Hoppa till huvudinnehåll

Det blir ytterst krävande att förnya gruvlagen – det blev klart då riksdagen hörde experter

Kerma kanal i Heinävesi.
Planerna på gruvdrift i natursköna Heinävesi var startskottet till medborgarinitiativet med kravet att förnya gruvlagen. Arkivbild från Kerma kanal i Heinävesi. Kerma kanal i Heinävesi. Bild: Jani Saikko / Yle Heinävesi,flygbilder,drone camera,gruvdrift,bergsbruk,Beowulf Mining,miljöskydd,naturen,environmental disaster,vattendrag,båtsport,Saimen,Kerman Kanava

Medborgarinitiativet som kräver att gruvlagen ska förnyas nu tog ett steg framåt i dag (onsdag) i riksdagen då sakkunniga hördes i ekonomiutskottet.

På plats i riksdagen var bland annat de medborgarorganisationer som ligger bakom medborgarinitiativet.

Till dem hör Pro Heinävesis ordförande Jukka Leppänen och t.f. verksamhetsledaren för Naturskyddsförbundets lokalavdelning i Lappland, Mika Flöjt.

Initiativtagarna till medborgarinitiativet vill bland annat förbjuda gruvdrift på naturskyddsområden och öka kommunernas möjligheter att stoppa inmutningar och malmutvinning.

– Situationen är outhärdlig. Folk kan inte påverka saker som berör dem själva. Gruvbolagen har för stor makt, säger Leppänen.

Jukka Leppänen från Pro Heinävesi förklarar för riksdagens ekonomiutskottet hur gruvlagen borde förnyas.
Flera medborgarorganisationers representanter var på plats i riksdagen för att försvara medborgarinitiativet. Jukka Leppänen från Pro Heinävesi förklarar för riksdagens ekonomiutskottet hur gruvlagen borde förnyas. Bild: Yle/Carmela Walder gruvlag,medborgarinitiativ,Finlands riksdag,Pro Heinävesi

Initiativtagarna påpekade för utskottsmedlemmarna att det handlar om en helhet med tre dimensioner. Det finns en ekonomisk, en ekologisk och en social dimension på gruvverksamheten i Finland.

Ett problem är enligt medborgarinitiativet att gruvbolagen får reservera mark för länge. Under tiden förlorar invånarnas fastigheter sitt värde.

Flera lagar borde förnyas samtidigt

Ekonomiutskottets ordförande Samlingpartiets Juhana Vartiainen konstaterade efter hörandet att frågan är ytterst komplex.

Det handlar enligt Vartiainen inte endast om att förnya gruvlagen, utan också andra lagar såsom miljövårdslagen och kärnkraftslagen.

– Det var upplysande att höra om alla de här problemen, men man lärde sig samtidigt att ärendet är djävulskt komplicerat, säger Vartiainen.

Behandlingen fortsätter enligt honom i riksdagen och tanken är också att höra ministeriet i frågan.

En ny gruvlag finns inskriven i regeringsprogrammet

Ett förnyande av gruvlagen finns som en del av regeringsprogrammet. Som bas för arbetet har juris doktor Pekka Vihervuori gjort en utredningen över hur gruvlagen borde förnyas. Utredningen blev klar i somras.

Pekka Vihervuori hördes också i ekonomiutskottet. Enligt honom tar medborgarinitiativet upp flera av de problem som också han listade i sin utredningen.

Enligt Vihervuori är inte medborgarinitiativets lagförslag som sådant möjligt att förverkliga eftersom där finns flera oklarheter och logiska brister.

Pekka Vihervuori hördes i riksdagen om medborgarinitiativet kring gruvlagen.
Pekka Vihervuori har gjort en utredning om behovet av att förnya gruvlagen. Pekka Vihervuori hördes i riksdagen om medborgarinitiativet kring gruvlagen. Bild: Yle/Carmela Walder gruvlag,medborgarinitiativ,Finlands riksdag,pekka vihervuori

Medborgarinitiativet vill bland annat att staten och markägaren ska äga fyndigheterna, men utvecklar inte tanken genom hela förslaget.

Vihervuori anser för egen del att förnyandet av gruvlagen måste gå hand i hand med förnyandet av miljöskyddslagen, annars kommer processen att halta.

– Båda har sin roll i det här sammanhanget och om man endast justerar gruvlagen så skulle vissa viktiga frågor lämnas utanför.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes