Hoppa till huvudinnehåll

Jakobstad går på minus med återhållsam budget

Stadsstyrelsens ordförande Owe Sjölund (SFP) och stadsdirektör Kristina Stenman.
Stadsstyrelsens ordförande Owe Sjölund (SFP) och stadsdirektör Kristina Stenman. Stadsstyrelsens ordförande Owe Sjölund (SFP) och stadsdirektör Kristina Stenman. Bild: Yle/Joni Kyheröinen Kristina Stenman,Jakobstad,Owe Sjölund

Det blir ett minusresultat för Jakobstad också 2020. Social- och hälsovården blir dyrare. Den största enskilda investeringen nästa år är underfarten vid Sikören.

Stadsdirektör Kristina Stenman beskriver nästa års budget som återhållsam. Hon, stadsstyrelsens ordförande Owe Sjölund (SFP) och tf stadskamrer Gunilla Höglund presenterade stadsstyrelsens budgetförslag på onsdagen.

- Det finns inte många nya storsatsningar eller utgiftsökningar, säger Stenman.

Skattesatsen hålls på samma nivå, 21,25 procent. Det slog fullmäktige fast på sitt möte den 21 oktober.

Flera år med minusresultat

Minusresultaten har följt på varandra de senaste åren. I fjol blev det tre miljoner minus.

Jakob center.
I Jakobstad har minusresultat följt på minusresultat de senaste åren. Jakob center. Bild: Yle/Mikaela Löv Jakobstad

I år går man också mot ett minusresultat och för nästa år har man budgeterat för ett resultat på minus 872 000 euro. Med affärsverken når man upp till ett litet plus på 29 000 euro.

Är det något du oroar dig för?

- Det är klart att vi borde ha en situation där vi kan finansiera verksamheten och investeringarna utan nya stora lån. Vi har en bra och mångsidig service och därför också delvis kostsam. Alla kommuner har det väldigt tufft ekonomiskt idag, så på det sättet skiljer vi oss inte ur mängden, säger Stenman.

Lånebördan per invånare fortsätter öka. Den ligger på 3872 euro per invånare. Landets medeltal är 3287.

Inbesparingar på det administrativa

I våras, i samband med bokslutet 2018, sade Stenman att det nu är dags att skära ordentligt i kostnaderna.

Har ni gjort det nu?

- Vi går igenom våra administrativa kostnader och våra processer, för att hitta inbesparingar utan att behöva skära i servicen, säger Stenman.

Man har redan kommit en bit på vägen med detta, enligt Stenman.

Med det hoppas man spara cirka 150 000 euro. Bland andra inbesparingar finns till exempel möjligheten för personal att byta semesterpenningen mot ledighet (200 000 euro) och en genomgång av stadens köptjänster (300 000 euro).

På inkomstsidan hoppas man få in 50 000 mer i avgifter och en halv miljon i skatter.

Dyrare social- och hälsovård

Social- och hälsovården är så klart en tung utgiftspost.

- Vi har en åldrande befolkning och därmed ökar servicebehovet. Så några drastiska nedskärningar kan man inte göra. Men vi går mot en situation där vi ger mer vård i hemmen, säger Stenman.

Glädjande är att köptjänsterna inom barnskyddet, mer specifikt placerandet av barn utanför hemmet, har minskat. Därifrån har man kunnat föra över resurser till det förebyggande arbetet.

Men totalt blir social- och hälsovården dyrare nästa år, mellan en och två miljoner.

Sikörens underfart och ny Fäbodaväg

Nästa år ämnar man investera för 8,5 miljoner. Några nya stora satsningar rör det sig inte om, säger stadsstyrelseordförande Owe Sjölund.

Stadsstyrelsens ordförande Owe Sjölund (SFP).
Owe Sjölund (SFP). Stadsstyrelsens ordförande Owe Sjölund (SFP). Bild: Yle/Joni Kyheröinen Owe Sjölund,Jakobstad

Man ska slutföra sånt som man påbörjat. Största enskilda posten är underfarten vid Sikören för 2,7 miljoner.

- Vi slutför underfarten under järnvägen och korsningen vid Snellmans, säger Sjölund.

2021 stiger investeringarna till 14,9 miljoner.

- Där ökar underhållskostnaderna och där finns också pengar för den nya Fäbodavägen.

2020 planerar man också bygga en skatepark där staden är beredd att gå in med 80 000 euro. Till det projektet söker staden nu samarbetspartners. Det är ännu oklart var man tänkt bygga parken.

Ristikari auktioneras ut

Staden har en hel del fastigheter som står tomma, eller snart kommer att stå tomma, som man vill bli av med. Bland dem Ristikari skola, Nordmans skola och Victoria daghem.

- Vi måste se om vi kan hyra ut dem eller sälja dem, säger Sjölund.

I februari i år upptäcktes ett stort vattenläckage i Ristikarifastigheten.

Nedlagda Ristikari skola i Jakobstad.
Ristikari skola. Nedlagda Ristikari skola i Jakobstad. Bild: Yle/Kjell Vikman Jakobstad,skolbyggnad,ristikari skola

Vad gäller just Ristikari tänker staden testa ett lite annat grepp: Fastigheten kommer snart att auktioneras ut på nätet.

Läs också