Hoppa till huvudinnehåll

S:t Karins behåller svenskspråkig kommunal dagvård

Två barn, en flicka och en pojke, sitter på ett berg, med ryggen mot kameran. I bagrunden syns lekande barn som har gula reflexvästar på sig.
Arkivbild. Den svenskspråkiga kommunala daghemsservicen fortsätter i S:t Karins. Två barn, en flicka och en pojke, sitter på ett berg, med ryggen mot kameran. I bagrunden syns lekande barn som har gula reflexvästar på sig. Bild: Amanda Vikman/Yle Dagisbarn,barn (familjemedlemmar),lek (barnlek),vänner

S:t Karins fortsätter erbjuda kommunal svenskspråkig service i dagvården. Beslutet togs enhälligt på stadsstyrelsens möte på måndagen.

Tidigare har Yle Åboland skrivit om att den svenska servicen i S:t Karins är hotad, på grund av ett förslag om att avskaffa den kommunala svenskspråkiga dagvården.

Men på stadsstyrelsen möte på måndagen togs ett enhälligt beslut om att S:t Karin fortsättningsvis kommer att erbjuda svenskspråkig dagvård.

Åsa Gustafsson (SFP) är lättad över beslutet.

- Jag är jätteglad över det att man för det första följer stadens servicestrategi gällande kommunal dagvård, och för det att man inte bara för att lösa en fastighetsfråga skulle hyra de svenskspråkiga fullständigt till den privata sektorn, säger Gustafsson.

Kvinna står framför stora glasfönster.
Åsa Gustafsson. Kvinna står framför stora glasfönster. Bild: Yle/Pontus Nyqvist Svenska folkpartiet i Finland,Åsa Gustafsson,åsa gustafsson

Placeringen ännu oklar

För tillfället är de svenskspråkiga barnen samt personalen vid Kuovinkatu daghem utplacerade på två olika ställen, efter att man upptäckt problem med inneluften.

Även om det nu är klart att den kommunala dagvården fortsätter, är det efter måndagens möte i stadsstyrelsen ännu inte säkert i vilka utrymmen verksamheten kommer att fortsätta.

- Vi har inte för tillfället sådana utrymmen att vi skulle direkt kunna flytta dagvården dit. Och nu är det då dagvårdsavdelningen som försöker utreda de här utrymmena vart svenska dagvården flyttar, säger Gustafsson.

- Målsättningen är förstås i första hand att de ska vara på ett och samma ställe och att utrymmena är ändamålsenliga, alltså att vi nog måste utesluta någon typ av sämre baracker, så att de kan vara där följande två år i alla fall.

Stadsstyrelsen definierade ingen specifik deadline för när man ska ha hittat lämpliga utrymmen.

- Förstås så snabbt som möjligt eftersom det inte är bra för verksamheten att de är på två olika ställen nu, säger Gustafsson.

Vill se beslut gällande rektorstjänster

Efter årsskiftet vill Gustafsson också att staden tar ett beslut gällande rektorstjänsten i Hovirinnan koulu. Ett förslag om att slå ihop rektorskapet i S:t Karins svenska skola och Hovirinnan koulu väckte starka känslor tidigare i höst.

- Den här sammanslagningen måste nu avvecklas från diskussioner och spekulationer för att rektorerna ska ha möjligheten att koncentrera sig på sitt eget arbete.

Nästa tisdag, 12.11, behandlar stadsfullmäktige Kuovinkatu daghem.

- Jag litar nog på att Kuovinkatu-frågan går enhälligt igenom i fullmäktige, säger Gustafsson.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland