Hoppa till huvudinnehåll

Ingå investerar för tio miljoner: "Vi har alla förutsättningar att locka nya invånare och då måste vi våga satsa"

En isbana i Ingå kyrkby som har en käpp mitt på planen, där ska byggas hus.
Ingåstrand börjar ta form på isbanan i Ingå kyrkby. Här ska det byggas ett bostadsområde. Ingå kommuns budgetförslag för 2020 innehåller 2,5 miljoner euro för områdets infrastruktur. En isbana i Ingå kyrkby som har en käpp mitt på planen, där ska byggas hus. Bild: Marica Hildén / Yle Ingå,Västnyland,ingåstrand isbana

Ingå satsar stort på framtiden i budgeten för nästa år. Kommunen vill locka nya invånare med investeringar på nästan tio miljoner euro.

Ingå investerar rejält de kommande åren. Det visar budgetförslaget för 2020 som kommunstyrelsen presenterar för fullmäktige.

Summan för 2020 är 9,7 miljoner och över 22 miljoner under hela ekonomiplaneperioden 2020-2022.

Ingås investeringar

I budgetförslaget för 2020 satsar Ingå kommun 9,7 miljoner euro på investeringar. Summan för hela ekonomiplanens period 2020-2022 är drygt 22 miljoner.

Här är några exempel på investeringar:

  • Kyrkfjärdens skola ska förnyas för 9,1 miljoner euro. Av det är 2,5 miljoner euro reserverat för nästa år.
  • Ingåstrand, det nya bostadsområdet vid småbåtshamnen, byggs ut. Kommunen vill reservera 2,5 miljoner euro nästa år. De pengarna går åt till infrastruktur, parkeringsplatser, strandpromenader samt förflyttning av idrottsplaner och mattvättställe.
  • För brandstationens grundrenovering reserveras 1,2 miljoner.
  • Renoveringen av Wilhelmsdal i hjärtat av kyrkbyn påbörjas i år och fortsätter under 2020. 450 000 euro är reserverat för 2020.
  • En vit träbyggnad i Ingå kyrkby som heter Wilhelmsdal.
    Wilhelmsdal i Ingå kyrkby. En vit träbyggnad i Ingå kyrkby som heter Wilhelmsdal. Bild: Marica Hildén / Yle Ingå,Västnyland,wilhelmsdal i ingå
  • 910 000 euro är reserverat för förbättring av trafikleder och farledsmuddringar.
  • Kommunens andel i byggandet av Järnefeltin koulu i Lojo beräknas vara 1,8 miljoner. Största delen av anslagen reserveras till år 2021.
  • Planerandet av Ingåport och byggandet av gator och tomter på området beräknas kosta 380 000 euro. Merparten av anslagen reserveras till år 2020.

Kommundirektör Robert Nyman säger att investeringarna fyller två funktioner.

För det första både vill och kan kommunen investera för att invånarna ska må bra. För det andra har kommunen en framtidstro.

- Vi är en kommun som har alla förutsättningar att locka till sig nya invånare och då måste vi våga satsa.

- Ingå kan satsa eftersom vi har en låg skuldbörda och låg arbetslöshet. Vi har ganska vettiga skatteinkomster och Ingåborna mår bra.

Kyrkfjärdens skola i Ingå.
I Ingås budgetförslag för 2020 finns 2,5 miljoner euro reserverat för ett nybygge av Kyrkfjärdens skola i Ingå kyrkby. Allt som allt räknar kommunen med att skolan kostar över 9 miljoner euro. Kyrkfjärdens skola i Ingå. Bild: Marica Hildén / Yle Ingå,Västnyland,kyrkfjärdens skola i ingå

Men så här stora investeringar sätter också press på ekonomin i framtiden.

- Vi måste vara noggranna med ekonomin och överväga alla nya beslut som vi fattar. Vi måste fundera på vad som är ändamålsenligt och inte investera för nöjes skull, utan bygga för en stabil framtid.

Ekonomichef Charlotta Lindvall är glad över att Ingå har fått ner lånebördan till under 3 000 euro per invånare, men investeringarna sätter press på årsbidraget.

- Vi måste se över investeringslistan de kommande åren. Det är klart att det blir tajt och kräver förnuftiga beslut.

Årsbidraget visar hur mycket pengar kommunen har för investeringar och amorteringar efter att de löpande utgifterna har betalats.

En röd byggnad som är en brandstation i Ingå.
Drygt en miljon euro reserveras för en grundrenovering av brandstationen i Ingå. En röd byggnad som är en brandstation i Ingå. Bild: Marica Hildén / Yle Ingå,Västnyland,brandstation ingå

Ingå har i flera år lyckats få ihop bokslut som visar plus, men i september var rubrikerna stora då kommunens ekonomi visade ett underskott på omkring en miljon euro.

Det här lyckades politiker och tjänstemän vända till ett överskott på drygt 170 000 euro i budgetförslaget för nästa år.

Receptet går ut på att gå igenom hela budgeten siffra för siffra.

Charlotta Lindvall berättar att kommunen egentligen inte gjort några besparingar för att skapa överskottet.

- Det är frågan om många bäckar små. Vi har kontrollerat hela budgeten och vi fick en ny prognos på statsandelarna före styrelsemötet. Då ökade statsandelarna med nästan 200 000 euro.

Det är klart att det skulle vara bättre att kunna sänka den, men det är inte möjligt i dagens läge― Ingås ekonomichef Charlotta Lindvall om inkomstkattesatsen

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström (SFP) konstaterar att det är ganska normalt att ekonomin visar minus i det skedet av budgetarbetet när nämnderna behandlat sina budgetar.

Då gäller det att kolla allt med förstoringsglas.

- Vi satsar till exempel extra mycket på primärhälsovården och äldreomsorgen. Vi öppnar Katthult, så att vi kan ta emot de äldre från den specialiserade sjukvården. På det sättet försöker vi få ner kostnaderna.

Katthult är ett boende som öppnar i vårdföretaget Esperi Cares lokaler intill brandstationen. På Katthult finns 17 vårdplatser att tillgå medan kommunen funderar på en långsiktig lösning för äldrevården.

Ett vitt envåningshus som kan användas för att vårda invånare i Ingå.
Den här byggnaden har Esperi Care byggt i Ingå kyrkby. Där kan 17 äldre placeras tills kommunen hittat på en långsiktig lösning för hur äldreboendet ska organiseras. Ett vitt envåningshus som kan användas för att vårda invånare i Ingå. Bild: Marica Hildén / Yle Ingå,Västnyland,esperi care katthult ingå

Ingå planerar att behålla inkomstskattesatsen på 20,75 procent.

Ekonomichef Charlotta Lindvall är glad över att kommunen kunnat hålla inkomstskatten på samma nivå i åtminstone tio år.

- Det är klart att det skulle vara bättre att kunna sänka den, men det är inte möjligt i dagens läge.

Lindvall räknar med att intäkterna från kommunalskatten ökar nästa år och inbringar 23,2 miljoner euro.

De totala skatteintäkterna beräknas uppgå till 27,3 miljoner euro fördelade på kommunalskatt, fastighetsskatt och andel av samfundsskatt.

Fullmäktige behandlar budgetförslaget på måndag den 11 november.

Här kan du lyssna på intervjun om Ingås framtidsbudget:

Tillägg 12.11.2019: Ingå kommunfullmäktige godkände på sitt möte 11.11 budgeten för 2020 och ekonomiplanen för 2021-2022.