsamma aktiviteter, som ger extra meritpoäng vid inträdesprov till universitet.

- Under låg- och mellanstadiet är inte klasskillnaderna mellan barnen i skolan så stora, men med tiden växer den klyftan, säger Anna Di Palma.

- Å ena sidan finns det elever som får privata musiklektioner och lär sig spela ett instrument, möjlighet att hålla på med sportaktiviteter på tävlingsnivå och reser på utlandssemestrar och går sommarkurser, och å andra sidan de som inte får någon stimulans alls utanför skolan, säger hon.

Det är också under de här åren som många unga hoppar av skolan. Italien har ett allvarligt problem med barn som inte går klart skolan. Antalet är bland de allra högsta i EU.

Det finns en utbredd föreställning om att universitetsstudier är något de inte kan tillåta sig, eftersom de inte har rätt kontakter eller råd att betala avgifterna,― Rektor Sabina Nuti

Annas tur borde vara allas rätt

Att Anna Di Palma hade förmånen att bli stöttad att ta sig vidare till högre studier beskriver hon som turligt.

- Men det borde inte handla om tur, utan alla som jag, som inte har föräldrar med akademisk bakgrund, borde få samma förutsättningar som jag fick, säger hon.

Hon menar att alla skolelever bör ha rätt till bra stöttning under skolgånge, tillgång till tillräcklig information och möjligheter att förbereda sig på rätt sätt för att kunna söka sig till högre studier.

Så ser det inte ut i Italien idag.

- Det finns en utbredd föreställning om att universitetsstudier är något de - alltså familjen - ”inte kan tillåta sig”, eftersom de inte har rätt kontakter eller råd att betala avgifterna, säger rektorn Sabina Nuti.

- Men vi har många offentliga universitet i Italien, där de enda kostnaderna är en skatt, vilken betalas i relation till föräldrarnas inkomst. Ju lägre inkomst desto lägre skatter och i vissa fall behöver man inte betala alls, säger Nuti.

Samtidigt medger hon att platserna, särskilt på Sant’Anna, är för få.

- Det är alltför många begåvade elever ute i landet som aldrig får en chans. De är vår skatt och vår framtid, konstaterar Sabina Nuti.

För de som vill gå vidare till högskolestudier efter studentexamen är sabbatsår inte att tänka på. Att avvakta med högskolestudierna minskar chanserna att komma in avsevärt.

Foton av tidigare studerande på en vägg i topphögskolan Sant'Anna i Pisa
Här på väggen sitter bilder av alla tidigare årsstudenter på skolan. Bland dem en nuvarande minister. Foton av tidigare studerande på en vägg i topphögskolan Sant'Anna i Pisa Bild: Yle / Christin Sandberg Sant'Anna,Italien,universitet

Könsobalans bland studenter och docenter

En annan utmaning Sant’Anna-universitetet står inför är att balansera intagningen av kvinnliga och manliga studenter. I dag är cirka 70 procent av studenterna män.

Ju högre upp i rangordningen man kommer desto färre är kvinnorna.

Lika många kvinnor som män söker till skolan, men under ansökningsprocessen uppstår en snedrekrytering.

- Ja, det är ett problem vi står inför, men vi har ännu inte identifierat vad det beror på. På nationell nivå finns till exempel ett regelverk som säger att minst en tredjedel av antagningskommissionen ska bestå av kvinnliga lärare och professorer, vilket sällan sker, säger Nuti.

- Jag har själv underkänt flera kommissioner och bett dem göra om och anstränga sig mer för att hitta kvinnliga lärare som kan delta i uttagningarna, konstaterar hon.

Studerande spelar schack vid universitetet Sant'Anna i Pisa
Federico Gelsi (tv) studerar ekonomi och Nicola Petrucco juridik. De är båda aktiva i studentkåren Studerande spelar schack vid universitetet Sant'Anna i Pisa Bild: Yle / Christin Sandberg Sant'Anna,Italien,universitet,studerande

En annan viktig fråga gäller möjligheten för kvinnor att kunna kombinera en akademisk karriär med att bilda familj.

- Det är en samhällsfråga och berör såväl män som kvinnor. Som det är idag är det nästan omöjligt för kvinnor att konkurrera om en forskningskarriär med män om de väljer att skaffa barn och vara hemma mer än sex månader, säger Nuti.

Hon ser det som en viktig fråga för landet, eftersom barnafödandet i Italien har slagit historiskt bottenrekord flera år i rad och befolkningen minskar.

- Utvärderingarna på vår skola visar att både manliga och kvinnliga forskare önskar mer flexibilitet i arbetet för att kombinera akademiskt arbete och familjeliv. Det är positivt för framtiden att både män och kvinnor engagerar sig i den frågan, säger Sabina Nuti, som själv har fyra barn.

Anna Di Palma är även hon säker på vad hon vill.

- Jag vill inte behöva välja mellan familj och karriär, utan vill ha båda. Jag vet också att jag vill ge tillbaka till samhället på något sätt och arbeta i det offentliga med att utvidga rätten till utbildning oavsett social bakgrund, säger hon.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes