Hoppa till huvudinnehåll

Planeringen av Malmkulla företagsområde i Karis på slutrakan - men ännu står inga företag på kö för att bygga

Området i Malmkulla som genomgår en detaljplaneändring.
Malmkulla i östra delen av Karis centrum, området där det nu mestadels växer granskog kan i framtiden bli bebyggt med fastigheter för industri och handel. Området i Malmkulla som genomgår en detaljplaneändring. Bild: Raseborgs stad. Karis,Västnyland,malmkulla

Hittills har Karis inte haft något att erbjuda när företag har sökt större industritomter. I och med en ny planläggning av Malmkulla företagsområde vill Raseborg erbjuda den här typen av tomter för potentiella industrier. Än så länge har inget företag lovat att etablera sig.

- Området planläggs för industri och handel, säger stadsplaneringsarkitekt Simon Store. Dock med betoning på industri, så att företagen kan bedriva handel i anslutning till industrifastigheten.

Det skall inte vara möjligt att enbart bygga en affärslokal på området, förtydligar han.

Området är omkring 14 hektar stort och gränsar till Mankebergsgatan, Första gränd och Riksväg 25. Området är delvis i stadens och delvis i privat ägo. Planeringen förutsätter inga avtal med markägare.

Planeringen inleddes redan för över två år sedan

Målsättningen är att göra en mera flexibel tomtindelning på området.
Det var för över två år sedan som planändringen på området inleddes. Sedan dess har både intressenter och berörda grannar fått ta del av planerna.

Planläggningsnämnden har också begärt utlåtanden av drygt tio instanser, som till exempel Nylands förbund, NTM-centralen, miljöinspektören och Västra Nylands räddningsverk, som tillsammans med de andra har gett sina synpunkter.

Nämnden konstaterar att inga direkta hinder föreligger för att förverkliga planändringen. På området finns till exempel inte sådana naturvärden som skulle begränsa områdets användning. Områdets norra del ligger på ett grundvattenområde, men det har nämnden beaktat.

Planläggningsnämnden i Raseborgs plan för området i Malmkulla.
Planläggningsnämnden i Raseborgs plan för området i Malmkulla. Bild: Raseborgs stad. Karis,Västnyland

I somras låg planläggningsnämndens förslag till offentligt påseende. På sitt möte den 30.10 beslöt nämnden att föreslå för Raseborgs stadsstyrelse att godkänna planen.

- Om och när området är färdigbyggt kommer det att påminna lite om Horsbäck, säger stadsplaneringsarkitekt Simon Store. Inte den delen där bilförsäljarna finns, tillägger han, utan resten av industriområdet.

Store konstaterar att Karis har saknat ett område av Horsbäcks karaktär, där det finns tillräckligt stora tomter.

Inga intresserade företag hittills

För tillfället finns det inget företag som har uttryckt intresse för att etablera sig på området, i fall den nya detaljplanen godkänns i stadsstyrelsen.

Planändringen görs i proaktivt syfte så att staden har lämpliga tomter att erbjuda när företag i framtiden gör sonderingar i området.

- Vi vill vara flexibla, säger Simon Store.

Och även om stadsstyrelsen slutligen godkänner planen så betyder det inte heller att skogsmaskiner, grävskopor och asfaltläggare genast dyker upp på området.

- Men beredskapen finns ifall intresserade företag skulle dyka upp.

Planläggningsnämnden i Raseborgs plan för området i Malmkulla.
Planläggningsnämnden i Raseborgs plan för området i Malmkulla. Bild: Raseborgs stad. Karis,Västnyland,malmkulla