Hoppa till huvudinnehåll

Pyttis svenska skola jobbar för att ge eleverna en svenskspråkig grund – har bland annat en extra timme modersmål i veckan

Hur är det att gå i skolan på svenska i en väldigt finskspråkig kommun? Vi styrde kosan mot Pyttis, Finlands östligaste tvåspråkiga kommun.

Förr bodde det fler svenskspråkiga i Pyttis. Numera utgör finlandssvenskarna endast sju procent av Pyttis invånartal. Trots det finns där ännu en svenskspråkig skola.

Pyttis svenska skola heter den och har cirka 50 elever. Fastän skolan är svensk talar många elever finska sinsemellan.

– Om vi hör att eleverna talar finska på rasterna försöker vi uppmuntra dem att använda svenska. Under lektionstid kräver vi att de svarar på svenska, säger skolföreståndare Paulina Hentunen.

En del av skolans elever har en lite svagare svenska eller börjar skolan som helt finskspråkiga.

– Då använder jag mycket bildstöd och kroppsspråk för att kunna använda svenska så mycket som möjligt.

Skola.
Pyttis svenska skola har cirka 50 elever. Skola. Bild: Yle/Hedvig Sandell skolbyggnader,pyttis svenska skola

Den starka finskan gör sig påmind i skolvardagen. Vissa elever kan ha lite svårare att uttrycka sig på svenska, säger Hentunen.

Alla finskspråkiga elever har ändå nödvändigtvis inte en svag svenska.

– Vissa är jätteduktiga på svenska och tar den snabbt till sig. För andra kanske det tar lite längre tid.

Skolan har ändå lite större fokus på svenskan än de flesta andra finlandssvenska skolor.

– Vi har fått en extra timme modersmål per vecka. Och visst får vi jobba ganska mycket med svenskan.

Viktigt att få gå i svenskspråkig skola

Tvåspråkigheten i Pyttis svenska skola personifieras bland annat i eleverna Julia Laurell och Oliver Gango. De talar både svenska och finska på rasterna.

– Ibland talar jag svenska, ganska ofta finska. Här finns så många som är från helt finskspråkiga familjer, säger Laurell.

En flicka som tecknar vid sin pulpet.
Julia Laurell. En flicka som tecknar vid sin pulpet. Bild: Yle/Hedvig Sandell grundskolan,teckning (läroämnen),pyttis svenska skola

Trots det ser båda eleverna sig ändå mest som finlandssvenskar.

– Med mina kamrater och grannar talar jag mest svenska, säger Gango.

En pojke som tecknar vid sin pulpet.
Oliver Gango. En pojke som tecknar vid sin pulpet. Bild: Yle/Hedvig Sandell grundskolan,teckning (läroämnen),oliver gango

Både han och Laurell tycker det är viktigt att få gå i en svenskspråkig skola.

– När vi hör mera svenska i skolan betyder det att vi också lär oss bättre svenska, säger Laurell.

– Och jag skulle inte klara mig så bra i en finsk skola, säger Gango.

Läs också