Hoppa till huvudinnehåll

Haddom- och Pernåföräldrar kämpar för byskolorna i Lovisa: "Landsbygden betalar ett större pris än eurona som staden räknar"

Skolklass i Pernå
Skolklass i Pernå Kyrkoby skola. Arkivbild. Skolklass i Pernå Bild: Mathias Gustafsson / YLE skolklass,lovisa

Föräldrar i Haddom och Pernå har aktiverat sig med en namninsamling och diskussionskväll för att få ha kvar de egna byskolorna och daghemmen. I Teutjärvi har man inga liknande planer.

Lovisa står inför hårda sparkrav och ett förslag är att lägga ner Pernå kyrkoby skola, Haddom skola och Teutjärven koulu samt daghemmen i Kuggom och Pernå kyrkoby.

Hem och Skola-föreningarna i Pernå kyrkoby och Haddom har tillsammans startat en namninsamling för att bevara de stängningshotade skolorna och daghemmen i Lovisa.

– Det är för att visa och lyfta fram att många motsätter sig skolstängningarna, säger Heidi Lunabba som är aktiv både inom Pro Haddom och Haddom Hem och Skola.

– Vi har tagit det här aktiva greppet för att väcka diskussion om att man inte kan torka ut landsbygden på det här sättet, genom att ta bort all service. Särskilt som elevprognosen i många av landsbygdens byar inte är sjunkande, säger Heidi Pirhonen, ordförande för Pernå kyrkobys Hem och Skola.

Pirhonen hänvisar till stadens uppskattningar om att antalet skolbarn kommer att minska mycket mer i centrum av Lovisa än i byarna.

– Landsbygden betalar ett större pris än eurona som staden räknar. Landsbygdens dragningskraft sjunker när man måste skjutsa barnen långa vägar till dagis, säger Pirhonen.

Skulle förändra vardagen

Heidi Lunabba har barn både i Haddom skola och i Kuggom daghem. Just nu kan Lunabbas barn gå eller cykla hemifrån till skolan.

– De har sina kompisar här och känner sig trygga här, säger Lunabba.

Om Haddom skola stängs flyttas Haddombarnen antagligen till Generalshagens skola inne i centrum av Lovisa, vilket betyder en hel del taxi- eller bussåkande.

– För dagisbarnet betyder det att vi skulle få skjutsa in till staden, för dagisbarn har ju inga rättigheter till skjutsar, säger Lunabba.

Flera barn står på trappan utanför Haddom skola. De håller i skyltar där det står att de vill rädda Haddom skola.
Haddombarn demonstrerar för sin skola. Flera barn står på trappan utanför Haddom skola. De håller i skyltar där det står att de vill rädda Haddom skola. Bild: Pro Haddom Lovisa,byskolor,demonstrationer,barn (åldersgrupper),haddom skola

I Generalshagens skola skulle Haddombarnen antagligen splittras i olika klasser och gruppstorlekarna skulle bli större.

– På det sättet drabbar det inte bara barnen som flyttas utan också dem som redan finns i stan, säger Lunabba.

Kuggom daghem är tvåspråkigt.

– Eftersom det inte finns tvåspråkiga dagis i stan betyder det att både barnen och personalen delas upp. Barnen förlorar de vuxna som de hunnit bli trygga med. Dessutom förlorar de möjligheten att gå på tvåspråkigt dagis, säger Lunabba.

Skulle splittra gemenskapen

Två av Heidi Pirhonens barn går i Pernå kyrkoby skola. Om den stängs flyttas barnen till Forsby skola, vilket innebär längre skolväg.

– Så skulle det ju bli en mycket större skola. Nu är det en stark gemenskap mellan olika åldrar i Pernå kyrkoby skola och jag tror att den skulle splittras. I Forsby skola är man bara med den egna åldersgruppen, säger Pirhonen.

Man kan åstadkomma större skada än ekonomisk nytta― Heidi Pirhonen

Förutom namninsamlingen ordnade Hem och Skola i Pernå kyrkoby en diskussionskväll på torsdagen. Man bjöd in föräldrar och beslutsfattare från fullmäktige.

– De ska få veta helheten, vad vi i byn tänker och tycker, säger Pirhonen innan mötet.

När Yle Östnyland ringer upp efteråt berättar Pirhonen att ganska många föräldrar men bara tre fullmäktigeledamöter deltagit i mötet.

- Det blev en bra diskussion, de lyssnade på oss. Men personligen är jag lite besviken över att inte fler beslutsfattare kom, säger Pirhonen.

Över 200 namn

På torsdag kväll hade lite över 200 personer skrivit under namninsamlingen.

Stadsfullmäktige ska ännu ta ställning till frågan. Både Lunabba och Pirhonen hoppas att namninsamlingen ska bidra till att övertyga beslutsfattarna om vikten av att bevara skolorna och daghemmen i Lovisa.

– Det är frågan om små summor som sparas in enligt Lovisa stads undersökningar. Man kan åstadkomma större skada än ekonomisk nytta, säger Pirhonen.

Pernå Kyrkoby skola
Den kända tuppen pryder Pernå kyrkoby skola. Pernå Kyrkoby skola Bild: Mathias Gustafsson / YLE grundskolan,lovisa

Hon är dessutom skeptisk till om det överlag skulle bli några inbesparingar. När barnen får längre skolväg ska de enligt stadens beräkningar använda det billigaste alternativet, det vill säga vanliga turbussar.

– Alla vet ju att det inte går så många turbussar nuförtiden. Summan kommer att stiga för att man måste använda beställda bussar och eventuellt taxin från busshållplatserna, säger Pirhonen.

Fem teman

Också Pro Haddom stöder namninsamlingen.

I ett pressmeddelande skriver föreningen att orsakerna till kampen för byskolorna och daghemmen går att sammanfatta till att gälla fem teman: ekonomi, pedagogiska resultat, geografisk jämlikhet, stadens befolkningsutveckling och stadens trovärdighet.

Man anser bland annat att en skolindragning inte nödvändigtvis leder till några stora inbesparingar, och hänvisar till att stadens argument om att de pedagogiska förutsättningarna skulle vara bättre i större skolor inte baserar sig på konsekvensutredningar.

Pro Haddom anser också att ett bevarande av byskolorna är ett måste för geografisk jämlikhet samt för att locka nya Lovisabor. Dessutom anser man att stadens trovärdighet får sig en törn om byskolorna faller bort.

Teutjärviföräldrarna tar inte till åtgärder

I Teutjärven koulu tar man stängningshotet med ro.

– Vi har inga protester på kommande, säger Miia Welling.

Hennes son går i tredje klass i Teutjärven koulu.

– Vad jag har hört så tycker några föräldrar att skolan i Teutjärvi borde få fortsätta, och några föräldrar mig inberäknat anser att den borde läggas ner. Resten av familjerna har ingen skillnad, säger Welling.

Barn skriver i häfte.
I Teutjärven koulu är barnen indelade i två grupper. Arkivbild. Barn skriver i häfte. Bild: Mikko Kilpinen / Yle skolor,skolelever,anteckningsbok

Teutjärven koulu har ungefär 30 elever och är den allra minsta av de stängningshotade skolorna.

Skolan har två lärare och eleverna undervisas i två grupper. Årskurserna 1–2 är i en grupp medan årskurserna 3–6 är i en annan.

En skolnedläggning skulle underlätta

Welling understryker att det hon säger bara är hennes egna åsikter. Hon anser att vardagen skulle underlättas om Teutjärven koulu skulle läggas ner och barnen flyttas till Kirkonkylän koulu i Strömfors.

– Barnen går ändå i dagis där, så det skulle vara naturligt att fortsätta skolan på samma ställe. Dessutom ordnas det verksamhet före skolan och eftermiddagsverksamheten håller på ända till fem i Strömfors, säger Welling.

Förutom ekonomiska orsaker så hänvisar stadens tjänstemän också till pedagogiska orsaker när man rekommenderar en stängning av de tre byskolorna.

Vad gäller skolorna i Pernå och Haddom så verkar de flesta föräldrar anse att pedagogiken fungerar fint.

Welling anser däremot att läget i Teutjärven koulu är sämre just eftersom den är så liten att barn ur fyra årskurser undervisas ihop.

Hon undrar om det faktiskt är möjligt att hinna gå igenom allt med fyra olika årskurser samtidigt.

– Det påverkar också till exempel vad man kan göra under gymnastiktimmarna eftersom hela skolan gympar tillsammans, säger Welling.

Läs också