Hoppa till huvudinnehåll

Svensklärare: De flesta har en bra inställning, men det förekommer prat om "tvångssvenska"

Pietarsaaren  Lukios rektor Minna Vanhamäki, svensklärare Tytti Lehtola och eleverna Roosa Ylihampa och Eevi Kirsilä.
Pietarsaaren Lukios rektor Minna Vanhamäki, svensklärare Tytti Lehtola och eleverna Roosa Ylihampa och Eevi Kirsilä. Pietarsaaren Lukios rektor Minna Vanhamäki, svensklärare Tytti Lehtola och eleverna Roosa Ylihampa och Eevi Kirsilä. Bild: Yle/Joni Kyheröinen Gymnasium,eevi kirsilä

I Jakobstad delar Pietarsaaren lukio och Jakobstads gymnasium samma utrymmen. Svensklärare Tytti Lehtola på lukio säger att hennes elever har en varierande inställning till svenskan.

Hösten 2013 flyttade Pietarsaaren lukio in i samma utrymmen som Jakobstads gymnasium på Skolgatan i Jakobstad.

Tytti Lehtola är svensklärare på Pietarsaaren Lukio.

- De flesta har en bra inställning och förstår värdet av språket, säger Lehtola.

Förekommer det ändå prat om "tvångssvenska"?

- Ibland, tyvärr. Det kommer främst från förstaklassisterna. Men enligt min erfarenhet börjar det lösa upp sig sen.

Lehtola försöker när det är möjligt få finsk- och svenskspråkiga i samma klassrum.

- Vi har också tandemundervisning där vi parar ihop finsk- och svenskspråkiga elever.

"Roligt när man märker att folk förstår dig"

Roosa Ylinampa och Eevi Kirsilä är båda Lehtolas elever. De läser nu andra året på Pietarsaaren Lukio.

- Jag tycker att det är bra att kunna prata svenska, då kan jag ha vänner från svenskspråkiga gymnasiet, säger Kirsilä.

- Det är roligt när man märker att man hela tiden blir bättre på svenska, att människor på riktigt förstår dig och att man klarar av att prata om lite mer invecklade saker, säger Ylinampa.

Ylinampa tycker alltså inte att det är "tvångssvenska", men hon förstår varför vissa ser på svenskan på det sättet.

- Om jag skulle ha det svårt med svenskan tror jag nog att jag också skulle se det som "pakkoruotsi".

Tvåspråkig hobbyverksamhet

Ylinampa har inte i nuläget vänner på andra sidan språkgränsen i Jakobstads gymnasium.

- I lågstadiet i språkbadsskolan hade jag det. Men inte nu, eftersom jag inte tagit några svenskspråkiga kurser.

Men det är inte ovanligt med vänskap över språkgränsen, menar Ylinampa.

- Absolut inte. Man har hobbyer som går på båda språken, det är helt normalt.

Grupperna i samma utrymmen - men få väljer kurser i det andra gymnasiet

Minna Vanhamäki är färsk på posten som rektor för Pietarsaaren Lukio, hon inledde sitt värv nu under hösten.

Närmast kommer hon från det finskspråkiga högstadiet och gymnasiet i Kristinestad.

Hon tycker att det märks att det finns ett svenskspråkigt gymnasium i samma byggnad.

- Jag tycker att det är bra att vi inte har skilda klassrum som bara används av ena språkgruppen. Grupperna rör sig i samma utrymmen.

Jakobstads gymnasium.
Jakobstads gymnasium/Pietarsaaren lukio. Jakobstads gymnasium. Bild: Yle/Joni Kyheröinen Jakobstads gymnasium,jakobstad

Finns det ännu något att förbättra?

- Jag hoppas att eleverna mer än nu skulle välja kurser i det andra gymnasiet. Det finns fortfarande en försiktighet vad gäller just det.

"Fördomar minskar när man gör saker tillsammans"

Språkbarometern från 2016 gav ett rätt dystert resultat för Jakobstads del. Stadens finskspråkiga gav språkklimatet i staden ett dåligt vitsord.

Kan lukio och Jakobstads gymnasium göra något åt den saken?

- Jag tycker att vi gör något åt det varje dag. Jag tänker som så att människor som inte har att göra med den andra språkgruppen är de som tenderar ha mest fördomar. Fördomarna brukar minska när man gör saker tillsammans, säger Vanhamäki.

Läs också